Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Koulupsykologi, koko Suomi

 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Suomi
 • Hybridi
 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Suomi
 • Hybridi

Terveystalo tarjoaa monipuolisia henkilöstöpalveluita kunnille, sairaanhoitopiireille sekä yksityisille yrityksille lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen tarpeeseen. Palveluvalikoimassamme on henkilöstöpalveluita perusterveydenhuoltoon, työterveyteen, erikoissairaanhoitoon ja suunterveyteen sekä kokonaisulkoistettuja hoitajatiimejä hengityshalvauspotilaiden kotihoitoon. Räätälöimme henkilöstöpalvelut aina asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Toimitamme julkisen terveydenhuollon tarpeisiin yleislääkäreitä, lähes kaikkien alojen erikoislääkäreitä, päihdelääkäreitä, psykologeja, ikääntyneiden lääkäripalveluja, suunterveyden henkilöstöä, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia sekä hoitajatiimejä hengityshalvauspotilaiden kotihoitoon.

Nyt haemme

KOULUPSYKOLOGEJA

työsuhteeseen tai työskentelemään ammatinharjoittajasopimuksella. Tällä hetkellä etsimme tekijöitä varsinkin Satakunnan, Kainuun, Länsi-Uudenmaan ja Pohjois-Savon alueilla, mutta voit jättää avoimen hakemuksen paikkakunnastasi riippumatta.

Sinun on mahdollisuus räätälöidä omaa työnkuvaasi huomioiden ammatilliset mielenkiinnon kohteesi ja elämäntilanteesi. Voit työskennellä harvajaksoisesti muiden töiden ohella tai säännöllisesti kokopäivätyössä. Tavoitteemme on rakentaa ammattilaiselle mielekäs työkokonaisuus, joka tukee myös jaksamista ja työhyvinvointia tärkeässä työssä.

Työtehtäviisi kuuluu muun muassa:

 • kokonaisvaltainen opiskeluhuollon psykologin työ
 • psykologin tutkimukset, arviot ja yhteenvedot
 • moniammatillinen yhteistyö muiden lapsen ja nuoren hoitoon osallistuvien ammattilaisten kanssa

Tarjoamme sinulle

 • monipuolisen tehtävän nopeasti kehittyvällä toimialalla
 • työsi tueksi ammattitaitoisen ja sitoutuneen moniammatillisen työyhteisön sekä laajan kollegaverkoston
 • mahdollisuuden kehittää osaamistasi ja rakentaa urapolkuasi
 • ison konsernin hyvät työkäytännöt ja edut
 • oman hallinnon yhteyshenkilön, jonka kanssa asiointi sujuu helposti

Saatat olla etsimämme henkilö, jos

olet kiinnostunut lasten ja nuorten parissa työskentelystä joustavin työehdoin. Sinulla on Suomessa laillistettu psykologin tutkinto ja viestit sujuvasti suomen kielellä suullisesti ja kirjallisesti. Voit olla urasi alkutaipaleella oleva tai jo hyvin kokenut ammattilainen.

Haluatko mukaan?

Ota rohkeasti yhteyttä psykologipalveluiden yhteyspäällikkö Vilma Junkiin, 050 309 8378 tai vilma.ju[email protected], jolta saat avoimista tehtävistä lisätietoja.

Voit myös halutessasi täyttää sähköisen hakemuksen oheisen hakupainikkeen kautta.

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Terveystalo

Suomi | Hybridi
Käy sivulla