Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Teknisk produktägare webb

Sverige för UNHCR har vuxit starkt de senaste åren och i enlighet med långsiktig strategi är digital insamling det störst växande intäktsområdet. Detta kräver en tillgänglig, säker och stabil webbplats som kommunicerar och skapar högt engagemang kring UNHCR:s arbete. All utveckling av siten ska syfta till ett högt engagemang i form av höga konverteringsgrader bland alla givarsegment och gåvosegment.

Rollen ansvarar för

 • Att agera projektledare för beställning av nya funktioner och uppdateringar av webb internt samt mot byrå
 • Målformulering av webben och sätter upp nyckeltal och mätpunkter för resultat
 • Att göra löpande analyser av resultat, A/B-testar och skapar underlag för optimering och teknisk utveckling som ett resultat av analysen
 • Att skapa planer för kostnadseffektiv utveckling med fokus på ökade konverteringsgrader och säker webb
 • Omvärldsbevakning av webbplattformar, applikationer, betalningslösningar och e-commerce
 • Vana vid att skapa underlag för utveckling genom user stories samt vana att genomföra testning (UAT)
 • Att säkerställa att webben uppfyller krav för WGAC och GDPR
 • Rollen ansvarar för såväl strategi, framtagande av underlag för utveckling samt genomförande av framtagna planer.

Rollen arbetar nära tillsammans med webansvarig för content och drift, samt med produktägare för Salesforce och Marketing Cloud och dataanalytiker för organisationens utveckling av samtliga digitala plattformar, applikationer och molnlösningar. Mål och prioriteringar av utveckling sker tillsammans med teamet som jobbar med utveckling av samtliga digitala plattformar och rollen rapporterar till chef för Strategi & Tillväxt/IT-chef.

Kvalifikationer

Meriterande erfarenheter

 • Minst tre gärna fem års erfarenhet av en liknande roll som produktägare inom webb- eller applikationsutveckling
 • Projektledning med vana att driva förändringsprocesser
 • Kunskap inom UX och vana vid att använda detta som utgångspunkt för webbutveckling
 • Kunskap inom tillgänglighet enligt WGAC
 • Olika CMS-verktyg och med fördel Drupal
 • GA och andra relevanta webbanalysverktyg
 • God förmåga att kommunicera på svenska och engelska

Personliga egenskaper vi ser som viktiga för rollen är

 • God kommunikationsförmåga
 • En lagspelare som trivs både med att jobba i team och självständigt
 • Strukturerad med erfarenhet av att skapa underlag för utveckling
 • Flexibel och resultatorienterad
 • Leveranssäker med förmåga att tänka nytt och fokusera på det som skapar värde.

Stor vikt läggs vid tidigare erfarenheter och personliga egenskaper.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Internationella kontakter

 • Bli en del av FN systemet

 • Dynamisk och växande arbetsplats

 • Kollektivavtal

 • Friskvårdsbidrag

 • Hybrid arbetsplats

Om företaget

UNHCR är FN:s flyktingorgan med uppdrag att skydda människor som har tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse och hjälper dem att skapa en bättre framtid.

Sverige för UNHCR är UNHCR:s samarbetspartner och har som uppdrag att samla in pengar från den privata sektorn till UNHCR:s arbete världen över och att öka medvetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor som har tvingats fly sina hem.


UNHCRUNHCR

100 miljonerÖver 100 miljoner människor är på flykt i världen – fler än någonsin tidigare. De senaste tio åren har den siffran dubblats till följd av krig, våld och förföljelse.

1 procent100 miljoner innebär att mer 1 procent av världens befolkning befinner sig på flykt. Det motsvarar de 14 mest befolkade länderna i världen.

Vem är flykting?En flykting är en person som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning.

Jessica Worley | Kontaktperson

Ansök nu
Sverige för UNHCR Huvudkontor

Stockholm
Besök hemsida