Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Market Risk Analyst

 • Søknadsfrist: 28. september 2023
 • Oslo
 • Hybrid
 • Søknadsfrist: 28. september 2023
 • Oslo
 • Hybrid

Vi søker en dyktig og selvdreven Market Risk Analyst som vil spille en avgjørende rolle i bankens håndtering av renterisiko og likviditetsrisiko. Dine oppgaver vil inkludere analyse av bankens produkter på balansen, bruk av avanserte risikomodeller og kvantitativ analyse for å identifisere trender og risikoer. Du vil være en viktig bidragsyter i utviklingen av bankens risikomodeller, etterlevelse av regulatoriske krav og automatisering av rapporteringsprosesser.

Du vil være en del av Market Risk teamet som består av seks personer. Vi er sammen ansvarlig for overvåking og kontroll av bankens likviditetsrisiko, renterisiko, valutarisiko, motpartsrisiko, i tillegg til verdsettelse av finansielle instrumenter, samt analyse og rapportering på bankens ABS-transaksjoner. Teamet er en nordisk funksjon som dekker Santanders virksomhet i alle de 4 landene vi opererer i. Market and Capital Risk avdeling er en del av Risk-divisjonen med 110 ansatte.

Hva vil du gjøre?

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder inkluderer:

 • Analyse og parametersetting av produkter på balansen for korrekt beregning av renterisiko og likviditetsrisiko
 • Identifisere trender og måle risiko ved hjelp av kvantitativ analyse / risikomodeller for renterisiko og likviditet (ALM modeller)
 • Videreutvikle bankens risikomodeller etter økende krav fra europeiske og lokale finansmyndigheter og ikke minst økende kompleksitet av bankens egen forretningsmodell
 • Du vil inngå i et operasjonelt team for ALM rapportering som benytter automatisk programvare for simulering, monitorering, kontroll og rapportering. Systemet har mulighet for avansert parametersetting og videre utvikling drevet av dine analyser
 • Sikre god governance rundt markedsrisiko inkl. policier, guidelines, fastsetting av risikoappetitt og risikorammer med underliggende analyser
 • Kontinuerlig forbedre og utvikle dagens prosesser og verktøy for risikoovervåking og datainnhenting

Har du relevant arbeidserfaring og god kjennskap til overstående punkter kan et utvidet ansvarsområde og fagansvar være aktuelt. Stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområde tilpasses den enkelte kandidat.

Du vil jobbe på tvers av Norden, delta i/lede spennende prosjekter og videreutvikle bankens risikomodeller i samarbeid med vårt hovedkontor i Madrid. Du vil jobbe tett sammen med andre områder i Banken, som Treasury, Capital Markets, Capital Management, Financial Control og Data Management.

Kompetanse

Hvem er du?

For å lykkes i stillingen, tror vi du har:

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis master med fordypning i finans, økonomi, data, statistikk, matematikk eller lignende med gode resultater
 • Relevant jobberfaring fra bank, finansforetak, konsulenthus eller finanstilsynet
 • Grunnleggende forståelse for finansmarkedene
 • Interesse for komplekse modeller, databehandling og programmering
 • Solide analytisk ferdigheter og nysgjerrighet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Avanserte ferdigheter i Excel og datainnhenting via SQL/SAS og gjerne ytterligere programmeringserfaring (Python/R)

Vi søker deg som har en god balanse mellom kvantitativ forståelse og generell finansiell kunnskap. Du er nøyaktig, pålitelig og engasjert, med evnen til å utfordre eksisterende rutiner og lede endringer. Du klarer å kommunisere kompliserte problemstillinger på en lettfattelig måte og evner å ha flere baller i lufta. Du ser på deg selv som en lagspiller som bytter lett mellom ledende og støttende rolle.

Vi tilbyr:

 • En mulighet til å jobbe i et stort, høytytende internasjonalt selskap, i et dynamisk miljø som er i konstant endring
 • En bedriftskultur som er profesjonell og dynamisk, men likevel uformell. Byråkrati holdes på et minimum, da vi forventer at våre dyktige medarbeidere tar langvarige og virkningsfulle beslutninger for å forme fremtiden vår
 • Svært kompetente, dedikerte og vennlige medarbeidere med sterkt samarbeid på tvers av Norden

Arbeidssted: Lysaker (Oslo)

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Market Risk Leader, Olav Furuseth.

