Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Cybersecurity Konsulent

Vi har behov for flere dyktige sikkerhetskonsulenter til våre CyberSecurity team. Brenner du for CyberSecurity og ønsker å jobbe med spennende prosjekter hvor sikkerhet har høyt fokus, både nasjonalt og internasjonalt, hvorfor ikke sende oss en enkel søknad?

Vi på CyberSecurity har ansvar bl.a. for sikkerhetsarkitektur, sikkerhetstest, IAM løsninger, personvern og innebygget sikkerhet i våre kundeprosjekter og for sikkerhetsrådgiving til kunder og prosjekter. Våre eksperter bygger troverdighet og tillit med kundene og leverer kunnskap som adresserer kundens individuelle og unike behov.

Vi har også en portefølje av sikkerhetstjenester hvor vi for eksempel leverer CISO as a Service, ende-til-ende IAM prosjekter, personvernanalyser (DPIA), Sikkerhetsansvarlig (CSO), sikkerhetsrådgiving, ISMS implementasjon eller Security Awareness programmer.

CyberSecurity hos Capgemini teller globalt ca 4000 konsulenter. CyberSecurity-teamene i Norge samarbeider tett med flere andre sikkerhetsteam, bl.a. i Norden, Nederland og Storbritannia. Teamet består av en fin blanding av ekspertkonsulenter, seniorkonsulenter og juniorkonsulenter som jobber godt sammen.

Cybersecurity området i Capgemini er i sterk vekst. Nå trenger vi å styrke denne gruppen till våre prosjekter.

Vil du være med å videreutvikle vårt sikkerhetsmiljø til å bli Norges sterkeste fagmiljø innen IT sikkerhet, og sørge for gjennomgående god sikkerhet hos våre kunder?

Vi søker nå etter konsultenter innen fagområdene:

IAM ( Identity and Access Management)

Våre IAM konsulenter jobber tett med kunde med design og implementasjon av IAM løsninger som tilpasses kundens eksisterende løsninger og arkitektur. Prosjektene har ende-til-ende fokus, fra tidlig konseptdialog til drift og vedlikehold. Capgemini er i utgangspunktet agnostisk til valg av produkter i en IAM løsning, men vi baserer oss ofte på våre partnere for gode og helhetlige løsninger.

GRC (Governance, Risk, Compliance)

For stilling som Security konsulent har du erfaring med personvern og GDPR, eller som CISO. Du har gjennomført GDPR audits og DPIA og har veiledet kunder gjennom hele prosessen fra innsalg av tjenesten til implementasjon av godt personvern og i driftsfasen. Du kjenner godt til hvilke persondata de store plattformene samler inn og personvernutfordringene ved å bruke gratis programvare.

For stillingene som konsulent har du minst 3 års erfaring med informasjonssikkerhet. Du er i stand til å vurdere en bedrifts modenhet innen informasjonssikkerhet i tre dimensjoner; mennesket, prosesser, IT systemer og ut fra disse vurderingene foreslå og prioritere nødvendige tiltak og tiltak som vil gi størst sikkerhetsmessig effekt. Utviklererfaring, praktisk erfaring fra sikkerhetstjenester eller beskyttelsetjenester er en fordel.

Du er vant med og trives med å jobbe i team og er komfortabel i kunderelasjonen. I tillegg til sikkerhetsteknisk forståelse har du også blikk for kostnadseffektivitet, regulatoriske krav og kundens forventninger.

Kvalifikasjoner

 • Et brennende engasjement for informasjonssikkerhet

 • Utdanning fra høyskole/universitet på minimum bachelornivå, innen IKT sikkerhet

 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

 • Generelt god teknisk IT kompetanse

 • Positivt om du har et bredt nettverk i sikkerhetsbransjen

 • Positivt om du har personvernkompetanse

 • Relevante sertifiseringer er et pluss, for eksempel CISSP, CCISP, SailPoint, Azure AD, Cyberark, Ping ID eller ISO 27001

 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk

 • Gode samarbeidsevner

 • Aktuelle kandidater bør kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG

Hvorfor velge Capgemini?
Du får jobbe med motiverte kolleger og sterke, aktive fagmiljøer på tvers av ulike felt, teknologier og disipliner. Med lagånd, åpenhet og respekt for hverandre skaper vi de beste forutsetninger for å lykkes. Vi legger til rette for fleksible arbeidsordninger og et hyggelig arbeidsmiljø hvor du med stor frihet kan påvirke din egen karriere og utvikling. For å holde deg oppdatert innen ditt fagområde legger vi til rette for karriereplanlegging, sertifiseringer, metodeopplæring og deltakelse i faggrupper og kurs. __Interessert i å bli bedre kjent med oss? Besøk bloggen vårher.

