Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Riskanalytiker till Skandiabanken med fokus på marknadsrisk

Välkommen till Skandia. Här kan din insats göra verklig skillnad. Det kräver förstås ditt engagemang och din vilja att utveckla dig själv, kollegorna och affären. Hos oss blandas lång erfarenhet med nya tankar och idéer - vi vill framåt och ge långsiktigt värde. Vi bryr oss på riktigt, om jobbet och om varandra, så vi kan prestera och samtidigt må bra på vägen. Nu ser vi fram emot din ansökan!

Riskanalytiker | Skandiabanken | Stockholm

Riskfunktionen är en central del av Skandiabanken och består av 10 personer med uppdraget att stödja Skandiabanken i riskfrågor. Avdelningen är ansvarig för övervakning, analys och rapportering av bankens risker, men även kapitalmodellering, planering samt utveckling av Skandiabankens interna modeller.

Vi söker nu en riskanalytiker med stark analytisk förmåga och en god förmåga att identifiera och driva förbättringsarbete. Din primära arbetsuppgift kommer att vara att driva arbetet framåt inom ramen för Skandiabankens marknadsrisker. Detta innebär att utveckla samt förvalta bankens interna modeller gällande marknadsrisk med tillhörande datahantering, intern och extern rapportering. I uppdraget ingår även regelverksbevakning i frågor relaterade till marknadsrisk. Vidare finns det goda möjligheter att delta i bankens övriga riskhantering samt delta i projekt relaterade till vidareutveckling av bankens interna modeller för beräkning av risk såsom likviditetsrisk, IRK-modeller, IFRS 9, Economic Capital osv.

Vi erbjuder dig ett utmanande och varierande jobb där tät kontakt med bankens affärsverksamhet ingår som en viktig del. Riskfunktionen är en central och strategisk pusselbit i byggandet av en ännu bättre bank, och därför är det viktigt att samtliga i funktionen förstår Skandias och Skandiabankens strategi och övergripande affärsmål.

Du rapporterar direkt till Chef Finansiella risker, med placering på huvudkontoret i Stockholm/Lindhagensgatan.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Skandiabanken med Netwrk. För mer information, vänligen kontakta kontakta rekryteringsansvarig Alexandra Ljungdahl på 072-905 55 57 eller [email protected]

Läs mer på: https://netwrk.se/lediga-tjans...

Några av våra medarbetare

Daniel
Gruppchef PE Buyout
"Den professionella miljön, duktiga medarbetare som ställer krav, pushar och samtidigt visar uppskattning för varandra."
Johan
Erbjudandeägare
"Den optimala storleken på företaget. Det gör att känslan att vara bidragande fortfarande är stor samtidigt som bra möjligheter finns för att specialisera sig inom ett brett spann av kompetensområden."
Sofie
Senior Portföljförvaltare
"Jag blir konstant utmanad och har möjlighet att utveckla min kompetens. På Skandia har jag också erbjudits möjlighet att växa inom organisationen och få ett större ansvar."
Petra
IT Teknikspecialist
"Det är väldigt inspirerande att jobba på ett företag som drivs av ständig förbättring, man märker att alla vill Skandias bästa och vi hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet."
Joakim
Försäkringsspecialist
"Jag tycker om att hjälpa våra kunder med sina pensioner, då jag förstår hur det kan verka krångligt och svårt. På Skandia känner man sig trygg och att man är hemma samt att vi gör något väldigt bra."
Mikael
Privatrådgivare
"Jag är stolt över att många kunder haft sina besparingar i vårt livbolag över generationer samt hur vår robusta portfölj klarat sig igenom kriser och stora marknadsvariationer."
Johlina
Individrådgivare
"På en arbetsmarknad med hög konkurrens lyckas Skandia behålla ett starkt varumärke. Detta tror jag framförallt beror på det ständiga lärandet, ett prioriterat välbefinnande samt tydliga mål."
Zacharias
Produktspecialist Bank
"Jag uppskattar att Skandia är väldigt prestigelöst och ett ’nyfiket’ företag som satsar på ny teknik och ständigt strävar efter att förbättra och förenkla för kunderna."
Stefano
IT Servicedesktekniker Backoffice
"Det som gör att jag trivs på Skandia är kollegorna och att varje ny arbetsdag innebär nya utmaningar. Jag uppskattar att Skandia tar hand om sina medarbetare och att du får visa vad du går för"
Nina
Digital specialist
"Det bästa med Skandia är teamkänslan. Vi gör saker tillsammans, bygger på varandras idéer, skrattar ofta, peppar varandra och är sjukt drivna – utan prestige."

