Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Ohjaaja/Yötyöntekijä, Sauma Kodit Kummeli, Jyväskylä

 • Viimeinen hakupäivä: 15. lokakuuta 2023
 • Jyväskylä
 • Viimeinen hakupäivä: 15. lokakuuta 2023
 • Jyväskylä

Olisiko tässä sinun Saumasi? Etsitkö mielenkiintoista, aidosti moniammatillista työtä lastensuojelun kentältä - työtä missä, sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään uusia toimintamalleja vaativan sijaishuollon tarpeisiin?

Sauma Lastensuojelu on osa Suomen Terveystalo konsernia, joka mahdollistaa laaja-alaiset asiantuntijapalvelut yksiköiden tueksi. Palveluiden tarkoitus on löytää uusia tutkittuun tietoon perustuvia toimintamalleja lastensuojelun sijaishuoltoon. Sauma Lastensuojelu yhdistää terveydenhuollon ja lastensuojelun osaamisen saman katon alle. Sauma Kotien psyykkisesti oireilevien asiakkaiden kuntoutusprosessi perustuu moniammatilliseen, hoidolliseen ja terapeuttiseen kasvatustyöhön yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Yksiköiden terapeuttinen arki muodostuu aikuisten lämpimästä läsnäolosta, vuorovaikutuksesta ja osaamisesta. Yksiköillä on johdonmukaiset yhdessä asetetut hoito- ja kasvatuslinjat, joihin edellytämme kaikkien työntekijöiden sitoutuvan.

Haemme OHJAAJAA Sauma Kodit Kummeliin Jyväskylään, mahdollisuus tehdä myös pelkästään yötyötä!

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva ja kokoaikainen. Aloitus on mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan.

Sauma Kodit Kummeli on pienille lapsille tarkoitettu 7-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö.
Kummeli tuottaa lapsilähtöisiä lastensuojelupalveluita sijaishuoltoa tarvitsevien lasten tarpeisiin. Tarjoamme lapsille ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa sekä turvallisen kasvuympäristön, jossa lapsi voi elää tasapainoista arkea. Toiminnassa keskeisenä ajatuksena on tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet.

Hakemamme ohjaaja on aidosti avarakatseinen, aktiivinen ja työtiimiä valmentava tiimipelaaja. Haluat kehittää yhdessä tiimisi kanssa yksikön arkea lastensuojelun sijaishuollon parissa. Työskennellessä olet empaattinen, tasa-arvoinen ja työyhteisöä osallistava. Kehität yksikön laatua työryhmän jäsenenä ja teet mielelläsi yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Tarjoamme henkilökunnalle laajat ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet sekä Terveystalon valtakunnallisen asiantuntijaverkoston työn tueksi. Lisäksi tuemme henkilökunnan jaksamista säännöllisellä työnohjauksella, kattavalla työterveyshuollolla sekä liikunta- ja hyvinvointieduilla.

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Taidot ja vaatimukset

Tehtävässä edellytämme

 • sosiaali-, terveys-, tai kasvatusalan perustutkintoa
 • ajokorttia (B)

Tehtävässä katsomme eduksesi aikaisemman kokemuksen lastensuojelun sijaishuollosta.

Kiinnostuitko?

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikön johtaja Vesa-Matti Alhoseen puhelimitse 050 356 5560 arkisin klo 9-15.

Täytäthän hakulomakkeen viimeistään 15.10.2023 mennessä.

Tule mukaan tekemään uudenlaista lastensuojelua Terveystalolle!

www.saumalastensuojelu.fi

Tervetuloa Terveystaloon!

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Vesa-Matti Alhonen | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
Terveystalo

Jyväskylä
Käy sivulla