Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

IAM Konsulter/Utvecklare

Vi tror att tekniken ger oss oanade möjligheter – för att utveckla människor, skapa bättre affärer och bygga hållbara samhällen. Vi letar efter dig som älskar att arbeta tätt tillsammans med kunder och kollegor och vill vara med att bygga upp vårt erbjudande kring IAM (Identity & Access Management). Som IAM-konsult eller utvecklare kommer du att vara direkt involverad i utvecklingen av våra kunders identitetslösningar men också vara en del i att bygga framtidens erbjudande och team inom Forefront.


Det här är Forefront
Vi – Forefront – är ett verksamhets- och IT-konsultbolag som föddes 2008. Idag är vi över 500 anställda, eller Frontiers som vi hellre kallar oss. Vi har som ambition att bli Sveriges bästa arbetsplats. Det gör vi genom att uppskatta varandras olikheter, ständigt blicka framåt och skapa en organisation som är lika modig som klok. Tillsammans är vi förenade av delade visioner och drivna av större ambitioner. Med kontor och Frontiers över hela Sverige strävar vi efter att få teknik och människa att gå hand i hand.

Vem är du?
Vi tror att du är en person som Vi letar efter dig som är starkt inriktad på kundnöjdhet och brinner för att hjälpa våra kunder att förverkliga sina strategier och ambitioner inom IAM-området. Du är engagerande, drivande och vill leverera värdeskapande lösningar med hög kvalitet. Som konsult är du pragmatisk och har förståelse för både IT och verksamhet.

Kvalifikationer
Vi tror att du har erfarenhet av:

 • Erfarenhet av implementering av IAM-lösningar såsom Microsoft Azure AD Idenity Governance och Microsoft Entra
 • Erfarenhet kring Agilt arbetssätt och SAFe
 • IAM/PAM produkter från t.ex. Microsoft (Identity Manager) Sailpoint, Omada eller One Identity.
 • Utveckling och integration med API, SCIM, SOAP, MSAL
 • Djup förståelse för katalogtjänster, så som t ex Active Directory, Azure AD och LDAP.
 • Federering med t ex Oauth 2.0, SAML2 och OpenID Connect
 • Kunskap inom .Net, Power Shell eller Java Script
 • Goda kunskaper i svenska och engelska - i både tal och skrift
 • Globalt erkända certifieringar (CISSP, CISM eller liknande) är meriterande.

Några av våra medarbetare

Större än summan
-
"Teknikälskare, designfantaster, människokännare och strateger. Vi behöver de som ser alla detaljer och de som målar med stora penseldrag. Det är i olikheterna vi lär oss av varandra."
Andrautveckling
-
"Självutveckling är viktigt. Lika viktigt för oss är det att vi utvecklar andra; våra kollegor, våra kunder och våra partners. Att ständigt förbättra är krävande och för att lyckas krävs det att lärand"
Framåt
-
"Att stå still är att stagnera. Det vill inte vi. Vi tar oss framåt – tillsammans. Här kan du utmana och utmanas oavsett var du befinner dig, eller vilken fas av livet du är i."

Kvalifikationer

Vad kan du förvänta dig?
Spännande uppgifter som IAM Konsulter/Utvecklare hos Forefront:

 • Strategisk planering för IAM.
 • Kravhantering och dokumentation.
 • Design och implementation av IAM-system.
 • Utvärdering och revision av IAM-system.
 • Utbildning och medvetenhetsskapande.
 • Projektledning för IAM-implementeringsprojekt.

Vi lovar dig!

 • Sveriges härligaste kollegor
 • Kompetensutveckling
 • Ett företag som ligger i teknikens framkant

Vi har riktigt bra förmåner

 • En dynamisk och lättrörlig organisation

 • Inspirerande och idérika kollegor

 • Senaste tekniska lösningarna

 • Närhet till affär och kund

 • Fokus på kunskapsdelning & kompetensutveckling

 • Stark gemenskap med många olika sociala nätverk

 • Tydligt fokus på jämställdhet och mångfald

 • Ett företag att växa tillsammans med över tid

 • Work life balance

Om företaget

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 500 anställda. Med kontor på åtta orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

.Våra värderingar är vårt DNA

AvsiktAvsikten är motorn i vårt arbete och medvetenheten om var målet ligger. Den ger oss styrkan att ifrågasätta det till synes uppenbara, lägger kraft bakom våra påståenden och motiverar våra beslut.

AvtryckAvtryck säger något om vår starka ambition att skapa förändring. Att göra verklig skillnad. Både i aktuella kundprojekt och i vår omvärld i stort. Vi är stolta över att våra kunder talar väl om oss. Och vi blir glada när vår verksamhet ses som en positiv förebild av kollegorna i branschen.

InsiktDet är i insikten som vårt arbete börjar. För att nå dit krävs tålamod, empati och ödmjukhet, samt nyfikenhet nog att kunna ta in flera olika perspektiv och väga samman informationen. Insikt handlar om att verkligen förstå problemet innan vi försöker lösa det.

TillsammansTillsammans är den väg vi väljer för att nå de mål vi siktar mot. Ordet ger uttryck för vårt sökande efter mervärdet i en gemensam strävan. Det handlar om att befinna sig jämsides med kunder och kollegor. Utan prestige och onödiga hierarkier, men med delaktighet, ansvar och arbetsglädje.

UtsiktUtsikt beskriver både en position och den medvetna ansträngning som är nödvändig för att ta sig dit. Begreppet påminner oss också om att goda rådgivare är öppna och ödmjuka. Det handlar om att se och att särskilja, med fokus på kundens affärsnytta.

Henrik Johansson | Kontaktperson

Ansök nu
Forefront Consulting

Flera platser
Besök hemsida