Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Global Head of CRM

Are you ready to embark on an exciting voyage into the world of global CRM leadership? Hurtigruten, world leader in sustainable travel and home of what is considered the world’s most beautiful voyage, is seeking a visionary Global Head of CRM to chart the course for our CRM transformation journey.

For 130 years, we’ve been committed to continuously improving what we do for our guests and the people we work with. As the Global Head of CRM in Hurtigruten, your central mission will be to lead a global team through transformative change while developing and executing guest-centric strategies spanning the entire customer journey, from acquisition to retention.

Your role demands strategic vision, exceptional leadership, outstanding stakeholder management skills and a deep understanding of customer engagement. You'll collaborate with cross-functional teams to enhance customer experiences, optimise campaigns, and drive business growth. Your visionary leadership will shape personalised experiences, boost revenue, and strengthen the organisation's market position.

Key Responsibilities :

 • Drive commercial success through impactful change management and cross-departmental collaboration.
 • Develop global CRM strategies aligned with business goals, optimising customer journeys.
 • Lead and inspire a diverse global CRM team, fostering innovation and partnerships.
 • Personalise marketing to enhance customer engagement and conversion using data insights.
 • Oversee CRM campaigns, ensuring alignment with brand standards and optimising performance.
 • Craft content strategies for diverse customer segments in collaboration with content teams.
 • Collaborate across functions to align CRM strategies seamlessly.
 • Integrate innovation and emerging technologies to enhance customer experiences and work with IT to implement CRM technology solutions securely and efficiently.
 • Monitor and report on KPIs to gauge CRM effectiveness.
 • Identify and implement efficiencies, cost savings, and revenue gains.
 • Ensure compliance with data privacy regulations across all customer touch points.

Professional Requirements:

 • Minimum bachelor's degree in marketing, business administration, communications, or a related field
 • Profound knowledge of CRM principles, customer journey optimisation, and data-driven marketing.
 • 10+ years of experience leading cross-functional teams, managing budgets, and setting and achieving performance goals.
 • Proven track record in enhancing customer engagement, retention, and revenue growth.
 • Extensive expertise in CRM platforms, marketing automation, and data analytics tools. Knowledge of Salesforce and Taxi is a plus
 • Experience with SMS and Direct mail

Key Personal Attributes:

 • Strong leadership skills
 • Strategic mindset
 • Strong Analytical skills
 • Results-oriented
 • Customer-focused
 • Adaptable and solution oriented
 • Excellent communication skills
 • Collaborator

Join us for an exciting job opportunity in a dynamic and entrepreneurial environment, collaborating with inspiring colleagues from all over the world.

Job location: London or Oslo

Work with great people

Ragnhild Sanderud
Head of Finance
"I Hurtigruten får jeg jobbe med spennende problemstillinger i et dynamisk miljø. Vi har et unikt produkt som det er utrolig givende å få ta del i og videreutvikle."
Linn Grønli Smith
Team Lead – Crew Center
"Mine medarbeidere tar utfordringer på strak arm, er endringsvillige og lojale, og vi har et kollegialt samhold. Det gjør meg stolt."
Mona Iren Bratteng
Resepsjonist
"Å jobbe i resepsjonen på Hurtigruten er spennende og variert. Siden jeg begynte i 2014 har jeg sett mye glede hos gjestene når vi oppfyller deres drøm."
Linn Bjørgen
1.Styrmann/Nav.off
"Det er spennende og lærerikt å seile langs norskekysten i varierte værforhold, sommer som vinter."
Simen Opdahl
Matros
"Det er givende å holde skipet i god stand. Varierte dager med fortøyning og godshåndtering."
Lovisa Kaasa
Resepsjonist
"Mangfoldet er fantastisk. Alltid nye mennesker, situasjoner og opplevelser. Spennende og givende!"
Stine Hovelsen Hjelseth
Resepsjonist
"Det jeg liker best med å jobbe i Hurtigruten er at dagene er varierte og innholdsrike."
Kasper Kvalvik
Restaurasjonsbetjent
"Det er veldig givende med flotte kollegaer og varierte dager. Alltid hyggelig å møte nye gjester."
Tonje Larsen
Kokk og Konditor
"Vi har et veldig stort og spennende læringsmiljø. Du lærer hver dag og du blir aldri utlært."
Monton Buaon
Servitør
"Vi har et veldig fantastisk arbeidsmiljø, og alle kollegaene er kjempe hyggelige og støtter hverandre."
Lykke Eidsvoll Lund
Reiselivslærling
"I Hurtigruten blir alle som en familie, enten om du er gjest eller ansatt."
David Lam
Expedition leader
"Det beste med jobben er variationen fra dag til dag, gjestekontakten og naturopplevelsene."
Kjell Armand Stub
Maskinsjef
"Ingen er bedre enn den dårligste. Det gjelder om å bygge opp hverandre og gi rom for å prøve seg. Her i Hurtigruten Norge har du bestandig noen å støtte deg på."
Tony Pedersen
Motormannlærling
"Vi er et godt team der vi alle samarbeider og får jobben gjort på en effektiv og bra måte."

Great Place to Work

 • Play your part

 • Inspire the Adventure

 • Make tomorrow better

About the company

The undisputed global leader in sustainable inspirational adventure travel — a catalyst for change towards a greener travel industry. Formed in 1893, Hurtigruten Group is the world’s leading adventure travel group. We have 2,400+ employees worldwide, representing more than 50 nationalities. They form part of three main business units — Hurtigruten Expeditions, Hurtigruten Coastal Express, and Hurtigruten Svalbard — which offer unique small-ship and land-based adventures from pole-to-pole.

At Hurtigruten Coastal Express, we keep Norway moving, connecting 34 communities along its rugged coastline. Through the experience of exploration, we are changing people’s perspectives on what domestic adventure travel looks like while impacting the lives of millions of people.

Quick overviewTOM

Single-use plastic banHurtigruten was the first major travel company to have removed single-use plastic from its entire fleet and our hotels.

Hybrid Explorer shipsHurtigruten has two hybrid-electric powered expedition cruise ships that offer a 20% reduction of fuel consumption.

Beach cleanupsHurtigruten Expedition Teams encourage guests to take part in beach clean-ups, which results in several metric tonnes of trash every year being removed.

Hurtigruten FoundationThe Foundation specialises in the conservation of endangered species, fighting against marine and plastic pollution.

I korte trekkTOM

Forbud mot engangsplastHurtigruten Group er det første store reiseselskapet som fjernet engangsplast fra hele flåten og hotellene våre.

Hybride ekspedisjonsskipHurtigruten Group har to hybridelektriske ekspedisjonsskip som betyr 20 % redusert drivstofforbruk.

StrandryddingHurtigrutens ekspedisjonsteam oppfordrer gjestene til å delta i strandrydding, noe som resulterer i at flere tonn søppel blir fjernet hvert år.

Hurtigruten FoundationStiftelsen har fokus på bevaring av truede arter og bekjemper plast- og havforurensning.

Ingrid Tegtmeier | Contact Person

I'm interested
Hurtigruten Norway

Multiple locations | On-site
Visit website