Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Ung dame i Bjørnafjorden søker personlige assistenter med fagkompetanse eller relevant erfaring

Ung dame i Bjørnafjorden søker personlige assistenter med fagkompetanse

Eg er ei kvinne på 30 år med samansette funksjonshemmingar som bur for meg sjølv i eigen leilegheit. Eg treng assistanse til alle daglege gjeremål, både av personleg og praktisk art. Eg har ulike interesser og er blant annet glad i å gå tur, kjøre bil, bade, gå på kafé, og delta på ulike fritidsaktivitetar. Mine assistentar skal bistå meg i å strukturere dagane mine og bidra til at eg kan leva et aktivt og deltakande liv.

Det vert jobba langvakter med komprimerte arbeidsperiodar og lengre friperiodar mellom arbeidsperiodane. Assistentene jobber i team 2:1 på dag, og 1 våken nattevakt.

Me søkjer deg som har relevant helse-, sosialfagleg eller pedagogisk utdanning, fortrinnsvis vernepleiar/sjukepleiar, Andre med relevant utdanning/erfaring blir også vurdert. Søkere med 1 årig helsefaglig utdanning er også aktuelle.
Det er ønskeleg med kunnskap/erfaring vedrørende førebygging kapittel 9 (HOL), og om alternativ kommunikasjon (ASK). Assistentar med høgskoleutdanning vil få et utvida ansvar for tilreggelegging og veiledning i BPA-ordninga.

Arbeidsoppgaver:

 • Skape gode rammer, og legge til rette for et godt liv for assistansemottaker
 • Utarbeide rutiner og bistå med veiledning av andre assistenter
 • Jobbe forebyggende knyttet til kapittel 9 (HOL)
 • bistå med praktiske og personlige oppgaver i og utenfor hjemmet

Jobb med skikkelig flinke folk

Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Gleder meg til å gå på jobb hver gang"
Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Jeg elsker jobben min! Det er den mest meningsfulle jobben noensinne!!"
Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Veldig gøy å få være en del av JAG. Imponert over alle jeg har møtt, ikke minst ledelsen som gjør en fantastisk jobb med å bygge opp en organisasjon som lever opp til verdiene som presenteres."
Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Stortrives med å være ansatt i JAG"

Kompetanse

Ønsket kompetanse/personlige egenskaper

 • Du er sjølvstendig og sjølvgåande

 • Ser gjerne at du er sosial, men du må også skjønne når eg ikkje vil være sosial

 • Like å være aktiv, gå fjellturar og bistå til å skape gode dager for meg

 • Gode kommunikasjonsegenskaper, og gode norskkunnskaper

 • Stabil, men også fleksibel med tanke på arbeidsoppgåver og arbeidstid (dekke sjukdom, ferie etc.)

 • Assistentar med høgskoleutdanning må kunne ta et faglig ansvar i BPA-ordninga

 • Menn oppfordres til å søke

Krav i stillingen:

 • Plettfri vandel/politiattest
 • Gode norskkunnskaper
 • Førerkort

Som personlig assistent i JAG utgjør du en forskjell hver dag, og personlig egnethet er avgjørende.

Jobb på et sted du vil trives

 • Tariffavtale (Landsoverenskomsten for BPA)

 • Individuell lønnsplassering

 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

 • Stort fokus på opplæring og kurs

 • Digital timeregistrering

 • Treningstilskudd for fast ansatte

Om selskapet

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrer etter non-profitt prinsippet. JAG har bred kompetanse på organisering av BPA-tjenester, spesielt for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. Vi arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, og skreddersyr hver enkelt BPA-ordning.

JAG er landsdekkende og arbeidsgiver for over 800 ansatte, og det legges stor vekt på kvalitetssikring, opplæring og videreutvikling. Verdigrunnlaget i JAG bygger på Independent Living og grunnleggende menneskerettigheter, som også gjenspeiles i JAGs kulturkode.


JAGJAG står for «Jeg er som du»

JAGJAG Assistanse er en ideell BPA-leverandør

JAGDen yngste personen som har BPA i JAG er 3 år

JAGJAG har flere fagpersoner ansatt som personlig assistenter

JAGJAG har spesialkompetanse innenfor forebygging tvang- og makt

JAGJAG har spesialkompetanse innenfor medarbeidsledelse

JAGSom personlig assistent er du med på å utgjøre en forskjell

JAGJAG har egen kulturkode

Alette Reinholdt | Kontaktperson

Søk her
JAG Assistanse AS

Bjørnafjorden
Besøk nettside