Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Radiologian erikoislääkäri, Julkiset palvelut

  • Viimeinen hakupäivä: 31. lokakuuta 2023
  • Suomi
  • Viimeinen hakupäivä: 31. lokakuuta 2023
  • Suomi

Terveystalo tarjoaa monipuolisia henkilöstöpalveluita hyvinvointialueille ja yksityisille yrityksille lyhytaikaiseen sekä pitkäaikaiseen tarpeeseen. Palveluvalikoimassamme on henkilöstöpalveluita perusterveydenhuoltoon, työterveyteen, erikoissairaanhoitoon ja suunterveyteen sekä kokonaisulkoistettuja hoitajatiimejä hengityshalvauspotilaiden kotihoitoon. Räätälöimme henkilöstöpalvelut aina asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Toimitamme julkisen terveydenhuollon tarpeisiin yleislääkäreitä, lähes kaikkien alojen erikoislääkäreitä, päihdelääkäreitä, ikääntyneiden lääkäripalveluja, suunterveyden henkilöstöä, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja lähihoitajia.

Nyt haemme

RADIOLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRIÄ

Oletko kiinnostunut työskentelemään joustavasti omien aikataulujen ja toiveiden mukaan? Haluatko kehittää osaamistasi julkisen puolen työtehtävissä ja päästä mukaan erilaisiin työympäristöihin?

Terveystalon Julkiset palvelut hakee radiologian erikoislääkäreitä työskentelemään mielenkiintoisiin työtehtäviin. Liity joukkoomme jo tänään!

Kokonaistyönkuvan ja työpäivän voimme räätälöidä osaamisesi mukaan. Työpäivään voi sisältyä esimerkiksi ultraäänitutkimuksia, toimenpiteitä, röntgenlausuntoja tai kliinistä mammografiaa. Töitä voit tehdä yhden päivän kuussa tai vaikka viisi päivää viikossa, mikä vain sopii parhaiten sinun arkeesi. Työaika on pääsääntöisesti virka-aikaan klo 8-16. Meidän kauttamme saat perehdytyksen käytettäviin järjestelmiin sekä tarvittavan asiantuntijaradiologin ja hallinnollisen tuen. Lisäksi saat oman nimetyn yhteyshenkilön, jonka kanssa voit suunnitella oman työviikkosi. Autamme mielellämme suunnittelemaan sinulle mielekkään ja joustavan työkokonaisuuden, joten soitathan meille jo tänään!

Haluatko mukaan?

Lisätietoja meillä työskentelystä antaa Tiina Heiskanen (p. 050 592 8713), Jenni Kosonen (p. 050 530 5339) tai Sanna Uuksulainen (p. 050 4707512). Voit myös täyttää sähköisen hakemuksen oheisen hakupainikkeen kautta.

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

  • Kaiken keskellä ihminen

  • Lääketiede luotsaa

  • Terveydenhuollon uudistaja

  • Human being at the center

  • Steered by medical science

  • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Tiina Heiskanen | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
Terveystalo

Suomi
Käy sivulla