Jobb med skikkelig flinke folk

Andreas Iden
Associate Consultant – Insights & Data
"I Capgemini får jeg jobbe med utfordrende og spennende problemstillinger sammen med dyktige kollegaer Med et stort nettverk av eksperter og fagområder kan jeg ta styring over egen utvikling."
Andreas Iden
Associate Consultant – Insights & Data
"In Capgemini I get to work on challenging and exciting projects together with excellent co-workers. Through a great network of expertise I can steer the course of my own development."
Siri Ølberg
Test Manager
"We have a strong focus on supporting each other and we are all responsible for enabling our colleagues to shine. This gives a culture where I can influence my every day workday to a great extent."
Siri Ølberg
Test Manager
"Hos oss har vi fokus på å gjøre hverandre gode, og alle har ansvar for at kolleger får sjansen til å skinne. Dette gir en kultur hvor jeg selv kan forme min egen arbeidshverdag i veldig stor grad."
Caroline Vo
Software Engineer Lead
"Å jobbe i Capgemini gir meg muligheten til å kjenne på mestring hver dag. Særlig når man møter på utfordringer og nye teknologier som man kan jobbe med."
Caroline Vo
Software Engineer Lead
"Working at Capgemini gives me the opportunity to feel mastery every day. Especially when you encounter challenges and new technologies that you can work with."
Frode R Helgesen
Scrum Master - Agile Coach
"Jeg trives med å jobbe sammen med motiverte og dyktige kolleger i et trygt miljø, der vi sammen med våre kunder får lov til å eksperimentere og finne ut hvordan vi best skaper verdi sammen som team."
Frode R Helgesen
Scrum Master - Agile Coach
"I enjoy working together with motivated and skilled colleagues in a safe environment where we together with our clients are allowed to experiment and find out how we best create value together."

Jobb på et sted du vil trives

 • People come first

 • Never stop learning

 • Dig in your first day & feel free to grow

 • Your values are our values

 • Get inspired by your colleagues

 • Forget the notion of the “typical day”

 • Strike a balance that works for you

 • Count on us for career growth

 • Your Love for Travel

 • Dine verdier er våre verdier

 • Menneskene kommer først

 • Fortsett å lære

 • Bygg kompetanse med oss

 • Bli inspirert av dine kollegaer

 • Engasjer deg fra første dag

 • Din kjærlighet til reise

 • Finn balansen som passer deg

 • Glem den "typiske arbeidsdagen"

 • Vi støtter din karriereutvikling

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Exciting assignments in different industries

 • Cool offices in central locations

 • Multiple other great benefits

 • Macs and iPhones

 • Flexible work time policies

 • Extensive health care/health insurance

 • Inspiring network of experts in design

 • Regular knowledge sharing and social happenings

 • Et av verdens ledende designmiljø.

 • Samarbeid med spesialister innen teknologi

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode pensjonsordninger

 • Helseforsikring, telefon, bredbånd og trening

 • Mulighet for oppdrag i våre andre designstudio

 • Et godt og velutviklet karriere-rammeverk

 • Deltakelse på design-konferanser

 • Tilgang på firmahytter i Trysil, Geilo & Hemsedal

Om selskapet

Om Capgemini

Capgemini er en global leder som bistår kunder med å transformere virksomheter gjennom å utnytte mulighetene som finnes innen teknologi. Vi har som formål å frigjøre menneskelig potensiale gjennom teknologi, for en inkluderende og bærekraftig fremtid. Capgemini er en ansvarlig og mangfoldig organisasjon med 325 000 ansatte i nesten 50 land. Med 55 års erfaring og dyp bransjekunnskap er Capgemini en pålitelig partner som jobber for å realisere kundenes ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til drift, og alltid i takt med den siste utviklingen innen innovasjonsområder som sky, data, kunstig intelligens, programvare, digitale ingeniørtjenester og nye plattformer. Konsernet rapporterte i 2021 globale inntekter på 18 milliarder Euro.

Get the Future You Want | www.capgemini.com


Helene Yde | Kontaktperson

Søk her
Capgemini Norge AS

Multiple locations
Besøk nettside