Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Smidig rådgiver

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo

Hva som kjennetegner en smidig rådgiver i KPMG

Som smidig rådgiver er du med å skape tilpasningsdyktige virksomheter basert på smidige verdier og prinsipper. Vi hjelper organisasjoner å samle mennesker rundt et felles målbilde, der prosesser og (digitale) verktøy benyttes for å levere verdi.

Dette innebærer å hjelpe virksomheten med å skape arenaer for kontinuerlig læring og utvikling, samt iverksette strukturer for tverrfaglighet, økonomistyring, transparens og måling. Du vil aktivt jobbe med å coache den enkelte, team og ledelse i verdier som er viktig for suksessfullt samarbeid og målstyring, bl.a. evnen til å prøve og feile, og ta innover seg (og agere på) brukerbehov og endrede omstendigheter. Samtidig lærer vi bort hvordan de gode prosessene og teknologi kan understøtte dette.

Vi ønsker å rekruttere flere dyktige medarbeidere

For å imøtekomme etterspørselen etter våre tjenester ser vi etter flere dyktige smidig rådgivere til Technology Consulting i KPMG.

For å lykkes hos oss må du være en utpreget lagspiller med et sterkt ønske om å bidra til videreutvikling av vår digitale rådgivning. Gjennom din evne til å lytte skaper du tillit på alle nivåer, samtidig som du ikke er redd for å utfordre ‘status quo’. Du er vant med høyt arbeidstempo, og trives med å håndtere mange prosesser samtidig. Du er i tillegg positiv, nysgjerrig og løsningsorientert som person.****

Jobb med skikkelig flinke folk

Michael Ankrah
CFO Advisory
"Sammen med våre kunder finner vi nye måter å løse krevende problemstillinger, samtidig som at dette bidrar til økt kvalitet på vår rådgivingstjeneste."
Marte Follesø
Cyber & Security
"Hverdagen i KPMG preges av spennende utfordringer og svært dyktige kollegaer som gjør at jeg gleder meg til jobb hver morgen!"
Cathrine Sook Foss
Digital Workflow
"Vår kultur bygger på tillit, tverrfaglig samarbeid og et felles mål om å finne de beste løsningene for kundene våre."
Arslan Ahmed
Audit
"I KPMG får vi muligheten til å utvikle oss i et mangfoldig og støttende arbeidsmiljø, hvor alle blir hørt og verdsatt"
Markus Askildsen
Audit
"I KPMG får du utfordret deg faglig, det er rom til å være seg selv, og man får jobbe med herlige mennesker"
Marie Ørbeck-Nilssen
Audit
"I KPMG får jeg jobbe med noen av Norges største og mest komplekse kunder, og får ta del i mange viktige vurderinger"
Perry Breesth
KPMG Law
"I KPMG får du jobbe med kollegaer som ikke bare er blant de dyktigste innenfor sine fagområder, men også de hyggeligste!"
Cathrine Dalheim
KPMG Law
"Vi er stolte av kulturen vi har i KPMG hvor vi legger til rette for personlig vekst i et robust og trygt miljø."
Gjertrud Behringer
KPMG Law
"Det beste med KPMG er muligheten til å jobbe sammen med dyktige kollegaer for å finne gode løsninger for våre kunder."
Frøydis Høgsæt
People & Culture
"I KPMG trener vi på å bli bedre hver dag gjennom samarbeid og være åpne for prøving og feiling."
Eirik Spiten
Clients & Markets
"I KPMG møter du mange dyktige mennesker som bidrar til din utvikling og som lytter til dine ideer og synspunkter."
Vibeke Munthe-Kaas
Clients & Markets
"KPMG har som mål å være en sentral samfunnsaktør og bidra til en positiv utvikling i verden rundt oss. Her får du muligheten til å gjøre en forskjell."
Frøydis Høgsæt
People & Culture
"At KPMG we learn everyday through collaboration and being open for trial and error"
Marte Follesø
Cyber & Security
"Here I get to work on exciting challenges with highly competent colleagues"
Markus Askildsen
Audit
"At KPMG you get to challenge yourself professionally while working with wonderful people"
Hans Christian von Krogh
Financial Services
"Vi skaper trygghet og viser vei når teknologien tvinger frem endringer både i forretningsmodell og hvordan man jobber"
Malin Gustavi
Financial Services
"Jeg visste jeg gikk til en bedrift der kunde og kunnskap sto i fokus, men KPMG overgår mine forventinger hver eneste dag"
Nicolai Cappelen
Financial Services
"I KPMG får jeg jobbe i hjertet av en dynamisk og innovativ bransje, og sammen med våre kunder skape fremtidig suksess"

Kompetanse

En god kandidat vil kunne krysse av på noen av disse kvalifikasjonene og kompetansene

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning, evt. kurs/sertifiseringer
 • 2-4 års arbeidserfaring
 • Konsulentegenskaper med teknisk forståelse eller bakgrunn
 • Erfaring med ledelse av produkt- eller applikasjonsutvikling
 • Erfaring med prosjekt- og/eller endringsledelse
 • Erfaring med smidig metodikk: Scrum, Kanban, Lean
 • Gode kommunikasjonsevner på både norsk og engelsk

Jobb på et sted du vil trives

 • Kompetanse- og karriereutvikling

 • Hybrid arbeidsplass og fleksitid

 • Svært gode pensjons- og forsikringspakker

 • Mangfold og likeverd

 • Store og små sosiale arrangementer

 • Internasjonale muligheter

 • Competence- and career development

 • Hybrid workplace

 • Pension and insurance packages

 • Diversity and equality

 • Social gatherings

 • International opportunities

Om selskapet

I KPMG Norge er vi om lag 1700 dyktige og engasjerte medarbeidere fordelt på 23 kontorer rundt om i hele Norge. Som et tverrfaglig kompetansehus tilbyr vi tjenester innen rådgivning, revisjon, skatt, avgift og forretningsjuss. Vi har erfarne fageksperter innen en rekke områder og sammen med vår bransjekunnskap og lokale ekspertise, hjelper vi våre kunder med å skape verdi.

I KPMG våger vi å stille spørsmål, utfordre, vise nysgjerrighet og si ting rett frem. Kun da forstår vi kundenes utfordringer og muligheter fullt ut, og slik blir vi i stand til å gi bedre råd.


Tom Einar Nyberg | Kontaktperson

Søk her