Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Tule harjoittelijaksi Terveystaloon, kevät 2024

 • Viimeinen hakupäivä: 1. lokakuuta 2023
 • Suomi
 • Viimeinen hakupäivä: 1. lokakuuta 2023
 • Suomi

Oletko tulevaisuuden terveydenhuollon osaaja? Tule Terveystaloon harjoitteluun!

Etsimme nyt osaavaan ja motivoituneeseen joukkoomme TULEVAISUUDEN TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISIA harjoitteluun Terveystaloon keväälle 2024.

Hoitajaopiskelija, nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoihisi kuuluva harjoittelu Terveystalossa. Tuemme sinua matkallasi tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilaiseksi, ja osana työyhteisöämme pääset kasvattamaan ammattitaitoasi. Harjoittelun suorittaminen meillä voi olla myös ensimmäinen askel urapolullasi Terveystalossa.

Mitä harjoittelu pitää sisällään?

Voit suorittaa toivomasi harjoittelun Terveystalon toimipisteissä ympäri Suomen. Kauttamme voit myös päästä harjoitteluun Terveystalon Kumppanuusratkaisuihin. Terveystalon Kumppanuusratkaisujen harjoittelupaikat sijoittuvat muun muassa julkisen sektorin terveysasemille, neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon sekä kotihoitoon. Hakulomakkeella voit valita kolme toivomaasi harjoittelupaikkaa.

Terveystalossa voit suorittaa muun muassa harjoitteluita, jotka sijoittuvat työterveyteen, vastaanotolle, leikkaussaliin, kuvantamiseen, laboratorioon tai suunterveyteen. Leikkaussalissa suoritettavat harjoittelut on mahdollista suorittaa Terveystalon sairaaloissa. Sairaalayksiköt on määritelty hakulomakkeen harjoittelupaikkatoiveissa. Lasten Terveystalo -yksiköissä pääset puolestaan harjoittelemaan lapsiasiakkaiden parissa. Katso Lasten Terveystalon toimipisteet täältä.

Laboratorioissa voit suorittaa asiakaspalvelun ja näytteenoton harjoittelu​n, kliinisen fysiologian harjoittelun​ ja Helsingin Uniklinikalla kliinisen neurofysiologian harjoittelun. Kuvantamisessa harjoittelujakso sisältää röntgen- ja mammografiatutkimuksia. Lisäksi, riippuen yksikön palvelutarjonnasta, sinulla on mahdollisuus tutustua myös luuntiheysmittauksiin, tietokonetomografiaan, kartiokeilatietokonetomografiaan ja magneettitutkimuksiin. Kuvantamisen harjoittelujaksosi aikana pääset työskentelemään kokeneiden röntgenhoitajien ohjauksessa.

Terveysalan opiskelijoiden harjoitteluiden ohjaus toteutetaan Terveystalossa Sosiaali- ja terveysministeriön antamien asetusten mukaisesti. Tämän myötä opiskelijat saavat asianmukaisen perehdytyksen terveydenhuollon toimintaan ja arvoperustaan. Työssäoppimisen ja ohjatun harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisesti opintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelussa Terveystalossa pääset kehittämään osaamistasi ja ammattitaitoasi tulevaisuuden terveydenhuollon ammattilaisena.

"Pyrin siihen, että opiskelijalla olisi mahdollisimman hyödyllinen, opettava, stressivapaa ja sopivan rento harjoittelujakso. Rentous ja hauskuus ei sulje pois ammattimaista ohjaamista. Opiskelijat ovat olleet erityisen iloisia siitä, että he ovat saaneet Terveystalossa monipuolisen harjoittelujakson, jossa he ovat saaneet kokea kuuluvansa myös työyhteisöömme. Ohjaajana, minulle on erityisen tärkeää se, että opiskelija tekee samaa mitä minäkin!" kertoo Turussa opiskelijaohjaajana toimiva Elina.

Miksi meille töihin?

Laadukkaan ohjauksen, perehdytyksen ja innostavien tehtävien lisäksi tarjoamme sinulle:

 • inhimillisen harjoittelupaikan, jossa elämääsi jää harjoittelun ohessa tilaa niille kaikista tärkeimmille asioille. Tuemme työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista muun muassa erilaisin vuoro- ja työaikajärjestelyin. Emme vain siksi, että se on tutkitusti toimivaa, vaan ennen kaikkea siksi, että se on inhimillistä
 • mahdollisuuden keskittyä työssäsi olennaiseen, siihen missä olet hyvä ja missä haluat vielä kasvaa
 • turvallisen, osaavan ja mukavan terveystalolaisen työyhteisön
 • työntekopaikan, jossa voit luottaa siihen, että kaikki toiminta perustuu tutkittuun tietoon sen vaikuttavuudesta ja joka on tutkitusti terveyspalvelualan ammattilaisten suosikki sekä hoitoalan opiskelijoiden mukaan houkuttelevin työpaikka (Universumin ammattilaistutkimus ja opiskelijatutkimus 2020, 2021, 2022 ja 2023).

Terveystalossa olemme kaikki samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Arvostamme moninaisuutta ja Terveystalossa meillä jokaisella on vastuu inklusiivisen työilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä.

Mitä toivomme sinulta?

Saatat olla etsimämme henkilö, jos olet keväälle 2024 harjoittelupaikkaa etsivä terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja-, lähihoitaja-, hammashoitaja-, bioanalyytikko- tai röntgenhoitajaopiskelija.

Fysioterapeuttiopiskelijoille meillä on avoinna erillinen haku, hakemaan pääset täältä.

Kiinnostuitko tehtävästä?

Jätä yhteystietosi hakulomakkeen kautta ja kerro lomakkeella, minkä harjoittelun olisit kiinnostunut suorittamaan, missä haluaisit harjoittelun suorittaa ja kuinka kauan harjoittelusi tulisi kestää. Täytäthän lomakkeen viimeistään 1.10.2023 mennessä. Huomioithan, että emme käsittele sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia.

Aloitamme hakemusten käsittelyn hakuajan päätyttyä. Pyrimme ilmoittamaan valinnoista 5.11.2023 mennessä. Valittuihin ollaan yhteydessä suoraan toimipaikasta, johon valinta on kohdistunut.

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Terveystalo Urapalvelut | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
Terveystalo

Suomi
Käy sivulla