Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Praktik hos Program & Påverkan på Plan International Sverige

Praktikplatsen är placerad på enheten för Påverkan och Externa relationer som består av två medarbetare, som arbetar med policy och påverkan gentemot politiker och tjänstepersoner; ofta i samverkan med andra organisationer i strategiska samarbeten. Teamets uppgift är säkerställa att biståndet gör största möjliga nytta för barn och ungas rättigheter med fokus på flickor och jämställdhet. Teamet tar fram positioner och positionspapper inom prioriterade frågor, som sedan fungerar som underlag för externa ställningstaganden och kommunikation, med syfte att stärka påverkansarbetet i Sverige.

Praktikanten kommer att delta i teamets dagliga arbete, vilket kan innebära att göra research, skriva underlag till artiklar, talmanus och inlägg till sociala medier. Som praktikant får du även möjlighet att ta del av workshops och seminarier samt delta i program- och påverkansavdelningens möten och aktiviteter. Under våren kommer vi sannolikt att anordna ett antal externa evenemang som du får vara med och planera.

Plan International Sverige håller just nu på med vår ramansökan till Sida för den kommande tre-femårsperioden. Ansökan lämnas in i januari 2024 och praktikanten kommer få möjlighet att följa processen och bidra till påverkansteamets långsiktiga arbete.

Några av våra medarbetare

Kristian Isaksson
Communications Officer/Focal Point Safeguarding
"Vi tar barns och ungas rättigheter på största allvar. Jag känner att jag gör skillnad varje dag."
Sara Granlund
Grants Controller
"Jag tycker det är både roligt och givande att arbeta på Plan. I min roll erbjuds jag varierande arbetsuppgifter med många olika kontaktytor men bäst av allt är att få arbeta för flickors lika villkor!"
Auburn Daniels
Program Manager
"Jag trivs oerhört bra med att jobba på Plan. Förutom att jag jobbar med 100 kompetenta kollegor i Sverige och hundratals andra i världen, får jag jobba med mina hjärtefrågor - mänskliga rättigheter."
Du?
Ansök idag!
Kristian Isaksson
Youth Engagement Manager
"We take children's and young people's rights very seriously. I feel that I make a difference every day."
Sara Granlund
Grants Controller
"Working at Plan is both fun and rewarding. In my role, I am offered varied tasks with many different contact areas, but best of all is to work for girls' equal conditions!"
Auburn Daniels
Program Manager
"Jag trivs oerhört bra med att jobba på Plan. Förutom att jag jobbar med 110 kompetenta kollegor i Sverige och hundratals andra i världen, får jag jobba med mina hjärtefrågor: mänskliga rättigheter."
You?
Apply Today!

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har en samhällsvetenskaplig utbildning inom statsvetenskap, mänskliga rättigheter, genus eller motsvarande och utbildning, kunskaper och/eller engagemang i policy och påverkan. Du är engagerad i frågor som rör global utveckling, barns- och ungas rättigheter och ungas organisering.

Erfarenhet från arbete/engagemang i en idéburen organisation är meriterande.

Plan International Sverige samarbetar i denna rekrytering med FUF. Vi hänvisar därför all kontakt och ansökan till FUF.

Vi har riktigt bra förmåner

  • Barns rättigheter och flickors lika villkor

  • Stort engagemang

  • Ärligt, tillitsfullt och transparent arbetsklimat

  • Fantastiska kollegor som trivs och utvecklas

  • Children's rights and equality for girls

  • Great commitment

  • An honest, trustworthy and transparent working env

  • Amazing colleagues who thrive and develop

Om företaget

Plan International Sverige startades 1997 och har idag runt 100 medarbetare. Vi är en självständig del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 75 länder. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Vi arbetar för att alla barn ska ha rätt att gå i skolan, få tillgång till hälsovård, bli skyddade mot våld, övergrepp och försummelse samt att få möjlighet att delta i samhället och utveckla sin potential.

Hos oss är långsiktighet och handlingskraft viktigt, genom vårt driv och engagemang ger vi förutsättningar för barn och unga att kunna påverka sin framtid. Vi respekterar alla människor, värdesätter mångfald och utmanar ojämlikhet. Vi kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor – vill du hjälpa till?


TOMPlan International grundades 1937 och startade i Sverige 1997

TOMÖver 90 000 faddrar i Sverige (1 083 000 i hela världen)

TOMVerksamma i 75 länder

TOMAllt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter

TOMFörra året nådde Plan International 2 220 000 flickor, pojkar, kvinnor och män i 89 katastrofinsatser globalt

TOMFörra året nådde Plan International 2 118 000 flickor, pojkar, kvinnor och män i insatser för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

TOM1 392 000 fadderbarn omfattades av Plan Internationals programverksamhet under förra året

TOMPlan International Sverige fick 2006 status som ramorganisation för Sidas stöd till civila samhället och har idag ett anslag på cirka 500 miljoner

TOMTack vare ett bra samarbete blev generalsekreterare Mariann Eriksson placerad på 9:e plats av biståndsdebattens mäktigaste år 2019

EMPTYPlan International was founded in 1937 in England and 1997 in Sweden

EMPTYOver 90 000 sponsors in Sweden (1 083 000 globally)

EMPTYActive in 75 countries

EMPTYAll of our work is based on the United Nations Convention on the Rights of the Child

FUF | Kontaktperson

Ansök nu
Plan International Sverige

hammarby alle 93 | Hybrid
Besök hemsida