Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Asiakasneuvoja, Järvenpää

 • Viimeinen hakupäivä: 1. lokakuuta 2023
 • Järvenpää
 • Lähityö
 • Viimeinen hakupäivä: 1. lokakuuta 2023
 • Järvenpää
 • Lähityö

Terveystalon lääkärikeskusverkosto koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta, resurssiohjauksesta, asiakasohjauksesta ja lääketieteellisistä toiminnoista. Kaikki yksiköt kuuluvat johonkin kolmesta liiketoiminta-alueesta. Alueet koostuvat 22 seudusta. Aluetta johtaa liiketoimintajohtaja ja seutua aluejohtaja.

Yksikköverkoston muodostavat sairaalat, lääkärikeskukset, lääkäriasemat, työterveysasemat, työpaikkavastaanotot sekä suunterveyden toimipaikat, jotka tuottavat palveluita sekä kivijalassa että etänä.

Nyt haemme

ASIAKASNEUVOJAA

toistaiseksi voimassa olevaan, kokoaikaiseen työsuhteeseen Terveystalo Järvenpäähän. Työ on kaksivuorotyötä ja työ edellyttää hoitoalan koulutusta.

Tehtävässä työskentelet asiakaspalvelussa monipuolisten tehtävien parissa, jossa keskiössä on asiakkaalle tuotettu palvelukokemus. Pääset työskentelemään henkilöasiakkaiden ja organisaation sisäisten asiakkaiden kanssa.

Tehtäviisi kuuluvat

 • asiakaspalvelu; ajanvaraus, ilmoittautuminen ja laskutus
 • asiakkaan ohjaaminen ja neuvonta
 • erilaiset toimistotyöt liittyen mm. Kela-tilityksiin ja asiakirjapyyntöihin
 • avustava hoitotyö, pikanäytteenotto laboratoriossa.

Tarjoamme sinulle

 • monipuolisen tehtävän nopeasti kehittyvällä toimialalla
 • työsi tueksi ammattitaitoisen ja sitoutuneen moniammatillisen työyhteisön sekä laajan kollegaverkoston
 • mahdollisuuden kehittää osaamistasi ja rakentaa urapolkuasi
 • ison konsernin hyvät työkäytännöt ja edut

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Taidot ja vaatimukset

Saatat olla etsimämme henkilö, jos

olet positiivinen ja asiakaspalveluhenkinen. Olet rehti tiimityöntekijä, joka omaa kokemusta erilaisen asiakkaiden kanssa toimimisesta. Osaat hakea tietoa eri lähteistä ja soveltamaan sitä käytäntöön. Sinulla on hyvä paineensietokyky ja olet ratkaisukeskeinen. Hoitotyö ja toimistotyö on sinulle mieluisaa. Haluat kehittää itseäsi jatkuvasti. Sinulla on aito halu tehdä saumatonta tiimityötä ja pystyt reagoimaan muuttuviin tilanteisiin.

Tehtävässä menestymistäsi tukevat:

 • kokemus asiakaspalvelutyöstä
 • kokemus hoitotyöstä

Haluatko mukaan?

Ota rohkeasti yhteyttä palveluvastaava Kaisa Luonuansuuhun puhelimitse 0504711327 tai sähköpostitse [email protected].

Täytäthän sähköisen hakemuksen liitteineen viimeistään 1.10.2023 mennessä oheisen hakupainikkeen kautta. Huomioithan, että emme käsittele sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia. Paikka täytetään sopivan hakijan löytyessä.

Tervetuloa Terveystaloon!

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Kaisa Luonuansuu | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
Terveystalo

Järvenpää | Lähityö
Käy sivulla