Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Varalääkäri, Länsi-Suomi

 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Suomi
 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Suomi

Terveystalo tarjoaa monipuolisia henkilöstöpalveluita kunnille, sairaanhoitopiireille sekä yksityisille yrityksille lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen tarpeeseen. Palveluvalikoimassamme on henkilöstöpalveluita perusterveydenhuoltoon, työterveyteen, erikoissairaanhoitoon ja suunterveyteen sekä kokonaisulkoistettuja hoitajatiimejä hengityshalvauspotilaiden kotihoitoon. Räätälöimme henkilöstöpalvelut aina asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Toimitamme julkisen terveydenhuollon tarpeisiin yleislääkäreitä, lähes kaikkien alojen erikoislääkäreitä, päihdelääkäreitä, ikääntyneiden lääkäripalveluja, suunterveyden henkilöstöä, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja lähihoitajia.

Nyt haemme

VARALÄÄKÄREITÄ LÄNSI-SUOMEEN

Varalääkärinä pääset näköalapaikalle työskentelemään Terveystalon tärkeimmässä roolissa. Varalääkärinä voit aloittaa työskentelyn LK5 oikeudet saatuasi vaikka heti joustavalla vuorosuunnitelmalla. Länsi-Suomen varalääkärinä aktiivitöitä voi tulla esimerkiksi Valkeakosken aluesairaalan päivystykseen, Loimaan päivystykseen (TYKS Akuutti), Forssan terveyskeskukseen tai Forssan alueasairaalan päivystykseen.

Varalääkärin työt koostuvat varallaolovuoroista, joiden aikana ollaan valmiudessa töihin. Varallaolovuoroille tulee pääsääntöisesti työvuoroja, mutta välillä vuorot voivat koostua pelkästään valmiudessa olemisesta. Varallaolot sovitaan yleensä 14h-24h vuoroiksi ja ne voidaan sopia omiin tarpeisiin sopiviksi. Vuorot sovitaan hyvissä ajoin etukäteen, mutta vuoron toimipiste(et) selviävät lyhyellä varoitusajalla 1-3vrk ennen vuoroa.

Varalääkäreiden työt pitävät sisällään monipuolisia perusterveydenhuollon työtehtäviä pääpainon ollessa vastaanotto- ja päivystystyössä eri toimipisteissämme. Varalääkärit voivat työskennellä myös Terveystalon yksiköissä työterveyshuollossa satunnaisesti. Työvuorot voivat olla mitä vain klo 8-8 välillä. Työ tehdään pääosin julkisissa päivystyspisteissä ja ulkoistuksissamme.

Varalääkärintyö on loistava tapa hankkia kokemusta päivystystyöstä. Varalääkärinä pääset kokemaan erilaiset työpaikat ja työtehtävät. Kliininen työ on helppo yhdistää esimerkiksi opiskeluun tai tutkimustyöhön. Perehdytämme varalääkärit kattavasti kaikkiin toimipisteisiimme ja tarjoamme mahdollisuuden "kollegavuoroihin". Varalääkärintyössä kilpailukykyinen palkkaus koostuu varallaoloista, matkoista ja aktiivitunneista.

Varalääkärin työnkuvan korvaus on erinomainen. Työskentelypaikat tulevat myös nopeasti tutuiksi perehdytyksien ja ensimmäisten vuorojen jälkeen.

Pätevyysvaatimus: LK5 tai LL

Tarjoamme sinulle

 • mielenkiintoisen ja opettavaisen päivystystyön
 • laadukkaan perehdytyksen
 • oman yhteyshenkilön ja vastaavan lääkärin tuen
 • mahdollisuuden kehittää osaamistasi (mm. Terveystalo Academy) ja rakentaa urapolkuasi
 • ison konsernin hyvät työkäytännöt ja edut

Kiinnostuitko?

Jos olet kiinnostunut useammista toimipisteistä, ole rohkeasti yhteydessä Yhteyspäällikkö Henna Järviseen puhelimitse 050 573 5731 tai sähköpostitse [email protected].

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Terveystalo

Suomi
Käy sivulla