Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Avoin haku: Yleislääkäri

 • Viimeinen hakupäivä: 30. syyskuuta 2023
 • Suomi
 • Viimeinen hakupäivä: 30. syyskuuta 2023
 • Suomi

Yleislääkäri, tervetuloa Terveystaloon!

Jokainen yleislääkärimme on yksilö ja tiedämme, että loputtomaan tiedonjanoon ei auta kaikilla yksi ja sama lääke. Jos haluat syventää ammatillista osaamistasi ja kasvaa urallasi, tule meille yleislääkäriksi Terveystaloon! Tarjoamme sinulle kiinnostavan ja monipuolisen työnkuvan sekä työntekopaikan, jossa sinä, sinun potilaasi ja lääketieteellinen laatu olette aina keskiössä.

Meillä Terveystalossa yleislääkärinä pääset työskentelemään monipuolisesti eri toiminnoissa esimerkiksi lääkärikeskusyksiköissämme, omilla ulkoistetuilla terveysasemillamme ja julkisen puolen yhteistyöpisteissämme.

Huolehdimme yleislääkäreidemme verkostosta ja tarjoamme ainoana yksityisenä toimijana Suomessa yleislääketieteen vahvaa substanssijohtamista, josta vastaa yleislääketieteen erikoislääkäri Emil Heinäaho. Emil toimii Terveystalossa yleislääketieteen erikoisalajohtajana ja hänen tehtävänään on ylläpitää ja kehittää yleislääkäreidemme verkostoa. Viestimme yleislääketieteen erikoisalan ajankohtaisista asioista ja teemoista sekä uusista hoitosuosituksista yleislääkäreillemme aktiivisesti.

Terveystalossa yleislääkärinä sinun on mahdollista yhdistää monipuolisesti eri työtehtäviä ja työnkuvia oman toiveesi mukaan. Valittavanasi on esimerkiksi

 • Vastaanottotyö yksityisvastaanotolla
 • Vastaanotto- tai osastotyö Terveystalon julkisten palveluiden kumppanuusratkaisuissa
 • Vastaanotto- tai osastotyö kunnan terveyskeskuksessa
 • Päivystystyö sairaalassa tai terveyskeskuksessa
 • Ikäihmisten vastuulääkärityö
 • Etätyö puhelimitse, videolla tai chatissä yksityisasiakkaille tai julkisen puolen asiakkaille
 • Tutkimustyö

Yleislääkärinä lääkärikeskusyksikössä

Yleislääkärimme lääkärikeskusyksiköissä ovat Terveystalon toiminnan perusta. Yleislääkärinä pääset työskentelemään monipuolisesti eri asiakasryhmien erityisesti yksityisasiakkaiden, vakuutusasiakkaiden ja työterveyshuollon asiakkaiden parissa. Halutessasi pääset toimimaan myös vastaanottokeskusten lääkärinä. Hoidamme lääkärikeskusyksiköissä paljon myös julkisen puolen palveluseteliasiakkaita.

Yleislääkärinä teet merkityksellistä työtä ja edistät omalla toiminnallasi potilaiden hoitoa ja moniammatillisuutta yksikössä. Yleislääketieteen erikoislääkärinä voit toimia myös työterveyden asiantuntijana oman erikoisalasi osalta ja toimia kiinteänä osana työterveyden moniammatillista tiimiä. Kokeneet osaajat voivat toimia yksiköissä myös ohjaajana tai tutorina nuoremmille kollegoille.

Yleislääkärinä Terveystalo Julkisissa palveluissa

Terveystalo tarjoaa monipuolisia työtehtäviä julkisten palveluiden kumppanuuksissa ympäri Suomen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä sekä perustason että erikoissairaanhoidon palveluissa, kaikilla hyvinvointialueilla. Pääset työskentelemään esimerkiksi Terveystalon omilla ulkoistetuilla terveysasemilla tai kunta-asiakkaidemme toimipisteissä terveyskeskuksissa osana terveyskeskuksen työyhteisöä. Päivystysvuoroja on tarjolla niin päätoimiselle päivystäjälle kuin yksittäisten vuorojen tekijälle eri vuorokauden aikoina. Jos kaipaat erityisen monipuolista ja vaihtelevaa työnkuvaa, voit ryhtyä myös varalääkäriksi tai toimia alueella liikkuvana lääkärinä. Ikäihmisten vastuulääkärinä pääset huolehtimaan nimettyjen yksiköidesi asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta.

Työskentely Julkisissa palveluissa on sinulle mutkatonta. Lääkärimme ovat erityisen tyytyväisiä omaan hallinnon yhteyshenkilöön ja heiltä saatavaan tukeen. Lääkärimme antoivat arvosanaksi hallinnon yhteyshenkilöille 4,6/5 (Terveystalon Osaajapulssi 2023). Olemme tukenasi työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja autamme kaikissa käytännön järjestelyissä.

Miksi Terveystalo?

Meillä Terveystalossa voit keskittyä juuri omaan yleislääketieteen erikoisosaamiseesi. Voit työskennellä työsuhteisena, ammatinharjoittajana, osakaslääkäriyhtiön kautta joustavasti juuri toiveidesi mukaan koko- tai osa-aikaisena. Työtä voit tehdä haluamallasi tavalla sekä läsnä että etätyönä.

Tarjoamme sinulle suuren talon turvallisen työympäristön, toimivat tukipalvelut, laajan kollegaverkoston ja ammatillisen käytännönläheisen tuen, jotta sinä voit keskittyä asiakkaan hoitoon. Työskentelysi tueksi sinulle on nimetty lääkäriasiakkuusvastaava tai yhteyspäällikkö, joka huolehtii arkesi sujuvuudesta kaikissa tilanteissa. Terveystalolaiset lääkärit nauttivat erityisesti siitä, että vaikutusmahdollisuudet oman työn sisältöön ja arkeen ovat aidosti jokaisella itsellä.

Monipuolisen tehtäväkentän lisäksi osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on meillä arkipäivää. Käytössäsi ovat kaikki Terveystalo Academyn yli 150 tunnin koulutussisällöt ja viikoittainen Tiedosta Taidoksi -toimipaikkakoulutus. Vuosittain pääset myös kouluttautumaan ja verkostoitumaan muiden Terveystalolaisten kollegoiden kanssa suosituilla Terveystalon lääkäripäivillä. Lääkäripäivät kokoaa yhteen lähes 700 kollegaa ympäri Suomen.

Me terveystalolaiset olemme alojemme huippuosaajia aina yleislääkäreistä koodareihin ja kirurgeihin. Tehtävästä riippumatta teemme yhdessä työtä terveemmän elämän puolesta. Olemme sitoutuneet työskentelemään sen eteen, että meillä työskentelevät nyt ja jatkossa toimialamme parhaat asiantuntijat ja osaajat.

Haluatko mukaan tekemään työtä terveemmän elämän puolesta?

Mikäli kiinnostuksesi heräsi ja haluat saada lisätietoja erilaisista työtehtävistä Terveystalossa, jätä yhteystietosi olen kiinnostunut -painikkeella tai ole yhteydessä [email protected], niin keskustellaan lisää juuri sinun työtoiveistasi ja urapolustasi.

Lämpimästi tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Jenni Aallosvirta | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
Terveystalo

Suomi
Käy sivulla