Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Masters Thesis - AI-baserad rekommendationsmotor för innehåll i verksamhetssystem

CANEA söker ett team på två drivna studenter som är intresserade av att göra ett examensarbete inom ämnet AI-baserade rekommendationsmotorer för verksamhetssystem!

Med den exponentiella tillväxten av digitalt innehåll, blir det alltmer utmanande för användare att hitta relevant material. Ett sätt att underlätta för användaren i denna problematik kan vara att tillämpa avancerade algoritmer för att rekommendera innehåll som är anpassat för den specifika användaren. Rekommendationer skulle kunna baseras på innehållet i ett visst objekt, som texten i ett dokument. Även kontextuell data kopplat till objektet eller användaren skulle kunna användas, som användarens plats eller tid på dagen.

Vi föreslår ett examensarbete vars syfte är att undersöka existerande forskning inom detta område och utifrån det designa och implementera en AI-baserad rekommendationsmotor. Vår förhoppning är att detta kan bidra till att göra vår produkt mer användarcentrerad och intelligent. Dessutom ser vi möjligheten att koppla detta till existerande forskning inom AI. Exempelvis, hur kan man förklara de rekommendationer som ges (explainable AI), och hur undviker man underliggande tendenser hos AI-modellen att rekommendera en viss typ av innehåll (bias)? Förslagsvis skulle det även gå att jämföra innehållsbaserade rekommendationer gentemot kontextbaserade.

Start: HT 2024

Omfattning: 30 hp

Kunskapsönskemål:

Vi ser gärna att du kan grunderna i AI, data science och ML, exempelvis från tidigare kurser genom högskolan, samt har förståelse för grunderna i rekommendationsalgoritmer, gärna AI-baserade sådana. Har du dessutom erfarenhet av webbutveckling är det meriterande.

Skulle detta intressera er vill vi gärna ta det vidare till ett examensarbete höstterminen 2024!

CANEA är en arbetsgivare som värdesätter mångfald och lika möjligheter och vi uppmanar personer med olika bakgrunder och erfarenheter att ansöka.

Några av våra medarbetare

Maxim Fris
Product Specialist
"Verksamhetsutveckling är inte bara en nödvändighet utan även en grundläggande byggsten i hela företaget. För mig var det en fullträff att hitta CANEA som arbetar med hela kedjan av utvecklingen."
Dardan Berisha
Managementkonsult
"Det bästa med att jobba på CANEA är att det är väldigt lärorikt, trevliga kollegor och mycket frihet under ansvar."
Andreas Fröjdfull
Quality Assurance
"Det är ett härligt företag som värnar om sina medarbetare, en rolig arbetsplats och jag har ett härligt gäng att jobba med."
Fanny Berggren
Implementation Consultant
"CANEA ger mig möjligheten att möta många typer av organisationer med olika behov och jag känner att jag kan utvecklas i min roll. Dessutom har jag otroliga kollegor vilket gör arbetet ännu roligare"

Vi har riktigt bra förmåner

  • Ett CANEA

  • Förstklassiga leveranser

  • Att söka och agera på möjligheter

  • Långsiktighet och hållbarhet

  • Kostnads- och tidseffektivisering

  • Respekt, hjälpa och utveckla varandra

Om företaget

CANEA levererar varaktiga resultat genom att kombinera konsulttjänster, IT-lösningar och utbildningar.

Vi lever i en snabbt föränderlig värld där det ständigt ställs nya krav på en organisation. Vår filosofi är att ge företag och verksamheter de strategier, system, arbetssätt och den kompetens som skapar förutsättningar för framgång och säkerställer bästa resultat.

Vi jobbar tillsammans för fortsatt utveckling – av våra kunder, företaget och dig som medarbetare. För om du är väl rustad och trivs i din roll, skapar du också de bästa förutsättningarna för oss och våra kunder. Med utveckling i fokus arbetar vi för att möjliggöra en kreativ miljö för innovation oavsett om det gäller arbetssätt, våra produkter eller tjänster. Vi är prestigelösa och du uppmuntras att komma med idéer och driva dem fram till att de blir förverkligade.


2022Vi öppnar kontor i Danmark och utökar satsningen på den danska marknaden samtidigt som vi totalrenoverar huvudkontoret i Göteborg och lanserar en helt ny hemsida.

2021Vi öppnar kontor i USA och utökar satsningen på den amerikanska marknaden med flera nya IT-partner.

2019CANEA firar 25 år som bolag, slår samtidigt rekord i omsättning och når 100 anställda i Sverige.

2017CANEA ONE omnämns i Gartnerrapporten som ledande i branschen.

2016CANEA Strategy lanseras tillsammans med professor Robert S. Kaplan från Harvard.

2014Våra utbildningar lockar över 3000 deltagare. Vi är ensamma på den svenska marknaden med att erbjuda godkända projektledningsutbildningar för att understödja certifiering enligt PMI, IPMA och PRINCE2.

2010Malmökontoret öppnar.

1994CANEA grundas i Göteborg. Vi bygger processorienterade verksamhetssystem och håller utbildningar inom kvalitet. Året därpå öppnar Stockholmskontoret.

Melissa Reaidy | Kontaktperson

Ansök nu
CANEA

Göteborg | Hybrid
Besök hemsida