Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Ønsker du å jobbe som rådgiver innen Cyber Investigations hos KPMG?

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo

KPMG Forensic Services er Norges største fagmiljø innen gransking og compliance. Vår avdeling består av tverrfaglige team med over 90 dedikerte medarbeidere. Sammen behersker vi over 15 ulike språk, og vi har en 50-50 kjønnsbalanse. Vårt mangfold og internasjonale fagmiljø gir oss et sterkt grunnlag i møte med våre kunders utfordringer.

KPMG Cyber Investigations bistår alle typer privat og offentlige virksomheter i inn- og utland. Vi bistår før, under og etter uønskede hendelser eller kriminalitet. Vi vurderer og rådgir på tekniske, organisatoriske og menneskelige tiltak, for å forhindre, detektere, forsinke, stoppe, håndtere og gjenoppta normaltilstand i virksomheten.

Det er et økende behov i markedet for gransking og faktaundersøkelser, og våre kunder uttrykker at de er bekymret for blant annet bedrageri, cyberkriminalitet og etterlevelse av lover og regler. Truslene de står ovenfor er komplekse, og kan komme både fra utsiden og innsiden av virksomheten.

Vi tilbyr tjenester for å forebygge og granske uønskede hendelser, samt iverksette relevante risikoreduserende tiltak. Teknologi og innovasjon er helt sentralt i alt vi gjør.

Som rådgiver hos oss vil du jobbe med blant annet:

 • Gransking av uønskede hendelser eller kriminalitet i private og offentlige virksomheter, og særlig innen cyberdomenet
  • Innhenting, bearbeiding og analyse av ulik type informasjon/data
  • Presentasjon av analyser og funn
 • Bistå virksomheter med håndtering, faglige råd og veiledning ved cyberhendelser og sikkerhetsbrudd
 • Bistå med identifisering og iverksetting av forebyggende tiltak samt det å bygge et robust forsvar mot eksterne og interne trusler
 • Delta i ulike tverrfaglige prosjekter som faller inn under vårt øvrige tjenestetilbud i Forensic Services eller Cyber og Security
 • Fag og metodeutvikling
 • Salg og markedsføringsaktiviteter

Vi ser etter deg som:

Cyber Investigations består i dag av ansatte med teknisk og taktisk erfaring fra politiet og andre data analysemiljøer. Vi jobber på tvers av ulike avdelinger i KPMG, og spesielt på Forensic, Cyber & Security, da vi er overbevist om at tverrfaglige team vil gi det beste resultatet for kunden. Nå ønsker vi å øke kompetansen og kapasiteten vår ytterligere innen håndtering av uønskede hendelser (spesielt innen cyber), og ser etter gode kolleger med kompetanse som kan styrke våre team og kundeleveranser (teknisk, taktisk eller analytisk). Vi ser etter deg som har øye for detaljer og god systematikk i arbeidet, deg som klarer å finne nåla i den digitale høystakken. Vi ønsker særlig å knytte til oss unge kolleger som ønsker å komme til et robust fagmiljø og utvikle seg videre, enten det er innenfor gransking av cyberhendelser, økonomisk- eller annen type kriminalitet.

