Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Säkerhetssamordnare

Nu söker vi en säkerhetssamordnare!
Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra kunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön.

Vi ansvarar för flera viktiga leveranser inom regionen och är därför en stor del av totalförsvaret. Nu satsar vi på att stärka vår förmåga ännu mer, där säkerhetsfrågorna står högt på agendan. Vi söker därför en säkerhetssamordnare som vill bli en nyckelspelare i vårt säkerhetsarbete framåt!

Varför ska du välja oss?
Som medarbetare på Tekniska verken blir du en del av en arbetsgivare som gör skillnad, alla årets 525 949 minuter. Energibranschen har aldrig varit hetare och vi spelar en viktig roll i ett hållbart samhälle. Och vårt är jobb viktigt, men det hindrar oss inte från ett och annat asgarv!

Din framtida arbetsdag
Som säkerhetssamordnare stödjer du våra staber och affärsområden gällande olika typer av säkerhetsfrågor. Staberna har olika förutsättningar för att uppnå och bibehålla en balanserad säkerhetsnivå – där du med ett helhetstänk får möjlighet att påverka, influera och driva säkerhetsfrågor framåt.

Dina huvudsakliga uppgifter består av att:

 • som expert leda och stötta inom informationssäkerhet, kris och beredskap, säkerhetsskydd och fysisk säkerhet
 • koordinera och kontrollera säkerhetsarbetet och säkerställa en balanserad säkerhet
 • stötta verksamheten i att uppnå sina säkerhetsmål på ett adekvat sätt

Är du den vi letar efter?
Tekniska verken befinner sig på en resa och vi tror att du som person trivs med att få vara med och påverka, influera och ”skratta” längs vägen. Du har ett helhetstänk med vilja att driva frågor åt ett visst håll, men med tillräckligt skinn på näsan för att alltid se till koncernens bästa. Att bygga relationer och ge service till dina staber kommer naturligt för dig. Med din härliga energi och engagemang blir du en självklar partner för våra verksamheter att vända sig till vid frågor kring säkerhet.

Erfarenheter du tar med och delar med oss:
För att passa i rollen tror vi att du har en akademisk utbildning, kanske inom samhällsvetenskap, kriminologi, som polis eller annat. Har du inte studerat har du troligtvis några års arbetslivserfarenhet inom säkerhet, kris och beredskap. Det är ett krav att behärska svenska, i såväl tal som skrift. Men allra viktigast för oss är att du kompletterar vårt team.

Har vi turen med oss, har du erfarenhet från några av punkterna nedan:

 • Genomgången säkerhetsutbildning eller genomförda kurser inom informationssäkerhet, säkerhetsskydd och/eller kris och beredskap
 • Erfarenhet av projektledning, utbildning och riskanalysarbete
 • Arbete med ISO 27001
 • Kunskap inom lagstiftning relaterad till säkerhetsarbete, exempelvis Säkerhetsskyddslagen

Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta Elin Bäck, säkerhetschef, 013-30 87 50. Facklig information lämnas av Carina Norberg, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Sofia Bäckhed, rekryterare, 013-30 87 84.

Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte på att söka redan idag, men senast den 4 oktober vill vi ha din ansökan. Intervjuer kan komma att inledas och tjänsten kan tillsättas inom söktiden.

Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energistrateg
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt."
Andreas Björk
Projektledare
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning 63 h/år

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Föräldraledighetstillägg

 • Friskvårdsbidrag 4000 kronor/år

 • Bonus baserat på företagsprestation

 • Pension ITP1

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


-TOM

-…bygger världens mest resurseffektiva region.

-…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten.

-…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

-…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

-…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

-…tillsammans med samarbetspartners har byggt en stor solcellspark utanför Linköping som består av 30 000 solpaneler och som producerar hushållsel till 2 300 villor under ett år

-…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Tekniska verken

Linköping
Besök hemsida