Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Global HSEQ Manager, Production | Protan

 • Søknadsfrist: 22. september 2023
 • Lier
 • Søknadsfrist: 22. september 2023
 • Lier

Protan utvider nå rollen som HSEQ Production Manager til å inkludere produksjonsenhetene i Tyrkia og Polen. Dette gir den rette kandidaten en unik mulighet til å påvirke utviklingen av en global HSEQ-standard. Som Global HSEQ Manager, Production vil du ha ansvaret for å sikre at alle produksjonsenheter (i Norge, Tyrkia og Polen) har et velfungerende HSEQ-styrings- og forbedringssystem i samsvar med ISO-standardene. Dette inkluderer optimalisering av globale HSEQ-prosesser og implementering av dem i produksjonsvirksomheten. Vi ser etter noen med solid HMS-kompetanse, med erfaring fra industrien, spesielt produksjon og systemkvalitet. Personen må kunne se helheten, identifisere beste praksis og vurdere hvordan dette kan implementeres i andre produksjonsenheter i Norge, Polen og Tyrkia, samt delta aktivt i dette arbeidet. For å lykkes i denne rollen må du være en pådriver som kan motivere og bygge team på tvers av landegrenser.

Ansvarsområder/Oppgaver:

 • Ansvar for HSEQ i alle produksjonsenheter globalt.
 • Sikre at alle våre produksjonsenheter har et velfungerende ISO9001/14001/45001-sertifisert styringssystem som oppfyller gjeldende lover og forskrifter.
 • Oppfølging av HSEQ-rutiner, retningslinjer og handlingsplaner i samarbeid med produksjonsledelse og HSEQ-site-ansvarlig.
 • Utarbeidelse og vedlikehold av HSEQ-dokumentasjon i produksjon.
 • Ansvarlig for reklamasjonsbehandlingsprosessen og sikring av rask og effektiv intern behandling.
 • Oppfølging av avvik, RUH, skader, utarbeidelse av statistikker og rolle som superbruker i selskapets styringssystem.
 • Ansvarlig for det globale HSEQ-styringssystemet og rapportering av månedlige HSEQ KPIer i produksjon.
 • Gjennomføre interne revisjoner og delta i eksterne revisjoner og tilsyn fra myndighetene.
 • Tett samarbeid med verneombudet og oppfølging av resultater fra vernerunder sammen med HSEQ-site-ansvarlig.
 • Ledelse av arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Norge.
 • En del av produksjonsledelsen i Norge.

Jobb med skikkelig flinke folk

Fredrik Torp
Daglig leder og Partner
Amalie Worm Andersen
Senior Associate
Isabell
Partner
Henriette Leikanger
Managing Partner

Kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på Bachelornivå, med god systemforståelse.
 • Solid kompetanse innen HSEQ, med erfaring fra industrien, spesielt produksjon, og erfaring med systemkvalitet.
 • God erfaring med oppbygging av styringssystemer i samsvar med ISO-krav, rapportering og revisjon.
 • Erfaring med tilpasning av eksisterende systemer til selskapets fokusområder.
 • Erfaring med analyse av eventuelle avvik i HSEQ-systemene og igangsetting av prosjekter for å rette opp disse avvikene.
 • Erfaring med ledelse av prosesser og team.
 • Relevant erfaring, gjerne fra produksjonsbedrift og prosessproduksjon, er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlig egenskaper:

 • Pågangsmot. Evne til å identifisere muligheter og møte utfordringer på en positiv og konstruktiv måte.
 • Relasjonsbygger. Kunne bygge team på tvers av produksjonsenheter, skape en felles forståelse for de kravene som settes og et engasjement rundt HSEQ i hele organisasjonen.
 • Gjennomføringskraft. Evnen til å følge opp og sikre at organisasjonen oppnår de målene som er satt, samt kvalitetssikre arbeidet.
 • Resultatbevisst. Motiveres av å nå organisasjonens mål og kontinuerlig utfordre målsettingene for å drive organisasjonen fremover.

Om selskapet

Protan er en ledende totalleverandør av kvalitetsmembraner og takbelegg for ulike taktyper, samt en av verdens fremste produsenter av ventilasjonssystemer for tunneler og gruver. Med over 1 000 ansatte globalt, hvorav over 150 arbeider ved hovedkontoret i Drammen, har Protan en omsetning på 2,6 milliarder NOK for 2022. Selskapet er privat eiet og opplever kontinuerlig vekst.

Protan har hovedkontor i Lier med egne produksjonsenheter i nærheten av hovedkontoret, i tillegg til enheter i Nesbyen og Sandefjord. De har også egeneide fabrikker i Tyrkia og Polen, samt salgskontorer i Norden, Tyskland og Storbritannia. Som en global aktør har Protan et spesielt ansvar for bærekraftig produksjon og levering av tjenestene sine, og de satser sterkt på innovasjon for å tilby fremtidens løsninger for en mer miljøvennlig bransje.

Om Avdelingen

Protan har en flat organisasjonsstruktur med korte beslutningslinjer. Den nye Global HSEQ Production Manager vil være en del av konsernets HSEQ-Team og rapportere til Global Head of HSEQ & Sustainability. Stillingen vil være plassert i avdelingen til VP People og Communications, men vil samtidig samarbeide tett med COO Production og alle site HSEQ-ansvarlige. Arbeidsstedet vil være hovedkontoret i Lier.


Henriette Leikanger | Kontaktperson

Søk her
Protan AS

Lier
Besøk nettside