Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

BAS Tømrer

Skanska Bygg Midt/Nord har i Trøndelag et stort spenn av prosjekter, i mange størrelser og segmenter, både for offentlige og private byggherrer. Vi satser tungt på profilerte bygg med stort samfunnsavtrykk og tydelig miljøfokus. Vår virksomhet strekker seg fra Orkland til Steinkjer. Vi bygger også for intern byggherre som har egen tomtebank og flere prosjekter i utviklingsfasen.

Skanska rigger seg for vekst og skal øke kapasiteten til Egenproduksjon i Skanska, Bygg Midt/Nord. Vi søker dyktig tømrer som vil lede tømrerlaget fra Innherred. Vi er på jakt etter deg med erfaring som fagarbeider og bas, og som er motivert til å være med å utvikle vår egenproduksjon og øke fagkompetansen i Skanska.


BAS tømrer (til tømrerlag på Innherred)


Vi tilbyr:

 • Du får spennende utfordringer og trivelige kolleger i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • Muligheter til personlig og faglig utvikling i en kompetansebedrift
 • Et meget godt arbeidsmiljø, der vi tar vare på hverandre og utvikler talentene
 • Prosjekter med stor betydning for samfunnsutviklingen i Norge
 • Et selskap med sterkt miljøfokus i alle ledd
 • God tilgang til faglig ekspertise internt i Skanska
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Medeierskap gjennom vårt aksjeprogram
 • Tilgang til felles hyttepool

Ansvar/ arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidslaget i gjennomføringen av tømrerarbeidene på prosjekt
 • Planlegge produksjonen
 • Sikre godt HMS arbeid
 • Sikre effektiv og velfungerende produksjon
 • Forhandle akkordavtale
 • Kontrollere arbeidsgrunnlag
 • Kvalitetssikre produksjon
 • Lede, utvikle og motivere medarbeidere
 • Etterleve Skanskas verdier, utvikle og ta i bruk ny kunnskap og teknologi

Kvalifikasjoner

 • Svennebrev i tømrerfaget
 • Digitale ferdigheter

Stillingen passer til deg hvis:

 • Du jobber selvstendig og sikkert, er opptatt av HMS, god kvalitet og et godt resultat
 • Du jobber målrettet og systematisk

 • Du har erfaring som bas/lede andre

 • Du er pliktoppfyllende og løsningsorientert

 • Du har driv, engasjement og eierskap for jobben din og Skanska


Kontakt:

Dag Tore Fleischer, Leder Egenproduksjon, tlf. +4791373661

Anne Mette Moen, HR-sjef, tlf. +4791674459

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 70 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045, og vi søker flere dyktige medarbeidere som kan bli med oss på denne reisen.

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft.


Rubrikhar virksomhet innen både anlegg, bygg og eiendomsutvikling, i tillegg til at vi har en rekke spesialistselskaper. Sammen utvikler og bygger vi komplekse og viktige prosjekter over hele Norge.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Anne Mette Moen | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Flere lokasjoner
Besøk nettside