Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

RSM Norge søker rådgivere til Financial Reporting Advisory Services i Oslo

RSM Norge er en ledende leverandør av revisjon, rådgivning og regnskapstjenester med et team på over 300 dyktige ansatte i Norge. Vi er en del av verdens sjette største nettverk av profesjonelle tjenestetilbydere, og har mer enn 57 000 ansatte i 120 land verden over, og kjennetegnes ved at vi er gode på samarbeid, problemløsing og nytenkning.

Vår strategi for videre vekst og utvikling inkluderer flere ansatte som ønsker å bli med på å utvikle tjenesteområdet Financial Reporting Advisory. Vi er på jakt etter talenter som kommer sammen, deler ideer, og finner gode løsninger på både store og små utfordringer som våre kunder står overfor. På laget vårt vil du raskt bidra inn i et bredt spekter av prosjekter, og du får muligheter til å jobbe tett med fageksperter som er gode på å finne nye og innovative løsninger til det beste for både samfunnet og kundene våre.

RSM Financial Reporting Advisory har ambisiøse planer om sterk vekst, og vi søker engasjerte medarbeidere som vil være med å bygge og utvikle teamet videre. Vi leverer tjenester knyttet til finansiell rapportering, og våre arbeidsoppgaver inkluderer blant annet IFRS-konverteringer, implementering av nye standarder, komplekse faglige vurderinger og multidisiplinære prosjekter i forbindelse med oppkjøp, omdanning og reorganiseringer. I tillegg til å løse faglige problemstillinger omfatter også leveransene våre i høy grad prosjektledelse og bistand i forbindelse med salgs- og avhendingsprosesser, kapitalmarkedstransaksjoner, og implementering av systemer og prosesser for finansiell styring og kontroll.

Vår ambisjon er å gjøre kunden god, og vi samarbeider på tvers av alle avdelinger og fagområder i RSM. Hos oss får du anledning til å jobbe tett på beslutningstakerne hos kunden, samt få mye ansvar i fra første dag. Våre oppdragsgivere består i alt fra små virksomheter til større internasjonale konsern, og en jobb hos RSM Norge gir god innsikt i operasjonelle forhold innenfor en rekke ulike bransjer og næringer.

RSM Financial Reporting Advisory søker kandidater som primært ønsker å arbeide med regnskapsrådgivning mot selskaper i vekst og omstilling. Kandidatene vi ser etter må være faglig dyktig, ha kommersiell teft og et ønske om å være med å videreutvikle et spennende tjenesteområde. Nyansatte i RSM Financial Reporting Advisory vil jobbe tett sammen med erfarne ressurser, og får anledning til å bli en ekspert innenfor både IFRS, finansiell rapportering og prosjektledelse.

