Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Prosjektleder ladeinfrastruktur

Vi søker teknisk prosjektleder til prosjektportefølje innen elbil ladeinfrastruktur.

Prosjektleder er en nøkkelrolle og hovedoppgaver er å organisere, lede og koordinere utførelsesfasen i prosjektet for byggherre. Som del av prosjekt og leveranseteamet er man en sentral ressurs i engineering, design, planlegging og utførelse av prosjektene.

Ansvarsområder:

 • Ivareta byggherreansvar

 • Ivareta og rapportere klare mål for QHSE

 • Levere avtalt prosjektomfang til avtalt tid og kost i henhold til prosjektstyringsprosess

 • Avklare prosjektets ressursbehov, etablere ressursavtaler og prosjektteam, utarbeide planer, kontrollere og følge opp arbeidet, reagere på avvik, iverksette nødvendige tiltak og eskalere ved behov

 • Følge opp og rapportere status til prosjekteier og prosjektkontoret i henhold til gitt prosjektmetodikk

Kontorsted er i utgangspunktet Moss, men fleksible løsninger for hjemmekontor og oppmøte på hovedkontor ukentlig / annenhver uke.

Kompetanse

 • Teknisk / elektroteknisk utdanning (ingeniør/fagskoleingeniør)

 • Fordel med prosjektlederutdanning eller prosjektlederkurs

 • Erfaring med arbeid med prosjektledelse og prosjektoppfølging, gjerne fra tverrfaglige prosjekter

 • Erfaring med styring av matriseorganiserte prosjekter

 • Engasjert, positiv og resultatorientert, med en strukturert og ryddig arbeidsform

 • Kunnskap om byggetillatelsesprosesser er ønskelig

 • Evne til å bygge relasjoner og nettverk, teamorientert med gode kommuniksjonsegenskaper

Ønsker du å vite mer om stillingen kontakt Hans Jakob Epland på tlf. 913 58 970 eller Anders Aanonsen på tlf. 950 32 624

Jobb på et sted du vil trives

 • Fast ansettelse eller prosjektansettelse

 • Opplæring og kompetansebygging

 • Fleksibilitet og konkurransedyktige betingelser

 • Store prosjekter over hele landet

 • Ordnede arbeidsforhold

Om selskapet

Sitepartner leverer kompetent personell til nasjonale og internasjonale energientreprenører og leverandører, byggherrer innen energiutbygging og jernbane, netteiere av kraftnett innen alle spenningsnivåer, samt konsulent- og rådgivende virksomhet.

Vi har omfattende intern spesialistkompetanse og ivaretar våre kunders behov i prosjekter over hele landet. Vår unike oversikt over kunder og tilgang til ressurser innen el.kraft og infrastruktur i alle regioner sikrer mobilitet og fleksibilitet i prosjektutførelsen både for kunder og ansatte. Sitepartner er sertifisert som leverandør hos Achilles, Sellicha og Power & Tech.

Jobb med Sitepartner og få tilgang til de mest spennende og største prosjektene i Norge!

Anders Norberg Aanonsen | Kontaktperson

Søk her
Sitepartner AS

Østfold, Norge
Besøk nettside