Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

RSM søker nyutdannede med master til vårt kontor i Trondheim | Oppstart høsten 2024

 • Søknadsfrist: 30. september 2023
 • Trondheim
 • Søknadsfrist: 30. september 2023
 • Trondheim

Vil du ha i både pose og sekk?

Nå tenker du kanskje at vi drar vel mye på med den lovnaden, men som revisorer er vi etterrettelige mer enn noe annet, så vi kan backe opp påstanden.

Med pose og sekk mener vi at du i RSM får det beste av to verdener; de fleste fordelene av å være stor og mange av fordelene med å være liten.

Som akkurat passe stor har vi spennende kunder og komplekse prosjekter for kjernen av norsk næringsliv. Vi er store nok til at vi kan tilrettelegge for de som ønsker å være generalister, mens andre kan fordype seg som spesialister. Som nyutdannet hos oss får du god oppfølging fra start. Vi har et omfattende onboarding-program, et velutviklet kurstilbud og morsomme firmaturer.

Som akkurat passe liten har vi et utrolig godt samhold – noe undersøkelsen til Great Place to Work viser. Vi kjenner hverandre godt, som betyr at vi kan skreddersy din karriereutvikling til dine ønsker og behov. Du kommer også tettere på kundene, blir eksponert for en større bredde av revisorfaget og får tidligere ansvar i en virksomhet av vår størrelse. Det betyr at du lærer mer.

Så ja, når du jobber i et akkurat passe stort selskap får du på mange måter i pose og sekk. Om du er i starten av karrieren og interessert i revisjon, er det kanskje verdt å sjekke ut?

