Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Åpen søknad, Interim

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Søknadsfrist: Snarest

Åpen søknad for potensielle interim kandidater.

Utfordringen med en rekrutteringsprosess er gjerne at det tar noen måneder før man har noen på plass, mens oppgavene som skal løses haster. For selskaper som skal gjennomføre bærekraftstiltak er dette garantert en kjent problemstilling. Rapporteringskravene er her.

ESG People har derfor inngått samarbeid med flere ledende konsulentselskaper, med spesialistkompetanse innenfor bærekraft, og kan tilby innleie eller konsulentbistand i perioden før den nyansatte er på plass. Det kan være oppgaver som haster å få på plass før den nyansatte starter og organisasjonen ikke har kapasitet eller kunnskap, eller man ønsker at den nyansatte skal få et godt arbeidsdokument og kunne være effektiv fra dag en.

ESG Peoples oppgave er å identifisere de behov som foreligger og kartlegge og finne konsulenter med rett kompetanse og erfaring på de områdene hvor selskapene trenger bistand.

Prosjektets varighet kan være fra 1-6 måneder og prises etter avtale, enten fastpris pr oppdrag, pr time eller pr måned. Fakturering kan enten gå via ESG People eller direkte med konsulentselskapet.

Eksempler på oppgaver:

 • Vesentlighetsanalyser, enkel/dobbel
 • Klimaregnskap
 • Bærekraft strategi/ rapportering
 • Posisjonering
 • Gapanalyser
 • Aktsomhetsvurderinger
 • Råd/Bistand grønn finansiering
 • Kommunikasjon, kultur

Fordeler:

 • Dere er i gang umiddelbart
 • Reduserer tid til ønsket resultat
 • Tilpasset spesialistkompetanse på oppgaven som skal løses
 • Meget god start for nyansatte
 • Fleksibel løsning
 • Raskere omstilling

Jobb med skikkelig flinke folk

Fredrik Torp
Daglig leder og Partner
Amalie Worm Andersen
Senior Associate
Isabell
Partner
Henriette Leikanger
Managing Partner

Om selskapet

Det grønne skiftet er den viktigste omstillingen i vår tid, og for å få det til trenger vi tilgang på riktig kompetanse.

ESG People er spesialister på rekruttering av bærekraftskompetanse og har det siste året rekruttert over 40 stillinger innenfor den bærekraftige omstillingen være seg innen strategi, implementering, rapportering, finans, regulatorisk og marked.

Fredrik Torp | Kontaktperson

Søk her