Jobb med skikkelig flinke folk

Michael Ankrah
CFO Advisory
"Sammen med våre kunder finner vi nye måter å løse krevende problemstillinger, samtidig som at dette bidrar til økt kvalitet på vår rådgivingstjeneste."
Marte Follesø
Cyber & Security
"Hverdagen i KPMG preges av spennende utfordringer og svært dyktige kollegaer som gjør at jeg gleder meg til jobb hver morgen!"
Cathrine Sook Foss
Digital Workflow
"Vår kultur bygger på tillit, tverrfaglig samarbeid og et felles mål om å finne de beste løsningene for kundene våre."
Arslan Ahmed
Audit Enterprise
"I KPMG får vi muligheten til å utvikle oss i et mangfoldig og støttende arbeidsmiljø, hvor alle blir hørt og verdsatt"
Markus Askildsen
Audit & Assurance
"I KPMG får du utfordret deg faglig, det er rom til å være seg selv, og man får jobbe med herlige mennesker"
Marie Ørbeck-Nilssen
Audit & Assurance
"I KPMG får jeg jobbe med noen av Norges største og mest komplekse kunder, og får ta del i mange viktige vurderinger"
Perry Breesth
KPMG Law
"I KPMG får du jobbe med kollegaer som ikke bare er blant de dyktigste innenfor sine fagområder, men også de hyggeligste!"
Cathrine Dalheim
KPMG Law
"Vi er stolte av kulturen vi har i KPMG hvor vi legger til rette for personlig vekst i et robust og trygt miljø."
Gjertrud Behringer
KPMG Law
"Det beste med KPMG er muligheten til å jobbe sammen med dyktige kollegaer for å finne gode løsninger for våre kunder."
Frøydis Høgsæt
People & Culture
"I KPMG trener vi på å bli bedre hver dag gjennom samarbeid og være åpne for prøving og feiling."
Eirik Spiten
Clients & Markets
"I KPMG møter du mange dyktige mennesker som bidrar til din utvikling og som lytter til dine ideer og synspunkter."
Vibeke Munthe-Kaas
Clients & Markets
"KPMG har som mål å være en sentral samfunnsaktør og bidra til en positiv utvikling i verden rundt oss. Her får du muligheten til å gjøre en forskjell."
Frøydis Høgsæt
People & Culture
"At KPMG we learn everyday through collaboration and being open for trial and error"
Marte Follesø
Cyber & Security
"Here I get to work on exciting challenges with highly competent colleagues"
Markus Askildsen
Audit & Assurance
"At KPMG you get to challenge yourself professionally while working with wonderful people"
Hans Christian von Krogh
Financial Services
"Vi skaper trygghet og viser vei når teknologien tvinger frem endringer både i forretningsmodell og hvordan man jobber"
Malin Gustavi
Financial Services
"Jeg visste jeg gikk til en bedrift der kunde og kunnskap sto i fokus, men KPMG overgår mine forventinger hver eneste dag"
Nicolai Cappelen
Financial Services
"I KPMG får jeg jobbe i hjertet av en dynamisk og innovativ bransje, og sammen med våre kunder skape fremtidig suksess"

Kompetanse

Sånn er det å jobbe hos oss:

Hos oss vil du få unike karrieremuligheter med utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og sosialt arbeidsmiljø. Som del av et internasjonalt og ledende kompetansehus vil du oppleve solid faglig og personlig utvikling.

Vi kan tilby et arbeidsmiljø og en kultur som bygger på tillit, tverrfaglig samarbeid og ikke minst et felles mål om å finne de aller beste løsningene for kundene våre. Hos oss vil du få ansvar fra dag én samtidig som du blir del av en inkluderende og generøs bedriftskultur der vi spiller hverandre gode.

Interessert?

Ikke nøl med å ta kontakt med Trygve Aandstad , tlf 480 91 168 / mail: [email protected] eller Yngvar Joensen, tlf: 488 87 857 / mail: [email protected] eller Lars Wilberg, tlf: 916 60 054 / mail: [email protected] dersom du har spørsmål.

Vi ser frem til å høre fra deg og kaller inn aktuelle søkere fortløpende!

Jobb på et sted du vil trives

 • Kompetanse- og karriereutvikling

 • Hybrid arbeidsplass og fleksitid

 • Svært gode pensjons- og forsikringspakker

 • Mangfold og likeverd

 • Store og små sosiale arrangementer

 • Internasjonale muligheter

 • Competence- and career development

 • Hybrid workplace

 • Pension and insurance packages

 • Diversity and equality

 • Social gatherings

 • International opportunities

Om selskapet

I KPMG Norge er vi om lag 1700 dyktige og engasjerte medarbeidere fordelt på 23 kontorer rundt om i hele Norge. Som et tverrfaglig kompetansehus tilbyr vi tjenester innen rådgivning, revisjon, skatt, avgift og forretningsjuss. Vi har erfarne fageksperter innen en rekke områder og sammen med vår bransjekunnskap og lokale ekspertise, hjelper vi våre kunder med å skape verdi.

I KPMG våger vi å stille spørsmål, utfordre, vise nysgjerrighet og si ting rett frem. Kun da forstår vi kundenes utfordringer og muligheter fullt ut, og slik blir vi i stand til å gi bedre råd.


Trygve Aandstad | Kontaktperson

Søk her