Jobb med skikkelig flinke folk

Kristian Eggan
Associate, RSM Trondheim
"Å jobbe i et akkurat passe stort selskap gir meg muligheten til å knytte nære bånd med kollegaer samtidig som vi sammen leverer på et høyt nivå."
Beate Andal
Associate, RSM Trondheim
"Jeg er stolt av å jobbe for et fremoverlent selskap som er nytenkende og tar bruk i moderne teknologi."
Ketil Bystrøm
Partner, RSM Oslo
"Jeg er stolt av å jobbe i et selskap som skaper gode kundeopplevelser. Vi tilpasser oss til kundens ønsker og behov innenfor revisors rammer, ikke omvendt. Men det skulle bare mangle."
Anja Andreassen Øiseth
Manager, RSM Oslo
"Jeg trives med å være en del av et felleskap med et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø."
Lucia Holtan
Manager, RSM Trondheim
"RSM gir meg balanse fordi bedriften er stor nok til at jeg kan spesialisere meg innen bransjer og fagområder, men samtidig er liten nok til at jeg får jobbe med varierte arbeidsoppgaver."
Mats Hermansen
Associate, RSM Oslo
"RSM er opptatt av samfunnsansvar og her får jeg og alle mine kollegaer bidra med samfunnsansvar på vår måte gjennom en dag for andre."
Erik Andreas Warmestad
Manager, RSM Oslo
"Det er gøy å jobbe i et selskap der jeg og mine kollegaer får tillit til å dele ideer om moderne teknologi som gjør arbeidsmetodikken smartere og mer effektivt."
Marianne Nesdal
Partner, RSM Forus
"I RSM tilpasser vi oss kunden, den skal ikke tilpasse seg oss. Det gjør at vi kan levere gode kundeopplevelser."
Ingebreth Mossige
Associate, RSM Forus
"Jeg trives godt i team med kollegaer som også er motiverte og genuint opptatt av å levere høy kvalitet."
Linda Lund
Manager, RSM Forus
"Å jobbe i et mellomstort revisjonsselskap gjør at jeg blir sett, noe som gir meg muligheten til å få utfordringer og ansvar."
Trond Helge Thorkildsen
Supervisor, RSM Forus
"Det er spennende å jobbe med små mellomstore selskaper for man får komme tett på ledelsen og føle at man virkelig er en ressurs."
Alf Rune Sveen
Partner, RSM Mandal
"I RSM er vi et godt fagmiljø som leverer gode kundeopplevelser av høy kvalitet."
Rune Havaas
Supervisor, RSM Lyngdal
"I RSM jobber jeg med kollegaer som har et genuint ønske om at vi skal lykkes sammen som et lag. Miljøet her kjennetegnes i stor grad av lagånd og samarbeid mellom kollegaer."
Christina Andersson
Manager, RSM Arendal
"Jeg er stolt av å jobbe for markedslederen innen revisjon på Sørlandet, med gode kollegaer og et høyt faglig fokus."
Anders Hansen Gjertsen
Associate, RSM Kristiansand
"RSM tilbyr skreddersydde karriereplaner og individuelle karrieresamtaler, noe som åpner opp for en kontinuerlig karriereutvikling og muligheten for å forme sin egen karriere og mål."
Emmeline Sam-Sunde
Supervisor, RSM Vestland
"I RSM blir man en del av et felleskap der man jobber tett med partnerne og det er lav terskel for å be om hjelp og tilbakemelding."
Fredrik Evensen Hansen
Partner, RSM Vestland
"Som ansatt i RSM opplever jeg å ha god rolleforståelse og oppfølging. Jobbresultatene anerkjennes, og man belønnes for god innsats."
Andreas Mehl Stenberg
Senior Associate, RSM Vestland
"Jeg trives med å jobbe på en arbeidsplass der forventninger og mål fra min leder er klart definert. Dette gir meg oversikt til å prestere på et høyt nivå."
Alexander Lambach
Partner, RSM Vestland
"Jeg trives med å jobbe i et selskap hvor alle har til felles at vi ønsker å bidra til verdiskaping og yte god service."
Fredrik Sivertsen
Senior Manager, RSM Trondheim
"RSM gir meg mulighet til å jobbe med et bredt spekter av kunder og problemstillinger i ulike bransjer. Dette gir en variert hverdag og en bred revisjonsportefølje."
Cornelius K. Rieber-Mohn
Senior Manager, RSM Advokatfirma
"I RSM får jeg givende utfordringer hver dag for en variert kundemasse. Det faglige nivået er høyt og samarbeid står sentralt, samtidig som skuldrene er passe lave og stemningen på kontoret er topp."
Ane-Ingeborg Bakken-Simsø
Manager, RSM Advokatfirma
"RSM Advokatfirma har funnet den perfekte balansen mellom godt lagarbeid, god delingskultur og faglig utvikling, samtidig som hver av oss får anerkjennelse for eget arbeid – både innad i RSM og utad."
Cornelius K. Rieber-Mohn
Senior Manager, RSM Advokatfirma
"I RSM får jeg givende utfordringer hver dag for en variert kundemasse. Det faglige nivået er høyt og samarbeid står sentralt, samtidig som skuldrene er passe lave og stemningen på kontoret er topp."
Ane-Ingeborg Bakken-Simsø
Manager, RSM Advokatfirma
"RSM Advokatfirma har funnet den perfekte balansen mellom godt lagarbeid, god delingskultur og faglig utvikling, samtidig som hver av oss får anerkjennelse for eget arbeid – både innad i RSM og utad."
Sanaz Ormaz Ferdowsi
Manager, RSM Advokatfirma
"Det er motiverende å jobbe med dyktige fagfolk, og inspirerende og rause kolleger som spiller hverandre gode – med fokus på klientens interesser. En får rom for vekst som del av et tverrfaglig team."
Henriette Henriksen Waage
Associate, RSM Advokatfirma
"RSM Advokatfirma er en arbeidsplass som ønsker å gjøre deg god og gir store muligheter for personlig og faglig utvikling."
Petter Dalen
Senior Manager
"I RSM er det rom for å ta plass og påvirke sin personlige og faglige utvikling gjennom økt ansvar. Du får samarbeide med både spennende kunder og flinke kolleger. Vi har et godt samhold!"
Petter Dalen
Senior Manager
"In RSM there is an opportunity to drive your own personal and professional development through increased responsibility. You get to work with both exciting customers and talented colleagues."
Julie Elise Paulsen
Senior Associate
"Å jobbe i RSM M&A Transaction Services gir meg gode utviklingsmuligheter og en bratt læringskurve, da jeg tidlig får ansvar og kundeeksponering."
Julie Elise Paulsen
Senior Associate
"Working in RSM M&A Transaction Services offers both professional and personal growth opportunities as well as steep learning curve, as I gain responsibility and have client contact early in my career."