Kvalifikationer

• Civilingenjör eller examen inom matematik, statistik, ekonomi eller motsvarande utbildning

• Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet med arbete inom marknadsrisk på bank med fokus på ränterisk

• Meriterande med erfarenhet av implementering av regelverket EBA/GL/2022/14 och tillhörande RTS

• God analytisk förmåga, noggrann och strukturerad med en vilja att utvecklas och nå uppsatta mål genom engagemang och ansvarstagande

• Du har en förmåga att hantera långsiktigt förbättringsarbete parallellt med operativa löpande uppgifter

• Du är kommunikativ med social kompetens och är en utpräglad lagspelare

• Vi ser gärna att du har goda kunskaper i SAS, SQL eller liknande

Det här önskar vi av dig

• Arbeta med vidareutveckling och validering av Skandiabankens modeller avseende marknadsrisk med fokus på ränterisk och intjäningsrisk

• Ansvara för bankens Pelare 2-beräkningar hänförda till marknadsrisk

• Leda arbetet kring intern- och externrapportering av bankens marknadsrisk

• Regelverksbevakning samt implementering av nya regelverk gällande marknadsrisk

• Medverka i vidareutveckling av bankens riskhanteringssystem (modell, metoder, processer, styrande dokument, rapportering mm) primärt kopplat till marknadsrisk

• Aktivt bidra i att vidareutveckla bankens riskstrategi med tillhörande riskaptit, risktolerans och riskstyrning samt tillhörande intern riskrapportering inom ramen för marknadsrisk

• Aktivt bidra i IT-kravställande samt löpande optimering av IT-processer för datahantering

Vi ser fram emot din ansökan !

Vi har riktigt bra förmåner

  • Vårdförsäkringar och Hälsoförsäkring

  • Vår företagskultur styrs av engagemang

  • Balans i livet och ett bra friskvårdserbjudande

  • Fantastiska kollegor

  • Bidrar till att göra skillnad

  • Förmånligt Personallån

Om företaget

Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa.

Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra.

Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.

Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia.

Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!


TomVåra kunder äger oss. Och vinsten går tillbaka till dem!

TomVi jobbar inte med bonusar.

TomVi har blivit utsedda till årets hållbara aktörer inom hållbara investeringar – något vi är mycket stolta över.

TomVi har cirka 800 miljarder kronor i förvaltat kapital.

TomVår stiftelse Idéer för livet jobbar med att förebygga ohälsa och utanförskap hos unga.

TomVi blev utsedda till årets livbolag 2021, vilket var femte gången sedan 2016.

TomIdag har vi Sveriges största portfölj av onoterade innehav, ett kapital på cirka 106 miljarder kronor.

TomUnder de senaste 15 åren har vi tillsammans med våra kunder minskat kundernas sjuktal med cirka 60 procent.

TomVi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom tjänstepension (2021).

TomSkandikon är ett av Sveriges mest erfarna outsourcingföretag inom pensionsadministration

TomSkandikon är en oberoende tjänsteleverantör i huvudsak inom den svenska tjänstepensionsmarknaden

TomSkandikon erbjuder IT-lösningar baserat på ett egenutvecklat försäkringssystem samt tillhandahåller valcentralstjänster där våra kunder kan göra individuella val för sin tjänstepension via valcentralen.se.

TomSkandikon är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia

TomSkandikon omsätter ca 150 Mkr och är ca 70 medarbetare

Björn Viman | Kontaktperson

Ansök nu
Skandia

Stockholm
Besök hemsida