Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Åpen søknad | Interim

  • Søknadsfrist: Snarest
  • Søknadsfrist: Snarest

Åpen søknad for potensielle interim kandidater.

Jobb med skikkelig flinke folk

Fredrik Torp
Daglig leder og Partner
Amalie Worm Andersen
Senior Associate
Isabell
Partner
Henriette Leikanger
Managing Partner

Om selskapet

Ofte er behovet for bærekrafts kompetanse prekær. Det kan være at du venter på en ny ansatt, kapasiteten internt er sprengt, eller at du søker en kortsiktig løsning på et konkret prosjekt. I disse tilfellene tilbyr ESG People en løsning.😃 💚

Gjennom et tett samarbeid med ledende konsulenthus i Norge, identifiserer vi konsulenter med rett kompetanse og erfaring på de områdene hvor du trenger hjelp.

Eksempler på oppgaver:
o Oppfølging og arbeid i prosjekter og strategiske initiativer.
Analysearbeid, inkludert enkel/dobbel vesentlighetsvurdering, aktsomhetsvurdering med mer.
Konsekvensanalyser av nye retningslinjer, som for eksempel Åpenhetsloven og naturloven.
o Klima strategi og Klima regnskap, scope 1+2+3.
Oppfølging og videreutvikling av styringsdokumenter som for eksempel innkjøpsrutiner, leverandørkrav, etiske retningslinjer.
o Rapportering og strategi for regulatorisk compliance.

Prosjektets varighet kan være fra 1-6 måneder.

Kunne dette være en løsning for deg som kandidat, ta kontakt med oss. 🖐

Fredrik Torp | Kontaktperson

Søk her