Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

JAG Assistanse AS søker Business Controller

 • Søknadsfrist: 30. september 2023
 • Oslo
 • On-site
 • Søknadsfrist: 30. september 2023
 • Oslo
 • On-site

JAG søker en engasjert, utviklingsorientert og faglig sterk Business Controller.

Stillingen rapporterer til CEO og er en viktig støttespiller for administrasjonen og vil ha en sentral rolle i utvikling av virksomhetsstyring i organisasjonen. JAG har outsourcet regnskapsfunksjonen og lønnskjøringen til et norsk regnskapsbyrå.

God kommunikasjon med JAGs administrasjon, JAGs arbeidsledere og kommuner rundt i landet er avgjørende. Du må kunne vise til bred operativ erfaring og kompetanse innen budsjettarbeid, økonomioppfølging, prognostisering, rapportering, statistikk, analyse og styringsinformasjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Strategisk planlegging og rådgivning knyttet til JAGs økonomiforvaltning og budsjettering
 • Utarbeide og implementere gode modeller og rutiner for budsjettering og løpende rapportering for å sikre gode beslutningsgrunnlag
 • Drift, effektiviseringsprosesser, samordning og utvikling av økonomisystemet
 • Kontroll, tilsyn, veiledning og intern opplæring innen fagområdet økonomi
 • Andre operative oppgaver innenfor relevant fagområde opp mot andre interne systemer (eksempelvis innenfor timeregistrering, lønn og regnskap)

Jobb med skikkelig flinke folk

Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Gleder meg til å gå på jobb hver gang"
Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Jeg elsker jobben min! Det er den mest meningsfulle jobben noensinne!!"
Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Veldig gøy å få være en del av JAG. Imponert over alle jeg har møtt, ikke minst ledelsen som gjør en fantastisk jobb med å bygge opp en organisasjon som lever opp til verdiene som presenteres."
Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Stortrives med å være ansatt i JAG"

Kompetanse

 • Vi søker deg som har høyere utdanning innen økonomi (minimum 3 år)

 • Ledererfaring er ønskelig

 • Erfaring fra digitalisering av arbeidsprosesser

 • Erfaring med å utarbeide dokumenter til behandling i styrende organer

 • Gode IKT-kunnskaper og interesse for utvikling av digitale verktøy

Personlige egenskaper:

 • Strategisk og analytisk
 • Åpen, realistisk og reflektert
 • Strukturert, utviklingsorientert og nøyaktig
 • Vant til stort arbeidspress og med evne til å ha fokus på varierte oppgaver
 • God til å formulere deg muntlig og skriftlig
 • Opptatt av relasjonsbygging og byr til samarbeid
 • Motivert for å bidra til at JAG Assistanse følger opp sitt formål og verdier på en god måte og ønsker å arbeide for en ideell BPA-leverandør

Vi tilbyr:

 • Individuell lønnsplassering
 • God pensjonsordning
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Gode lærings og samarbeidsmuligheter i økonomifaget
 • Fleksitid

JAG innkaller til intervju fortløpende.

Søknadsfrist: 30. september 2023
Spørsmål kan rettes til daglig leder Cathrine Schumann på tlf. 469 59 224 eller pr. e-post: [email protected]
eller HR-rådgiver Tone Beate Løkke på tlf. 468 18 425 eller e-post [email protected]

Jobb på et sted du vil trives

 • Tariffavtale (Landsoverenskomsten for BPA)

 • Individuell lønnsplassering

 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

 • Stort fokus på opplæring og kurs

 • Digital timeregistrering

 • Treningstilskudd for fast ansatte

Om selskapet

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrer etter non-profitt prinsippet. JAG har bred kompetanse på organisering av BPA-tjenester, spesielt for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. Vi arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, og skreddersyr hver enkelt BPA-ordning.

JAG er landsdekkende og arbeidsgiver for over 800 ansatte, og det legges stor vekt på kvalitetssikring, opplæring og videreutvikling. Verdigrunnlaget i JAG bygger på Independent Living og grunnleggende menneskerettigheter, som også gjenspeiles i JAGs kulturkode.


JAGJAG står for «Jeg er som du»

JAGJAG Assistanse er en ideell BPA-leverandør

JAGDen yngste personen som har BPA i JAG er 3 år

JAGJAG har flere fagpersoner ansatt som personlig assistenter

JAGJAG har spesialkompetanse innenfor forebygging tvang- og makt

JAGJAG har spesialkompetanse innenfor medarbeidsledelse

JAGSom personlig assistent er du med på å utgjøre en forskjell

JAGJAG har egen kulturkode

Cathrine Schumann | Kontaktperson

Søk her
JAG Assistanse AS

Oslo | On-site
Besøk nettside