Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Administratör databas, register och IT

Sverige för UNHCR har vuxit starkt de senaste åren och med det en växande databas och givarregister. För att kunna behålla en god kvalitet i vårt register och hålla en hög IT-säkerhet, söker vi nu en person med stark administrativ förmåga och vana vid databaser och olika tekniska system och applikationer. Vi söker dig som är nyfiken på att förstå, lära ut och gillar utmaningen att lösa ett problem.

Rollen ansvarar för

 • Genomföra ekonomiska månadsavstämningar i databasen för att säkerställa att alla gåvor och givare är rätt inlästa i nära samråd med controller.
 • Uppdatera och administrera databas för att skapa förutsättningar för korrekt registrering såsom till exempel uppdatering av öronmärkningar, gåvoallokering och interna programkoder.
 • Ansvarig för administration av våra verktyg och applikationer för brevutskick samt betalningsunderlag.
 • Sätta upp rutiner för registerunderhåll samt genomföra regelbundna masskörningar för att säkerställa god datakvalitet
 • Administrera och koordinera löpande IT-frågor gällande den digital arbetsmiljön gentemot organisationens outsourcade IT-support
 • Tillsammans med IT-ansvarig se till att de rutiner som satts i IT-policyn gällande säkerhetsscanning genomförs samt säkerställa att vi genomför regelbundna ”städningar” av riskfaktorer för vår IT-miljö
 • Agera first-line-support för administrativa frågor i organisationens verksamhetssystem, Salesforce
 • Vara back-up för organisationens Salesforce Manager vid olika tekniska drifts- och underhållsrutiner i systemet

Kvalifikationer

Erfarenhet och egenskaper som är värdefullt för rollen

 • God vana vid att administrera register och databas
 • Kunskap av IT-administration och IT-säkerhetsarbete
 • Förmåga att se detaljer och hur de hänger ihop med helheten
 • Nyfiken och lösningsorienterad och gillar att lösa problem
 • Viss vana av att ge grundläggande utbildning till sin omgivning kring databasfrågor och administration är meriterande
 • Erfarenhet av att ha arbetat i Salesforce är meriterande
 • En lagspelare som trivs både med att jobba i team och självständigt
 • Stor vikt läggs vid tidigare erfarenheter och personliga egenskaper

Vi har riktigt bra förmåner

 • Internationella kontakter

 • Bli en del av FN systemet

 • Dynamisk och växande arbetsplats

 • Kollektivavtal

 • Friskvårdsbidrag

 • Hybrid arbetsplats

Om företaget

UNHCR är FN:s flyktingorgan med uppdrag att skydda människor som har tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse och hjälper dem att skapa en bättre framtid.

Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner och har som uppdrag att samla in pengar från den privata sektorn till UNHCR:s arbete världen över och att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.


UNHCRUNHCR

100 miljonerÖver 100 miljoner människor är på flykt i världen – fler än någonsin tidigare. De senaste tio åren har den siffran dubblats till följd av krig, våld och förföljelse.

1 procent100 miljoner innebär att mer 1 procent av världens befolkning befinner sig på flykt. Det motsvarar de 14 mest befolkade länderna i världen.

Vem är flykting?En flykting är en person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning.

Jessica Worley | Kontaktperson

Ansök nu
Sverige för UNHCR Huvudkontor

Stockholm
Besök hemsida