Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Yleislääkäri, Janakkala

 • Viimeinen hakupäivä: 16. kesäkuuta 2023
 • Janakkala
 • Viimeinen hakupäivä: 16. kesäkuuta 2023
 • Janakkala

Hyvä yleislääkäri,

arvostamme sinun osaamistasi. Työskentelemme, jotta sinun työsi olisi mahdollisimman sujuvaa ja saisit keskittyä siihen, missä olet hyvä. Et jää missään uran vaiheessa yksin, tämän varmistavat yli 4500 muuta lääkäriä kaikilta erikoisaloilta. Ura-asiantuntijamme auttavat sinua urasi suunnittelussa ja ammatillisessa kehittymisessä hyvinvointisi huomioiden. Urapalvelut ovat kokonaan sitä varten, että autamme sinua inspiroitumaan urallasi.

Etsimme nyt yleislääkäriä Janakkalaan idylliseen työterveyshuollon toimipisteeseen maaseudun taajamassa. Toimipisteessä pääsee työskentelemään yleislääkärinä yhteistyössä hyvän työterveyshuoltotiimin ja sairaanhoitajan kanssa. Voit työskennellä osa- tai kokoaikaisesti.

Terveystalossa kaikki toimintamme rakentuu korkean lääketieteellisen laadun varaan. Noudatamme kansallisia hoitosuosituksia ja kehitämme lääketieteellistä laatua jatkuvasti. Edistämme tieteen kehitystä ylläpitämällä biopankkitoimintaa ja tekemällä kliinistä lääketutkimusta.

 • Me autamme löytämään sinulle sopivan työnteon tavan, esimerkiksi valitsemaan yrittäjyyden tai työsuhteen välillä.
 • Ison talon etuna on maantieteellisesti ja erikoisalojen yli kattava verkosto. Työskentelysi tukena ovat esihenkilösi lisäksi lääkäriverkostomme paikallisesti ja valtakunnallisesti.
 • Meillä voit keskittyä lääketieteeseen. Työskentelysi apuna on sinulle nimetty lääkäriasiakkuusvastaava, joka huolehtii arjen sujuvuudesta kaikissa tilanteissa.
 • Osaaminen ylläpitäminen ja kehittäminen on meillä arkipäivää. Järjestämme viikoittain toimipaikkakoulutusta.
 • Haluamme inspiroida sinua urallasi. Meillä on tarjota monipuolinen tehtäväkenttä sekä julkisella että yksityisellä ja ammatillisia kehittymismahdollisuuksia.
 • Työterveyshuoltoon erikoistuminen onnistuu kaikissa toimipaikoissamme.
 • Tässä talossa voidaan hyvin. Olemme joustava ja työntekijää arvostava talo. Uskomme, että satsaus hyvinvointiin ei ole kulu vaan järkevä ja tuottava sijoitus.

Tarjoamme monipuolisia työmahdollisuuksia yleislääkäreille lääkärikeskusyksiköissä, omilla ulkoistetuilla terveysasemillamme ja julkisen puolen yhteistyöpisteissämme. Saat halutessasi vaihtelua työelämään yhdistämällä erilaisia työnkuvia saman katon alla oman mielenkiintosi mukaan tai voit keskittää työpanoksesi yhteen paikkaan.

 • Vastaanottotyö yksityisvastaanotolla ja työterveyshuollossa
 • Vastaanotto- tai osastotyö Terveystalolle ulkoistetussa terveyskeskuksessa
 • Vastaanotto- tai osastotyö kunnan terveyskeskuksessa
 • Päivystystyö sairaalassa tai terveyskeskuksessa
 • Ikäihmisten vastuulääkärityö
 • Etätyö

Jos haluat laajentaa työmahdollisuuksiasi, voit pätevöityä työterveyslääkäriksi Terveystalon omalla pitkällä kurssilla tai voit suorittaa erikoislääkäritutkinnon lähes alusta loppuun työterveyshuollon koulutusohjelmassamme. Mikäli olet vasta etsimässä suuntaa urallesi, pääset tutustumaan alaan sairasvastaanotolla kokeneen työterveyslääkärin ohjauksessa.

