{$ msg.text $}

Just nu söker startupen Labtrino en CCO!

 • Ansök senast: 30 april 2019
 • Stockholm

Labtrino AB utvecklar ett intelligent vattenmätarsystem för bostadsfastighetsägare som möjliggör individuell mätning kostnadseffektivt. Företagets IoT system nyttjar maskininlärning för att bryta ner vattenanvändningsdata i syfte att lokalisera i vilket tappställe vattnet förbrukas och därmed också kunna diagnostisera en hel bostads vatten- och varmvattenanvändning från en enda patenterad, icke-invasiv ultraljuds-sensor. I vår smartphone-app får hyresgästerna individuellt skräddarsydda nudges om hur de effektivt sänker sin förbrukning utan att behöva tumma på komforten.

Resultatet är en minskning av vattenanvändningen med upp till 40% som i praktiken också innebär en minskning av energiåtgång med ca 8-16%, vilket banar vägen för en mer hållbar och medveten fastighetsbransch.

Hur vi ligger till:

 • Marknadens efterfrågan på produkten och tjänsten har verifierats
 • Säkrat en mindre summa mjuka medel
 • Säkrat en privat såddinvestering
 • Patent pending
 • Verifierat systemets helhets-funktionalitet, från hårdvara till slutanvändare med goda resultat
 • Säkrat flera stora fastighetsbolag som våra första betalande kunder genom kommande pilottester
 • Påbörjat processen för storskalig produktion
 • Påbörjat processen för nödvändiga certifieringar
 • 5 Anställda varav 3 är grundare.

Huvudsakliga uppgifter:

 • Ha hand om B2B-kontakter och försäljning samt bygga tilltrosrelationer med partners/kunder.
 • Utveckla och implementera vår affärsplan samt go-to-market strategi.
 • Fatta högkvalitativa investeringsbeslut för att främja verksamheten och öka vinsten.
 • Aktivt bibehålla en god förståelse om företagets marknader och industri.
 • Underhålla budgeten samt de finansiella prognoserna.
 • Utveckla strategier för marknadsföring, som bland annat innefattar att välja rätt marknadssegment(er) och skapa intresse för potentiella kunder.
 • Utveckla en strategi för den kommande internationaliseringen.
 • Ansvara för s.k. mjuka finansieringar och bidrag.

Konkreta erbjudanden:

 • Erbjuder möjlighet till aktier i bolaget för ökad samhörighet
 • Centralt kontor i en startup miljö
 • Flexibla arbetstider
 • Få en central roll i en snabbt växande startup
 • Möjligheten att utvidga sitt nätverk med andra entreprenörer
 • Få kunskap inom IoT hårdvaruutveckling
 • Möjligheten att göra en verklig skillnad i världen

Kvalifikationer

Nyckelkompetenser:

 • Flytande engelska och svenska.
 • Akademisk utbildning inom företagsekonomi eller liknande/motsvarande.
 • Bevisad minst 2 års erfarenhet med att affärsutveckla startups/scale-ups.
 • Erfarenhet av att utveckla lönsamma strategier och implementera dessa.
 • Stark förståelse för företagsekonomi och hur denna kan skilja sig i startups.
 • Förståelse för marknadsföring, PR och finans.

Meriterande kompetenser

 • Erfarenhet av enklare redovisning
 • Erfarenhet av att säkra mjuka medel eller bidrag
 • Photoshop eller motsvarande
 • Programmera script i excel eller motsvarande

ANSÖKNINGAR HANTERAS LÖPANDE.

Om företaget

Labtrino AB develops an intelligent water meter system for residential property owners that enables sub-metering cost-efficiently. The company’s Trinometer system uses machine learning to break down water usage data into outlets and diagnoses an entire homes water and hot water energy usage from a single, patent pending, non-invasive sensor. In our smartphone app, tenants then receive individually tailored nudges on how to efficiently lower usage, without sacrificing comfortability.

The result is an up to 40% decrease in water usage on average, and as a result, an energy usage reduction of 8-16%, paving the way for a more sustainable and aware public and private residential real estate industry.

Thibault Helle | Kontaktperson

Ansök nu
Labtrino

Stockholm
Besök hemsida