Jobb med skikkelig flinke folk

Kristian Eggan
Associate, RSM Trondheim
"Å jobbe i et akkurat passe stort selskap gir meg muligheten til å knytte nære bånd med kollegaer samtidig som vi sammen leverer på et høyt nivå."
Beate Andal
Associate, RSM Trondheim
"Jeg er stolt av å jobbe for et fremoverlent selskap som er nytenkende og tar bruk i moderne teknologi."
Ketil Bystrøm
Partner, RSM Oslo
"Jeg er stolt av å jobbe i et selskap som skaper gode kundeopplevelser. Vi tilpasser oss til kundens ønsker og behov innenfor revisors rammer, ikke omvendt. Men det skulle bare mangle."
Anja Andreassen Øiseth
Manager, RSM Oslo
"Jeg trives med å være en del av et felleskap med et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø."
Lucia Holtan
Manager, RSM Trondheim
"RSM gir meg balanse fordi bedriften er stor nok til at jeg kan spesialisere meg innen bransjer og fagområder, men samtidig er liten nok til at jeg får jobbe med varierte arbeidsoppgaver."
Mats Hermansen
Associate, RSM Oslo
"RSM er opptatt av samfunnsansvar og her får jeg og alle mine kollegaer bidra med samfunnsansvar på vår måte gjennom en dag for andre."
Erik Andreas Warmestad
Manager, RSM Oslo
"Det er gøy å jobbe i et selskap der jeg og mine kollegaer får tillit til å dele ideer om moderne teknologi som gjør arbeidsmetodikken smartere og mer effektivt."
Marianne Nesdal
Partner, RSM Forus
"I RSM tilpasser vi oss kunden, den skal ikke tilpasse seg oss. Det gjør at vi kan levere gode kundeopplevelser."
Ingebreth Mossige
Associate, RSM Forus
"Jeg trives godt i team med kollegaer som også er motiverte og genuint opptatt av å levere høy kvalitet."
Linda Lund
Manager, RSM Forus
"Å jobbe i et mellomstort revisjonsselskap gjør at jeg blir sett, noe som gir meg muligheten til å få utfordringer og ansvar."
Trond Helge Thorkildsen
Supervisor, RSM Forus
"Det er spennende å jobbe med små mellomstore selskaper for man får komme tett på ledelsen og føle at man virkelig er en ressurs."
Alf Rune Sveen
Partner, RSM Mandal
"I RSM er vi et godt fagmiljø som leverer gode kundeopplevelser av høy kvalitet."
Rune Havaas
Supervisor, RSM Lyngdal
"I RSM jobber jeg med kollegaer som har et genuint ønske om at vi skal lykkes sammen som et lag. Miljøet her kjennetegnes i stor grad av lagånd og samarbeid mellom kollegaer."
Christina Andersson
Manager, RSM Arendal
"Jeg er stolt av å jobbe for markedslederen innen revisjon på Sørlandet, med gode kollegaer og et høyt faglig fokus."
Anders Hansen Gjertsen
Associate, RSM Kristiansand
"RSM tilbyr skreddersydde karriereplaner og individuelle karrieresamtaler, noe som åpner opp for en kontinuerlig karriereutvikling og muligheten for å forme sin egen karriere og mål."
Emmeline Sam-Sunde
Supervisor, RSM Vestland
"I RSM blir man en del av et felleskap der man jobber tett med partnerne og det er lav terskel for å be om hjelp og tilbakemelding."
Fredrik Evensen Hansen
Partner, RSM Vestland
"Som ansatt i RSM opplever jeg å ha god rolleforståelse og oppfølging. Jobbresultatene anerkjennes, og man belønnes for god innsats."
Andreas Mehl Stenberg
Senior Associate, RSM Vestland
"Jeg trives med å jobbe på en arbeidsplass der forventninger og mål fra min leder er klart definert. Dette gir meg oversikt til å prestere på et høyt nivå."
Alexander Lambach
Partner, RSM Vestland
"Jeg trives med å jobbe i et selskap hvor alle har til felles at vi ønsker å bidra til verdiskaping og yte god service."
Fredrik Sivertsen
Senior Manager, RSM Trondheim
"RSM gir meg mulighet til å jobbe med et bredt spekter av kunder og problemstillinger i ulike bransjer. Dette gir en variert hverdag og en bred revisjonsportefølje."

Kompetanse

Kvalifikasjoner

  • Solid IFRS kompetanse, med evne til å løse komplekse problemer

  • Relevant utdanning, gjerne Master i regnskap og revisjon

  • Kommuniserer trygt på engelsk og norsk

  • Kommersiell teft, og evne til å både være kreativ og metodisk

Vi er primært på jakt etter en kandidater med to til seks års relevant erfaring, gjerne fra et anerkjent revisjonsselskap, men vi vil også vurdere søkere med lengre ansiennitet.

Vi tilbyr

Vi bidrar med engasjerte og dyktige kolleger med erfaring fra både revisjon og operasjonell virksomhet, mange utfordringer og muligheten til å være med å forme Financial Reporting Advisory sin fremtid. Vi kan tilby godt arbeidsmiljø, et av Oslos fresheste forretningsbygg, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, faglig vekst og innsikt i en rekke ulike bransjer.

Tilleggsopplysninger til stillingen:
Du bes laste opp CV, søknadsbrev, vitnemål og andre relevante vedlegg i PDF. Oppstart etter avtale. I henhold til GDPR bes du søke via systemet, og ikke direkte til kontaktpersonene oppført i denne annonsen. Søknader vil behandles fortløpende.

Spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til Ingar André Meling (Partner, Financial Reporting Advisory) +47 95 26 01 80 | [email protected] eller Øyvind Sæther (HR-direktør) +47 91 56 56 99 | [email protected]

Jobb på et sted du vil trives

  • Bli sett - i et akkurat passe stort selskap

  • Ta del i en unik sosial kultur

  • Ha nært samarbeid med kunder av ulik størrelse

  • Få tidlig ansvar og mange muligheter

  • Ha en karriereutvikling med variasjon og bredde

  • Få bidra med samfunnsansvar på din måte

Om selskapet

Hvem er RSM?
RSM er det mellomstore revisjonsselskapet, og vår ambisjon er å være Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for kjernen av norsk næringsliv.

Vi er også akkurat passe store. Vi er nemlig store nok til å få spennende og prestisjetunge kunder med komplekse oppgaver, store nok til å ha egen europeisk fotballturnering, og små nok til å skape et fellesskap der alle kjenner alle og hvor individer blir tatt vare på.

Hva kan du forvente av oss?
Vi ønsker at alle våre ansatte skal få utfordringer og prestere på et høyt nivå, samtidig som det er balanse mellom jobb og privatliv. Hos oss jobber vi i team og i tett samarbeid med partnerne.

I RSM går vi på jobb for å skape gode kundeopplevelser. Vi jobber mye med andre passe store virksomheter, og får på den måten et nært forhold til kundens faktiske drift.

En av våre mest typiske egenskaper er samholdet. RSM kjennetegnes i stor grad av lagånd og samarbeid mellom kollegaer. Ansatte har et genuint ønske om at andre skal lykkes – og ser ikke på karriereutvikling som et nullsumspill.

Tidlig i karrieren får du ansvar og muligheten til å jobbe med et bredt spekter av oppgaver. Senere kan du gjerne spesialisere deg innenfor det området du trives best med. Som tidligere generalist blir man ofte en bedre spesialist.

RSM tilbyr ikke jobber, vi tilbyr karrierer. Vår filosofi er at hvis du bringer kompetanse, motivasjon og innsats, sørger vi for gode vekstvilkår.

Vi er stolte av å være en attraktiv arbeidsplass
Medarbeidere som trives presterer bedre. Så enkelt, og så vanskelig er det. RSM jobber kontinuerlig med å kartlegge hvordan våre medarbeidere har det på jobb, og hva vi som arbeidsgiver kan gjøre for å bedre kultur og arbeidsmiljø. Great Place to Work er et av virkemidlene vi bruker i dette arbeidet.

I 2023 har vi blitt Great Place to Work-sertifisert, og vi er også på 9. plass på listen over Norges beste arbeidsplasser i kategorien 200-499 medarbeidere. Det er skikkelig stas! Les mer her.

Besøk vår karriereside med oversikt over alle våre ledige stillinger her.


1945Helge Hasner etablerer revisjonsselskapet Hasner.

1990Kjelstrup etableres.

1994Kjelstrup & Wiggen etableres.

2000Hasner Statsaut. revisorer AS blir medlem av RSM International.

2002Hasner Statsaut. revisorer AS blir fullt medlem av RSM International og får navnet RSM Hasner AS.

2012RSM Hasner AS og Kjelstrup & Wiggen AS fusjonerer og får navnet RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS, og får senere navnet RSM Norge AS.

2014RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS fusjonerer med Revisorgruppen Hordaland. RSM Advokatfirma AS etableres.

2017RSM etablerer seg i Agder med kontorer i Arendal, Kristiansand, Mandal og Lyngdal. Martin Eltarvåg AS i Stord blir en del av RSM Norge AS.

2018FSS Revisjon AS i Sandnes blir en del av RSM, og RSM Rogaland AS etableres.

2020RSM etablerer seg i Trøndelag. Revisorgruppen Orkla Trøndelag blir en del av RSM Norge AS.

2021Revisorgruppen Oslo AS blir en del av RSM Norge AS.

Øyvind Sæther | Kontaktperson

Søk her
RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, Oslo, Norge
Besøk nettside