Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Sosiaaliohjaaja Sysmä

 • Viimeinen hakupäivä: 10. lokakuuta 2023
 • Sysmä
 • Hybridi
 • Viimeinen hakupäivä: 10. lokakuuta 2023
 • Sysmä
 • Hybridi

Julkinen sektori on Terveystalolle tärkeä kumppani. Kehitämme yhteistyössä asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita toimintatapoja ja toteutamme vaikuttavaa hoitoa ihmisille ympäri Suomen. Terveystalon julkiset palvelut liiketoiminnon asiakkaita ovat hyvinvointialueet ja valtiohallinto. Julkisissa palveluissa työskentelee yhteensä yli 2600 henkilöä, joista suurin osa on henkilöstöpalveluiden lääkäreitä ja hammaslääkäreitä.

Terveystalon kumppanuusratkaisut vastaa useista kokonais- ja osaulkoistuksista sekä erikoissairaanhoidon ja suun terveydenhuollon kumppanuuksista.

Nyt haemme

SOSIAALIOHJAAJAA
Sysmään kokoaikaiseen, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävässä on mahdollisuus myös osa-aikaisuuteen. Työ painottuu virka-aikaan, mutta työtehtävät edellyttävät toisinaan iltatyötä.

Tehtävässä työskentelet sysmäläisten lasten, nuoren ja perheiden kanssa. Työtehtäväsi sisältää myös erityistä tukea tarvitsevien ryhmämuotoista ja kotiin vietävää palvelua. Työtä tehdään tiiviisti moniammatillisessa yhteistyössä Terveystalon muun sosiaali- ja terveydenhuollon osaajien sekä hyvinvointialueen viranhaltijoiden kanssa.

Tehtäviisi kuuluvat

• perhetyön palvelut (varhainen tuki, sosiaalihuolto ja lastensuojelu)
• erityistä tukea tarvitsevien palvelut
• ammatillinen tukihenkilötyö
• verkkoauttaminen (chat)

Tarjoamme sinulle

• monipuolisen tehtävän nopeasti kehittyvällä toimialalla
• työsi tueksi ammattitaitoisen ja sitoutuneen moniammatillisen työyhteisön sekä laajan kollegaverkoston
• mahdollisuuden kehittää osaamistasi ja rakentaa urapolkuasi
• ison konsernin hyvät työkäytännöt ja edut
• hyvän työilmapiirin ja esihenkilön tuen työssä

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Taidot ja vaatimukset

Saatat olla etsimämme henkilö, jos
olet laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, kuten sosionomi (AMK).

Arvostamme työkokemusta erityisesti lastensuojelusta, kehitysvammahuollosta ja mielenterveyspalveluista. Tehtävässä tarvitaan omaa autoa.

Tehtävässä menestymistäsi tukevat:

• into ja motivaatio työskennellä eri ikäisten asiakkaiden kanssa
• tahtotila työn kehittämiseen
• ratkaisukeskeinen ja kokonaisvaltainen työskentelyote
• hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot

Haluatko mukaan?

Ota rohkeasti yhteyttä palvelualuejohtaja Jenni Halavaan (p. 044 494 2093), jolta saat tehtävästä lisätietoja.

Täytäthän sähköisen hakemuksen liitteineen viimeistään 10.10.2023 mennessä oheisen hakupainikkeen kautta. Huomioithan, että emme käsittele sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia.

Tervetuloa Terveystaloon!

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Terveystalo

Sysmä | Hybridi
Käy sivulla