Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Terveyskeskuslääkäri kiirevastaanotolle, Nurmes

 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Nurmes
 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Nurmes

Lääkäri, kiinnostaisiko sinua tehdä terveyskeskuslääkärin työtä joustavasti omien aikataulujesi puitteissa Pohjois-Karjalan kauniissa maisemissa?

Haemme nyt

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIÄ NURMEKSEEN

työskentelemään koko- tai osa-aikaisesti terveysaseman kiirevastaanotolla. Voit olla joko kokenut konkari tai tulevaisuuden tekijä - tarjoamme sinulle haasteita omien taitojesi ja toiveidesi mukaisesti.

Nurmeksen terveysasema on auki päivittäin maanantaista sunnuntaihin ja pystymme tarjoamaan työmahdollisuuksia joustavasti osa- tai kokoaikaisesti toiveesi sekä elämäntilanteesi mukaan. Nurmeksessa on mahdollista työskennellä pitkissä vuoroissa, mikä mahdollistaa lääkärin niin halutessa viikon työn tekemisen 2-3 päivässä. Majoittumista varten löytyy hyvin varusteltu päivystäjän lepohuone.

Alueen väestöpohja on n. 10 000. Etäisyys keskussairaalaan (PKSSK/Joensuu) ja yliopistolliseen sairaalaan (KYS/Kuopio) on 130 km. Vastaanotolla hoidetaan kiireellisiä ja ei-kiireellisiä potilaita sekä lähivastaanotolla että etänä puhelimitse. Kaikkien terveysasemalle yhteyttä ottaneiden potilaiden hoito tai vähintään seuranta aloitetaan samana päivänä. Lääkäri ottaa tarvittaessa kantaa hoitajien, osastojen, vanhainkotien, kotihoidon ja Valtimon potilaiden hoitoon. Lauantaisin ja sunnuntaisin päivystävä lääkäri käy sovittuna aikana Nurmeksen vuodeosastolla ja pitää kansliakierron.

Takaamme kattavan perehdytyksen työnkuvaan, päivystystoimintaan ja toimipisteeseen ennen ensimmäistä vuoroasi. Työn aloitus ja tunnukset järjestetään Terveystalon hallinnon toimesta.

Tarjoamme sinulle

 • mielenkiintoisen ja opettavaisen työn julkisella sektorilla
 • laadukkaan perehdytyksen
 • oman yhteyshenkilön ja vastaavan lääkärin tuen
 • mahdollisuuden kehittää osaamistasi (mm. Terveystalo Academy) ja rakentaa urapolkuasi
 • ison konsernin hyvät työkäytännöt ja edut

Kiinnostuitko?

Ole rohkeasti yhteydessä yhteyspäällikkö Kirsi Tiilikaiseen (p. 0505361563, [email protected]).

Tervetuloa Terveystaloon!

Terveystalo tarjoaa monipuolisia henkilöstöpalveluita kunnille, sairaanhoitopiireille sekä yksityisille yrityksille lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen tarpeeseen. Palveluvalikoimassamme on henkilöstöpalveluita perusterveydenhuoltoon, työterveyteen, erikoissairaanhoitoon ja suunterveyteen sekä kokonaisulkoistettuja hoitajatiimejä hengityshalvauspotilaiden kotihoitoon. Räätälöimme henkilöstöpalvelut aina asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Toimitamme julkisen terveydenhuollon tarpeisiin yleislääkäreitä, lähes kaikkien alojen erikoislääkäreitä, päihdelääkäreitä, ikääntyneiden lääkäripalveluja, suunterveyden henkilöstöä, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja lähihoitajia.

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Suvi Nurmenniemi | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
Terveystalo

Nurmes
Käy sivulla