Jobb på et sted du vil trives

 • Innovative and looking to the future

 • We invest in you

 • Employee benefits and discounts

 • Dynamic work environment

 • Engaged colleagues

 • Social events for all employees

 • BeHealthy | Your health is important to us

 • Competitive insurance and pension plans

 • We give back to society

 • Gode pensions- og forsikringsforhold

 • Vi investerer i din udvikling

 • Vi giver tilbage til samfundet

 • Medarbejderfordele og rabatter

 • Dedikeret kollegaer

 • Globale muligheder

 • Sociale arrangementer for alle medarbejdere

 • Innovativ og fremadtænkende virksomhed

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • Sosiale arrangement for alle ansatte

 • BeHealthy | Din helse er viktig for oss

 • Innovativt og fremtidsrettet selskap

 • Vi investerer i deg

 • Vi gir tilbake til samfunnet

 • Personalgoder og rabatter

 • Dynamisk arbeidsmiljø

 • Engasjerte kolleger

 • Sociala evenemang för alla anställda

 • Dynamisk arbetsmiljö

 • Vi ger tillbaka till samhället

 • Konkurrenskraftiga pensioner & försäkringar

 • Innovation, förbättring och utveckling

 • Globala möjligheter

 • Friskvård - din hälsa är viktig för oss

 • Engagerade kollegor

 • Personalförmåner via Benify

Om selskapet

Santander Consumer Bank AS tilbyr produkter innen auto- og fritidsfinansiering, forbrukslån, kredittkort, sparing og forsikring til privatkunder, og er markedsledende på bilfinansiering i Norge.

Santander er en spennende arbeidsgiver med over 600 ansatte i Norge, og 1200 totalt i Norden, og tilhører et av verdens største finanskonsern, Banco Santander.

Vi har gode pensjon- og forsikringsordninger og et bredt spekter med ansattgoder. Årets medarbeiderundersøkelse viser at ansatte er engasjerte og trives med arbeidsplassen sin og gode kolleger. Selskapet er opptatt av å gi noe tilbake til samfunnet, og er blant annet gullpartner til den veldedige organisasjonen Right to Play. Du kan lese om alle sponsoratene på nettsiden vår santander.no

Vi jobber fremtidsrettet og ser hele tiden på nye løsninger og produkter tilpasset et marked i endring. I 2018 var vi blant annet 1 av 2 banker som var klare på lanseringsdato når ApplePay ble lansert i Norge, og har sammen med en partner utarbeidet en innovativ ny abonnementsløsning for bil.


TA Nordic Bank with global strength

TPart of Banco Santander – one of the world’s largest financial institutions

TBanco Santander’s history goes back more than 160 years

TWorld’s Most Sustainable Bank 2019 (Dow Jones Sustainability Index 2019)

TOver 1200 employees across the Nordics

TWe serve over 1.6 million customers

TStrategic partnerships with over 10 000 car dealers, merchants and brokers

TInnovation is key to our future success

TBanco Santanders historie går mere end 160 år tilbage

TVerdens mest bæredygtige bank 2019 (Dow Jones Sustainability Index 2019)

T1.200 ansatte på tværs af Norden

TOver 1.6 mio kunder

TStrategiske partnerskaber med mere end 10.000 bilforhandlere, indkøbere og brokere

TInnovation er nøglen til vores fremtidige succes

TVi leverer digitale kundeoplevelser

TEn Nordisk bank med global styrke

TEn del af Banco Santander – en af verdens største finansielle institutioner

THistorien vår går tilbake til 1963 i Norge

TOver 600 000 kunder og 3500 partnere i Norge

T50/50 fordeling menn og kvinner

TOver 600 000 kunder og 3500 partnere i Norge

TStørst på billån i Norge

TFremtidsrettede | Først ute i Norge med ApplePay

TVi er dedikert til å være en ansvarlig långiver!

TInnovative | Vår siste nyvinning SHFT – en abonnementsløsning for bil

TEn nordisk bank med global styrka

TDel av Banco Santander - en av världens största finansiella institutioner

TBanco Santanders historia går tillbaka mer än 160 år

TVärldens mest hållbara bank 2019 (Dow Jones Sustainability Index 2019)

T1200 anställda i Norden

TVi servar över 1,6 miljoner kunder

TInnovation är nyckeln till vår framgång

TVi levererar digitala kundupplevelser i framkant

Olav Furuseth | Kontaktperson

Søk her
Santander Consumer Bank Nordics

Oslo | Hybrid
Besøk nettside