Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Projektledare standardisering verkstadsindustri

Projektledare standardisering verkstadsindustri

Vill du vara med och lösa några av nutidens stora utmaningar inom verkstadsindustrin? Vill du arbeta i en organisation som främjar hållbar samhällsutveckling och stärker svensk konkurrenskraft? Varmt välkommen till Svenska institutet för standarder!

I den här rekryteringen söker vi en projektledare till standardiseringsavdelning Industri & bygg, sektion Verkstadsindustri. Vi arbetar med utveckling och påverkan av standarder inom allt från skruvar till stora skepp och anläggningsmaskiner. Standardisering inom fordonsindustrin och transporter är också viktiga delar för elektrifieringen av samhället. Vi är även aktiva inom exempelvis robotik och additiv tillverkning och andra områden där maskinsäkerhet är viktigt.

Projektledare hos Svenska institutet för standarder

Som projektledare ansvarar du för att initiera, driva och utveckla standardiseringsarbete tillsammans med deltagande representanter från företag, myndigheter, offentlig sektor, branschorganisationer och intresseföreningar. I arbetet ingår att informera och skapa intresse för standardisering och hur standarder kan lösa utmaningar inom olika sektorer. Som projektledare för du dialog med svenska aktörer och ser till att standardiseringsarbete initieras och startas där behov finns. Du håller dig informerad om, och är nyfiken på, omvärldsfaktorer som påverkar svenska aktörer och deltagande experter så att vårt arbete är relevant och löser sektorns utmaningar.

Du leder arbetet framåt och skapar kreativa diskussioner, driver konsensus och samordnar svenska synpunkter inom internationell standardisering. Du samarbetar med både kollegor och deltagande representanter och experter såväl nationellt som internationellt och bidrar till att företräda Sverige och svenska intressen i internationella sammanhang. Ett viktigt bidrag från dig i arbetet är kunskaper om standardiseringsprocessen och dess regler och rutiner. Den kompetensen får du hos oss! I rollen ansvarar du för att de grupper som du leder har den sammansättning, bredd och finansiering som behövs genom att identifiera, kontakta och få med nya deltagare. Du sprider kännedom om dina områden i standardiseringsarbetet.

Du planerar, genomför och dokumenterar möten och sköter även delar av den administration och systemanvändning som uppdraget kräver. Du följer upp arbetet och ansvarar för att hålla tidplan och budget. I arbetet kan resor både utomlands och i Sverige förekomma.

Är du vår nya kollega?

Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade från arbetslivserfarenhet. Erfarenhet från fordonsindustrin eller annan tillverkningsindustri, är meriterande.

Rollen är mångfacetterad och kräver att du har ett naturligt driv och uthållighet i ditt arbete, samt ett lösningsinriktat förhållningssätt. Du är analytiskt lagd och har förmågan att tillgodogöra dig stora mängder information och plocka ut och tydliggöra det väsentliga i innehållet. Det är också viktigt att du arbetar på ett strukturerat och målinriktat sätt, med god planering och uppföljning som självklara komponenter.

Du är en god relationsbyggare som använder din kommunikativa förmåga och lyhördhet till att skapa tydlighet och ett gott samarbete med andra. Du behöver därför känna dig bekväm med att ta initiativ och hantera många såväl interna som externa kontakter. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Vi vill uppmuntra till att våga tänka i nya banor och tror att du är en person som har en positiv och entusiastisk inställning och ser utmaningar som en del i det ständiga lärandet och din egen utveckling. Ett prestigelöst förhållningssätt är viktigt inom verksamheten och i förhållande till våra kunder.

Du förstår vikten av gemensamma arbetssätt i administrativa processer och system. Vidare har du god vana vid ett digitalt arbetssätt och samarbete i Office 365 som exempelvis Teams. Arbetet sker både på nationell och internationell nivå varvid du behöver ha god förmåga att kommunicera både på engelska och svenska.

Att arbeta hos oss

Svenska institutet för standarder, är en kunskapsorganisation. Hos oss blir du del av en unik verksamhet, där Sveriges främsta experter samlas för att ta fram de bästa lösningarna – standarder – ofta tillsammans med motsvarande kompetenser från hela världen. Hos oss får du ta del av världsomspännande projekt, som i sin tur öppnar dörrar till internationella nätverk. Svenska institutet för standarder har bidragit till att stärka svensk konkurrenskraft i mer än ett sekel. På senare tid har vi fått stor uppmärksamhet för vår möjlighet att lösa många av dagens utmaningar – i allt från fossilfritt stål och plastförpackningar till biologisk mångfald och cirkulär ekonomi.

Ansökan

Varmt välkommen med din ansökan senast 2023-10-01! Vi arbetar med rekryteringen löpande och den kan komma att avslutas innan sista ansökningsdag. Vi använder tester som en del av urvalsprocessen och tillämpar 6 månaders provanställning. Läs gärna om våra anställningsförmåner på sis.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta sektionschef för Verkstadsindustri: Annika Palm 08-555 521 84

Vi har riktigt bra förmåner

  • Driva samhällsutveckling

  • Frihet under ansvar

  • Nyfikenhet, engagemang och kompetens

  • En organisation i förändring

  • Företräda Sverige internationellt

  • Stora utvecklingsmöjligheter

Om företaget

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder.

Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ett ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standarder sprids och tillämpas i Sverige.

Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.

Great Place to Work

Svenska institutet för standarder, SIS, är certifierad enligt Great Place to Work. Certifieringen grundar sig på Great Place to Work internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. Med certifieringen visar vi att SIS är en god arbetsplats.

Att vara certifierad som ett Great Place to Work är ett synligt bevis på att organisationen uppfattas som en bra arbetsplats. Certifieringen baseras på Great Place to Work Institutes globala standard och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.


1922SIS bildas av industriförbundet och ingenjörsvetenskapsakademin

1923Första standarden: pappersformat tex A4

1947ISO bildas och SIS är Sveriges representant

1957EU pallen som var en svensk uppfinning blir standard

1968Containrar standardiseras för fraktfartyg och sparar flera miljarder för hela världen

1988Färgskalor standardiseras, svenska flaggan får färgbeteckning 4055-R95B och 0580-Y10R

2010Standard för socialt ansvarstagande

NutidSIS framställer 1500 standarder per år och har hand om ca 155 000 redan framtagna. Idag är många standarder kopplade till tjänster, förhållningssätt, IT, vård och produkter. Ett viktigt projekt vi driver är bland annat Smart Cities

Maria Ekbom Abonde | Kontaktperson

Ansök nu
Svenska institutet för standarder

Stockholm
Besök hemsida