Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Työterveyshuollon kouluttajalääkäri tai ohjaamisesta kiinnostunut työterveyslääkäri

 • Viimeinen hakupäivä: 30. marraskuuta 2023
 • Suomi
 • Hybridi
 • Viimeinen hakupäivä: 30. marraskuuta 2023
 • Suomi
 • Hybridi

Jokainen työterveyslääkärimme on yksilö ja tiedämme, että loputtomaan tiedonjanoon ei auta kaikilla yksi ja sama lääke. Jos haluat syventää ammatillista osaamistasi ja kasvaa urallasi, tule meille työterveyslääkäriksi Terveystaloon! Tarjoamme sinulle kiinnostavat ja monipuoliset asiakkuudet sekä työntekopaikan, jossa sinä, sinun potilaasi ja lääketieteellinen laatu olette aina keskiössä.

Terveystalo kiinnostaa työpaikkana niin kokeneita työterveyshuollon erikoislääkäreitä, työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä mutta myös työterveyshuollosta alustavasti kiinnostuneita ja vasta erikoistumaan aikovia lääkäreitä.

Laadukkaan työterveyshuollon koulutuksemme toteuttamiseksi haemme nyt lisää

Koulutuksesta innostuneita ja kiinnostuneita kouluttajalääkäreitä sekä kokeneita työterveyslääkäreitä ohjaamaan nuorempia kollegoita.

Aktiivissa erikoistumisvaiheessa olevien erikoistujien kouluttajana toimiessa sinun tulee olla yliopiston hyväksymä työterveyshuollon kouluttajalääkäri. Kouluttajapätevyyttä voi hakea yliopistolta ja pysyvien koulutusoikeuksien saamiseksi tulee suorittaa yliopiston ylläpitämä kouluttajan starttikurssi. Kurssin suoritus vie aikaa vain muutamia tunteja. Kouluttajalääkäri sitoutuu antamaan koulutettavalle työterveyshuoltoon erikoistuvalle viikoittaista henkilökohtaista ohjausta 1,5-2h. Kouluttajalääkärillä voi olla samaan aikaan ohjauksessaan korkeintaan kolme erikoistuvaa lääkäriä ja jokaisesta koulutettavasta Työterveyslaitos korvaa myös kouluttajalle kouluttajapalkkiota.

Kouluttajalääkärinä toimiessa saa pääsyn laadukkaasti rakennettuun Työterveyshuollon virtuaaliyliopistoon, joka on jatkuvasti päivittyvä työterveyshuollon tietopankki. Yliopiston kouluttajalääkärikoulutukset ovat huolella suunniteltuja ja tukevat pedagogisen osaamisen kasvua.

Mikäli kouluttaminen ja ohjaaminen kiinnostaa sinua, mutta kouluttajalääkärioikeuksien hankkiminen ei tunnu vielä ajankohtaiselle tai haluat vasta kokeilla miltä ohjaustyö tuntuu, työterveyshuollosta alustavasti kiinnostuneita ja vasta erikoistumaan aikovia lääkäreitä voi myös ohjata ilman kouluttajalääkäripätevyyttä. Ohjaajan tulee olla kokenut työterveyslääkäri, joka perehdyttää ohjattavaa työterveyshuollon perusprosesseihin sekä auttaa ratkomaan työn kautta esiin nousseita pohdintoja ja ongelmia. Ohjaukseen tulee varata säännöllistä aikaa viikoittain.

Laadukas työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus on meille kunnia asia. Olemme viiden tähden koulutuspaikka (NLY 2020-2022). Ohjaajana tai kouluttajana toimiminen on loistava tapa saada omaan työterveyslääkärin työnkuvaan lisää monipuolisuutta. Ohjaus on parhaimmillaan yhteinen oppimisprosessi, jossa niin koulutettava kuin kouluttaja saa yhteisistä tuokioista paljon irti.

Koulutus- ja ohjaustyö voi olla osa työterveyslääkärin tehtävänkuvaasi. Terveystalossa työterveyslääkärinä pääset rakentamaan asiakassalkkusi erikokoisista ja eri toimialoilla toimivista asiakkuuksista juuri oman mielenkiintosi ja erikoisosaamisesi mukaan. Meillä on jo valmiiksi rakennetut toimivat yhteistyömallit ja yhteistyösuhteet. Kokeneelle osaajalle tarjoamme haasteita ja vastuullista tehtävää myös suurasiakkuuksien parissa. Voit lukea lisää suurasiakaslääkärin työstä täältä.

Haluamme mahdollistaa sinulle sujuvan työn ja vapaa-ajan yhdistämisen työntekopaikastasi riippumatta. Meillä voit työskennellä joustavasti joko lähivastaanotolla ja/tai etävastaanotolla sinulle sopivina päivinä ja haluamasi määrän. Emme mahdollista tätä siksi, että sillä on monia tutkimuksen osoittamia hyötyjä, vaan ennen kaikkea siksi, että se on inhimillistä. Voit työskennellä toiveesi mukaan joko ammatinharjoittajana tai työsuhteessa.

Haluatko kuulla lisää?

Jätä yhteystietosi hakupainikkeen kautta niin olemme sinuun yhteydessä.

Lämpimästi tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Jenni Aallosvirta | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
Terveystalo

Suomi | Hybridi
Käy sivulla