Kerromme mielellämme lisää myös vastuurooleista tai kouluttajalääkärin tehtävistä lääkärikeskusyksiköissä ja terveyskeskuksissa, jos sinulle on karttunut jo työkokemusta tai omaat koulutusoikeudet.

Lue lisää työskentelystä Terveystalossa täältä.

Haluatko kuulla lisää?

Laita viestiä [email protected] ja otamme sinuun pikaisesti yhteyttä.

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Yhteiseksi hyväksi

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Työtä terveemmän elämänTyömme ytimessä on halu luoda hyvinvointia. Tahdomme olla terveydenhoitoalan edelläkävijöitä, joten kehitämme jatkuvasti ajatteluamme, osaamistamme sekä työskentelytapojamme. Meillä pääset osaksi huippuosaajien moniammatillista yhteisöä, jossa autamme toinen toisiamme onnistumaan. Arvojemme mukaisesti pidämme ihmisen kaiken keskellä.

TyöyhteisöOlemme huippuosaajien yhteisö, jossa kaiken keskellä on ihminen. Vaikka suhtaudumme työhömme vakavasti, emme ole totisia emmekä pönötä. Meillä jokainen saa tuoda näkemyksensä esiin ja ottaa vastuuta.

MoniammatillisuusMeillä on osaajia koodaajasta huippukirurgiin. Kokoamalla moniammatillisen tiimin potilaan ympärille, kukin tiimin jäsen voi tehdä erityisosaamistaan vastaavaa työtä. Meillä kenenkään ei tarvitse osata kaikkea, vaan lähellä on usein toisen asiantuntijan apu.

KehittyminenTerveystalo kasvaa ja kehittyy, ja tämä luo kasvunpaikkoja myös sinulle. Meillä saat vastuuta ja tilaa kehittää asiantuntemustasi. Pääset työskentelemään innostavien ja osaavien ihmisten kanssa. Haastamme itseämme ja toimintatapojamme, ja kokeilemme rohkeasti uutta.

EdelläkävijyysTeemme tiedosta terveyttä. Panostamme kehitystyöhön, ja rohkaisemme kaikkia terveystalolaisia innovoimaan. Kehitämme vaikuttavaa terveydenhuoltoa asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyväksi tiedon ja teknologian avulla. Viemme osaamistamme myös uusille markkinoille.

Work for a healthier lifeAt the core of our work is the desire to create well-being. We want to be pioneers in the healthcare industry, constantly developing our thinking, skills and ways of working. At Terveystalo, you will join a multi-professional community of top professionals where we help one another to succeed. Our values, are based on putting the human at center.

Work communityWe are a community of top professionals who put the human at center. While we take our work seriously, we have fun at work. Everyone’s opinion is heard, and everyone is given responsibility. We work for the common good in all situations, help each other out and promote diversity, inclusion and equality, so that every Terveystalo employee can thrive

Multi-professionalismWe are a team of experts ranging from programmers to top surgeons. By assembling a multi-professional team around the patient, each team member can focus on their own specific skills. With us you don’t need to be the master of all domains as another expert will be standing by to help. We believe that by combining the efforts of the top specialists

DevelopmentTerveystalo is growing and developing, and this will, in turn, create opportunities for growth for our employees as well. You will have room to develop your expertise through responsible tasks and get to work with inspiring and highly competent people. We challenge ourselves and our practices, and boldly test new initiatives by putting ideas into p

PioneersWe draw on data to foster health. We invest in development and encourage all Terveystalo employees to be innovative. With data and technology, we are enhancing the impact of healthcare for the benefit of our customers and the society at large. We export our know-how also to new markets.

Terveystalo

Janakkala
Käy sivulla