Kompetanse

Vi søker deg som;

 • fortrinnsvis tar en master innenfor økonomi eller regnskap og revisjon,
 • har minst like gode karakterer som de fleste andre,
 • er interessert i en karriere innen revisjon og har en utpreget stå-på-vilje,
 • er strukturert og lærevillig,
 • er omgjengelig og lett å samarbeide med,
 • behersker det norske språket skriftlig og muntlig på en upåklagelig måte,
 • har interesse for teknologi og digitale løsninger.

Dine viktigste oppgaver vil bli å;

 • sette deg inn i og forstå kundenes virksomhet og behov,
 • gjennomføre finansiell revisjon av våre oppdragsgiveres regnskaper,
 • kommunisere godt og skape begeistring sammen med kunder og kollegaer,
 • bidra til å ta vare på og videreutvikle RSMs kultur, omdømme og kompetanse,
 • bidra til å styrke tilliten til finansiell informasjon i markedet.

Søknader vurderes fortløpende. Vi ser frem til å høre fra deg!

Jobb på et sted du vil trives

 • Bli sett - i et akkurat passe stort selskap

 • Ta del i en unik sosial kultur

 • Ha nært samarbeid med kunder av ulik størrelse

 • Få tidlig ansvar og mange muligheter

 • Ha en karriereutvikling med variasjon og bredde

 • Få bidra med samfunnsansvar på din måte

Om selskapet

Hvem er RSM?
RSM er det mellomstore revisjonsselskapet, og vår ambisjon er å være Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for kjernen av norsk næringsliv.

Vi er også akkurat passe store. Vi er nemlig store nok til å få spennende og prestisjetunge kunder med komplekse oppgaver, store nok til å ha egen europeisk fotballturnering, og små nok til å skape et fellesskap der alle kjenner alle og hvor individer blir tatt vare på.

Hva kan du forvente av oss?
Vi ønsker at alle våre ansatte skal få utfordringer og prestere på et høyt nivå, samtidig som det er balanse mellom jobb og privatliv. Hos oss jobber vi i team og i tett samarbeid med partnerne.

I RSM går vi på jobb for å skape gode kundeopplevelser. Vi jobber mye med andre passe store virksomheter, og får på den måten et nært forhold til kundens faktiske drift.

En av våre mest typiske egenskaper er samholdet. RSM kjennetegnes i stor grad av lagånd og samarbeid mellom kollegaer. Ansatte har et genuint ønske om at andre skal lykkes – og ser ikke på karriereutvikling som et nullsumspill.

Tidlig i karrieren får du ansvar og muligheten til å jobbe med et bredt spekter av oppgaver. Senere kan du gjerne spesialisere deg innenfor det området du trives best med. Som tidligere generalist blir man ofte en bedre spesialist.

RSM tilbyr ikke jobber, vi tilbyr karrierer. Vår filosofi er at hvis du bringer kompetanse, motivasjon og innsats, sørger vi for gode vekstvilkår.

Besøk vår karriereside med oversikt over alle våre ledige stillinger her.


1945Helge Hasner etablerer revisjonsselskapet Hasner.

1990Kjelstrup etableres.

1994Kjelstrup & Wiggen etableres.

2000Hasner Statsaut. revisorer AS blir medlem av RSM International.

2002Hasner Statsaut. revisorer AS blir fullt medlem av RSM International og får navnet RSM Hasner AS.

2012RSM Hasner AS og Kjelstrup & Wiggen AS fusjonerer og får navnet RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS, og får senere navnet RSM Norge AS.

2014RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS fusjonerer med Revisorgruppen Hordaland. RSM Advokatfirma AS etableres.

2017RSM etablerer seg i Agder med kontorer i Arendal, Kristiansand, Mandal og Lyngdal. Martin Eltarvåg AS i Stord blir en del av RSM Norge AS.

2018FSS Revisjon AS i Sandnes blir en del av RSM, og RSM Rogaland AS etableres.

2020RSM etablerer seg i Trøndelag. Revisorgruppen Orkla Trøndelag blir en del av RSM Norge AS.

2021Revisorgruppen Oslo AS blir en del av RSM Norge AS.

Astrid Fiksdal | Kontaktperson

Søk her
RSM Norge AS

Trondheim
Besøk nettside