Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Konsulter inom transformationsrealisering

Är du den som får transformationen att hända?

Vill du göra #avtryck #tillsammans med andra likasinnade och skarpa konsulter. Då är det här en möjlighet för dig, Forefront Consulting och vårt team Transformation Excellence söker nu konsulter med #insikt inom transformationsområdet.


Det här är Forefront
Vi – Forefront – är ett verksamhets- och IT-konsultbolag som föddes 2008. Idag är vi över 500 anställda, eller Frontiers som vi hellre kallar oss. Vi har som ambition att bli Sveriges bästa arbetsplats. Det gör vi genom att uppskatta varandras olikheter, ständigt blicka framåt och skapa en organisation som är lika modig som klok. Tillsammans är vi förenade av delade visioner och drivna av större ambitioner. Med kontor och Frontiers över hela Sverige strävar vi efter att få teknik och människa att gå hand i hand.

Vem är du?

Vi söker dig med erfarenhet av att leda realiseringen och förändringsarbetet av det som faktiskt behöver ske för att uppnå målen med en organisations transformation. Du har minst fem års erfarenhet av att leda agila team och eller projektgrupper mot målet, du är en mästare på att undanröja hinder, och lägga färdplanen för det operativa arbetet på ett taktiskt sätt för att snabbt och med kvalitet nå målen längs med vägen.

Du har sannolikt längre erfarenhet av roller som exempelvis projektledare, förändringsledare, produktägare, scrum master, epic owner eller programledare. Du hanterar med lätthet att leda både i helt agila miljöer eller i organisationer som kombinerar det agila med mer traditionella arbetssätt. Du har varit involverad som ledare i större förändringar kanske relaterade till molnförflyttningar, agila omställningar och/eller digital transformation.

I en konsultroll hos Forefront är du ofta en del av kundens organisation och leder med fingertoppskänsla med lagarbete i fokus och med sikte på att göra avtryck inom dina uppdrag varje dag.

Vi tror att du har:

 • En slutförd akademisk utbildning inom IT, data eller teknik
 • Ett lyhört och coachande ledarskap, med bibehållet fokus på utsatta mål och ambitioner.
 • Erfarenhet och djup förståelse att leda alla perspektiv av förändringsarbetet för att möjliggöra ett lyckat mottagande av organisationen.
 • Mångårig konsulterfarenhet som projektledare, förändringsledare, produktägare eller epic owner eller liknande leveransledande roller

Det är meriterande om du har:

 • Certifiering inom projektledning, exempelvis IPMA, PMI
 • Certifiering inom förändringsledning, exempelvis PROSCI, ADKAR
 • Certifiering inom SAFe eller motsvarande ramverk, samt agila roller som Scrum master, Product Owner eller liknande

Vi har riktigt bra förmåner

 • En dynamisk och lättrörlig organisation

 • Inspirerande och idérika kollegor

 • Senaste tekniska lösningarna

 • Närhet till affär och kund

 • Fokus på kunskapsdelning & kompetensutveckling

 • Stark gemenskap med många olika sociala nätverk

 • Tydligt fokus på jämställdhet och mångfald

 • Ett företag att växa tillsammans med över tid

 • Work life balance

Kvalifikationer

Forefronts syn på transformation

En transformation kan ta många uttryck och genomföras på många olika sätt, men det gemensamma är att det handlar om att förflytta organisation, teknologi och/eller arbetssätt och metod till ett nytt önskat läge.

På Forefront delar vi in transformationsarbetet i tre delar. Det första området är Alignment & aspiration där vi stödjer våra kunder i ledning, styrning och uppföljning av de transformativa förflyttningar som organisationen genomgår.

Nästa del handlar mycket om analysarbetet och upprampning inför en kommande transformation, vi kallar det här området för Advisory & Aspiration.

Den tredje delen av transformationsarbetet är genomförandet, det är inom det området vi faktiskt får det att hända, våra erbjudanden här samlas under Planning & Execution.

Har du frågor kring tjänsten?

Tveka inte att kontakta rekryterande chefer Sofia Nilsson, [email protected] eller Johannes Yggmark, [email protected]

För frågor kring rekryteringsprocessen hör du av dig till ansvarig rekryterare Anna Gestblom Bottner, [email protected]

Några av våra medarbetare

Större än summan
-
"Teknikälskare, designfantaster, människokännare och strateger. Vi behöver de som ser alla detaljer och de som målar med stora penseldrag. Det är i olikheterna vi lär oss av varandra."
Andrautveckling
-
"Vad menar vi med "andrautveckling"? Jo, vi menar att det är en självklar del av självutvecklingen. Vi utvecklas och lär oss tillsammans, med våra kunder och våra partners."
Framåt
-
"Att stå still är att stagnera. Det vill inte vi. Vi tar oss framåt – tillsammans. Här kan du utmana och utmanas oavsett var du befinner dig, eller vilken fas av livet du är i."

Om företaget

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 500 anställda. Med kontor på åtta orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

.Våra värderingar är vårt DNA

AvsiktAvsikten är motorn i vårt arbete och medvetenheten om var målet ligger. Den ger oss styrkan att ifrågasätta det till synes uppenbara, lägger kraft bakom våra påståenden och motiverar våra beslut.

AvtryckAvtryck säger något om vår starka ambition att skapa förändring. Att göra verklig skillnad. Både i aktuella kundprojekt och i vår omvärld i stort. Vi är stolta över att våra kunder talar väl om oss. Och vi blir glada när vår verksamhet ses som en positiv förebild av kollegorna i branschen.

InsiktDet är i insikten som vårt arbete börjar. För att nå dit krävs tålamod, empati och ödmjukhet, samt nyfikenhet nog att kunna ta in flera olika perspektiv och väga samman informationen. Insikt handlar om att verkligen förstå problemet innan vi försöker lösa det.

TillsammansTillsammans är den väg vi väljer för att nå de mål vi siktar mot. Ordet ger uttryck för vårt sökande efter mervärdet i en gemensam strävan. Det handlar om att befinna sig jämsides med kunder och kollegor. Utan prestige och onödiga hierarkier, men med delaktighet, ansvar och arbetsglädje.

UtsiktUtsikt beskriver både en position och den medvetna ansträngning som är nödvändig för att ta sig dit. Begreppet påminner oss också om att goda rådgivare är öppna och ödmjuka. Det handlar om att se och att särskilja, med fokus på kundens affärsnytta.

Anna Gestblom Bottner | Kontaktperson

Ansök nu
Forefront Consulting

Stockholm
Besök hemsida