Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Vi søker Kvalitetsrådgiver

 • Søknadsfrist: 17. desember 2023
 • Sandefjord
 • On-site
 • Søknadsfrist: 17. desember 2023
 • Sandefjord
 • On-site

Marthinsen & Duvholt opplever en stadig vekst med en variert og spennende prosjektportefølje, og ser nå et ytterligere behov for å styrke vårt fagmiljø innen kvalitet.

Vårt nedslagsfelt strekker seg omtrentlig fra Telemark til Gardermoen. Rollen vil hovedsakelig ha base i Vestfold området, men vil innebære noe reising ved behov.

Arbeidsoppgaver:

Som kvalitetsrådgiver i MD vil man følge opp et bredt spekter av arbeidsoppgaver i prosjektene. Dette er noen av oppgave du vil arbeide med:

 • Aktivt jobbe mot en god kvalitetskultur i prosjekt gjennom tilstedeværelse
 • Faglig rådgiver, pådriver og inspirator for prosjektledelsen ute i prosjektene samt bruk av ledelsessystem i prosjekt
 • Bistå med å utarbeide planer, følge opp rutiner og krav for prosjektene
 • Utvikle, vedlikeholde og forbedre MD sitt styringssystem herunder også arbeidsbeskrivelser/sjekklister
 • Etterlevelse av ISO 9001 og øvrige revisjons program
 • Kursing/opplæringsvirksomhet
 • Utarbeidelse av rapporter som prosjektplaner og kontrollplaner med mer.
 • Analyse av trender og iverksette tiltak for å unngå gjentakelse
 • Avdekke, registrere og behandle avvik
 • Rapportering til byggherrer og internt i organisasjonen
 • Sørge for at kontroll dokumentasjon blir fulgt opp med ansvar for sammenstilling av slutt dokumentasjon, systematisk ferdigstillelse og FDV

Stillingen rapporterer til HMSK leder.

Jobb med skikkelig flinke folk

Rina
HMSK-Rådgiver
"Siden oppstarten i MD har jeg blitt tatt godt imot og det har vært rom til å utvikle seg fra første dag. Tilliten fra kollegaer og lederne gjør det motiverende å utfordre seg selv."
Silje
Anleggsrørlegger
"Hver eneste dag føler jeg meg sett, hørt og tatt vare på. Det er tett oppfølging i alle ledd, fra både ledelse og mine nærmeste kolleger."
Sebastian
Anelggsmaskinfører
"Jeg gikk hos Marthinsen og Duvholt i lære, og er nå fast ansatt som anleggsmaskinfører. Det som står høyest for meg er arbeidsmiljøet. Det er en vanvittig trivelig og flott gjeng å få jobbe sammen med"
Dag
Geomatiker
"Jeg startet i Marthinsen & Duvholt i 2006 som sommerhjelp etter fullført bachelorgrad innen 3D design. Jeg trivdes veldig godt i firma og ble derfor værende, og har siden hatt en rekke ulike roller."

Kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bachelor innenfor bygg/anlegg. Lang relevant erfaring kan veie opp for utdannelse.
 • God kunnskap om relevante standarder, lover og forskrifter
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter. Primært norsk, men noe engelsk må påregnes.

Vi oppfordrer deg til å søke selv om du skulle mangle et eller flere punkter på listen over. Vi er et team som deler oppgaver mellom oss. Vi vet at talent, arbeidsevne og vilje til å lære er er viktige suksessfaktorer.

Vi kan tilby:

 • Store muligheter for personlig utvikling samt være en pådriver ute i for prosjektene og Marthinsen & Duvholts HMSK arbeid sammen med dyktige kollegaer.
 • Delta i fagnettverk internt og via vårt moderselskap Skanska
 • Du blir en del av et selskap med høyt fokus på HMS og kvalitet

Jobb på et sted du vil trives

 • Trygg arbeidsplass

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Gode rabatttavtaler

 • Gode pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til Skanskas hyttepool

 • Utviklingsmuligheter

 • Tariffavtale

 • Godkjent lærlingbedrift

Om selskapet

Marthinsen & Duvholt AS ble etablert i 1999 og er en solid maskinentreprenør som opplever vekst og positiv utvikling. Vi har lang erfaring, god kompetanse og dyktige medarbeidere innen veibygging og -rehabilitering, VA-anlegg, jernbane-/tunnelanlegg, tomtearbeider med mer. Vi har en moderne maskinpark og eget verksted. Firmaet har hovedkontor i Sandefjord og avdelingskontor i Oslo på Fornebu, med arbeidsområde over store deler av Østlandet. Vi er omtrent 290 ansatte og omsetter årlig for ca. NOK 1,4 milliard kr.

Marthinsen & Duvholt er en del av konsernet Skanska Norge AS som er blant Norges største entreprenører. Marthinsen & Duvholt og Skanska har til enhver tid flere spennede samarbeidsprosjekter.


-Marthinsen & Duvholt ble etablert av to tidligere kollegaer og venner i 1999. Siden har vi opplevd stor vekst.

-I 2011 kom Skanska Norge inn på eiersiden. I dag er vi et heleid datterselskap i Skanska Norge.

-Vi satser på bærekraftige løsninger. Vår ambisjon er å redusere våre klimagassutslipp med 70 % innen 2030 – og å være klimanøytral i hele leverandørkjeden innen 2045. Det er et hårete mål, men vi er stolte av ambisjonene våre og jobber målrettet hver eneste dag for å sikre at vi kommer oss nærmere målet.

-Vi jobber sikkert, eller ikke i det hele tatt. Våre medarbeidere er det mest verdifulle vi har. Derfor er sikkerheten til de som jobber på våre prosjekter vår viktigste prioritet. Vi er utstyrt med tydelige sikkerhetsrutiner som skal gjøre byggeplassen til et tryggere sted å være.

-Vi erkjenner at våre ansatte er vår største ressurs og vårt største konkurransefortrinn. Derfor legger vi stor vekt på å skape en god bedriftskultur, og vårt arbeidsmiljø er preget av ansvarlighet, ståpåvilje og faglig stolthet.

-Vi er i dag en av Østlandets største entreprenørbedrifter. Vi er en komplett anleggsentreprenør som er spesialisert innen vei-, vann- og avløpsfagene, i tillegg til større tomteutbygginger, og jernbane- og tunnelarbeider.

Anders Gørrisen | Kontaktperson

Søk her
Marthinsen & Duvholt

Sandefjord | On-site
Besøk nettside