Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Teknisen yksikön päällikkö

 • Viimeinen hakupäivä: 2. kesäkuuta 2023
 • Espoo
 • Viimeinen hakupäivä: 2. kesäkuuta 2023
 • Espoo

Haluatko sinä olla mukana tuottamassa parhaita kiinteistösijoittamisen ja –johtamisen palveluita?

Etsimme nyt joukkoomme aktiivista, ratkaisuhakuista ja kokonaisuudet hyvin hahmottavaa ammattilaista kokeneiden asiantuntijoittemme esihenkilöksi.

TEKNISEN YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ

vastaa LähiTapiolan monipuolisen kiinteistöportfolion ylläpidon- ja korjaustoiminnan sekä rakennuttamisen ohjaamisesta ja toiminnan kehittämisestä kiinteistöjen elinkaaren aikana. Hän tukee omalla ja tiimin asiantuntemuksella muuta kiinteistövarainhoidon tiimiä, sekä toiminnallaan varmistaa kiinteistökohteiden arvon kehittymistä ja kaupallisen kilpailukyvyn ylläpitämistä.

Yksikön vastuulla on hallinnoitujen kiinteistöjen rakennuttaminen ja korjausrakentamisen toiminnot, tekninen- ja ylläpitotoiminnan tuki ja ohjaaminen sekä yhtiö- ja kiinteistötason vastuullisuusasiat. Tiimissä toimivat vastuullisuuspäällikkö, rakennuttajapäällikkö, kiinteistöpäällikkö, talotekniikka-asiantuntija, sähköasiantuntija ja kiinteistöinsinööri.

Osallistut itse myös käytännön operatiivisiin tehtäviin asiantuntijaroolissa, omaa vahvuusaluettasi hyödyntäen. Sinulla on myös keskeinen rooli ylläpito- ja rakennuttamistoiminnan ostopalvelujen johtamisessa ja kehittämisessä sekä niihin liittyvien järjestelmäkokonaisuuksien hankinnassa.

Saat asioita ja ratkaisuja aikaan yhdessä tiimin kanssa, pitkäjänteisesti. Sinulla on kokemusta vaativien kokonaisuuksien ja erilaisten projektien johtamisesta asiakaslähtöisellä ja palvelualttiilla otteella.

Sovit joukkoomme, jos olet saanut hyvää palautetta oma-aloitteisuudestasi ja kyvystäsi oppia uusia asioita. Toimintatapojen ja prosessien kehittäminen on sinulle tuttua. Tulet toimeen monenlaisten, eritaustaisten ihmisten kanssa ja kykenet itsenäisesti hoitamaan haastaviakin neuvottelutilanteita.

Meillä sinua odottaa mielenkiintoinen ja haastava tehtävien ja vastuiden kokonaisuus. Timissäsi vallitsee peruspositiivinen, avarakatseinen ja iloinen työilmapiiri.

Esihenkilönäsi toimii kiinteistöjohtaja Reetta Räsänen. Kollegoitasi ovat asset managerit sekä vuokrauksen, markkinoinnin ja kauppakeskusjohtamisen ammattilaiset sekä kiinteistösijoittamisen muut asiantuntijat.

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Ville
Aluejohtaja
"Parasta on laaja näköala vakuutus- ja finanssialan palveluihin, joita voimme tarjota asiakkaillemme. LähiTapiola on ihmislähtöinen ja tarjoaa mahdollisuuksia urapolkuihin sekä itsensä kehittämiseen."
Melissa
Korvausneuvoja
"Parasta korvausneuvojan työssä on monipuolisuus. Käsittelet erilaisia mielenkiintoisia vahinkotapahtumia ja kehität samalla omaa osaamista. Työn merkityksellisyys näkyy vahvasti asiakaskohtaamisissa."
Christoffer
Marknadsföringschef
"Det bästa med LokalTapiola är att vi lokalt, på riktigt vill hjälpa och befrämja trygghet och välbefinnande. Mitt eget jobb är mångsidigt och jag har möjligheten att pröva nya idéer."
Anette
Rahoitusasiantuntija
"Parasta LähiTapiola Rahoituksessa on yhdessä tekeminen. Meillä on jokaista työntekijää arvostava työyhteisö, joka kannustaa menestymään. Lisäksi hyvinvointiamme tuetaan aktiivisesti huippueduin."

Taidot ja vaatimukset

Odotamme sinulta

 • Kiinteistöliiketoiminnan ja jonkin teknisen tai ylläpidon osa-alueen syväosaamista, kokemus vastuullisuus- ja energiatehokkuusasioista luetaan eduksi
 • Sijoittamisen ja taloushallinnon perusasioiden ymmärrystä
 • Soveltuvaa esihenkilö/johtamiskokemusta
 • Kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, kehittää toimintaa ja johtaa verkostoa
 • Aikaansaavaa ja ratkaisuhakuista asennetta ja innostunutta otetta työhön.

Olet asiakaspalveluhenkinen ja sinulla on hyvä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Viestit selkeästi ja vakuuttavasti, tarvittaessa myös englannin kielellä. Sinulla on tekninen tai kaupallinen korkeakoulututkinto. Arvomme: rohkeus, intohimo ja hyväntahtoisuus, puhuttelevat sinua.

LähiTapiolassa on monipuoliset henkilöstöedut, kuten ateriaetu, puhelinetu, vakuutusedut, 24/7 tapaturmavakuutus, laajennettu työterveyshuolto, henkilöstörahasto sekä ePassi. Työajan joustot ja etätyömahdollisuudet helpottavat työn ja arjen yhteensovittamista.

Lisätietoja tehtävästä antavat InHunt Group Oy:n Senior Headhunterit Janne Ilomäki (050 364 0028) ja Terhi Ahokas (050 388 9600).

Haastattelemme hakijoita jo hakuaikana, joten anna kuulua itsestäsi nopeasti! Hakuaika tehtävään päättyy pe 2.6.2023.

Meillä on loistavat edut

 • Kattava työterveyshuolto ja työhyvinvointiohjelmat

 • Mahdollisuus koulutukseen ja urakiertoon

 • Vakuutukset ja pankkipalvelut edullisemmin

 • Arvostamme työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista

 • Loistavat kumppanuusedut

 • Hyväntahtoinen ja intohimoinen työyhteisö

 • Omfattande företagshälsovård och program

 • Möjlighet till utbildning och arbetsrotation

 • Förmånligare försäkringar och banktjänster

 • Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid

 • Utmärkta förmåner från samarbetspartners

 • En välvillig och passionerad arbetsgemenskap

Tietoa yrityksestä

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy hallinnoi noin 3,5 miljardin arvoista ja miljoonan neliön suuruista kiinteistökantaa Suomessa. Hoidamme vastuullisesti sijoittaja-asiakkaidemme kiinteistövarallisuutta. Tarjoamme laadukkaat ja toimivat toimitilat ja asunnot vuokralaisasiakkaidemme tarpeita vastaavasti.

Vahvuutenamme on syvä ymmärrys kiinteistöistä sijoituskohteina ja vuokralaisasiakkaistamme kiinteistöpalveluiden käyttäjinä. Tämä mahdollistaa sijoittaja-asiakkaillemme optimaalisen tuoton ja riskin suhteen, vuokralaisasiakkaillemme tehokkaat ja liiketoimintaa tukevat toimitilat sekä elämäntilanteeseen sopivan kodin.

LähiTapiola on elämänturvayhtiö, jonka visiona on olla asiakkaidensa arvostetuin kumppani elämänturvassa. Autamme asiakkaitamme löytämään juuri heille sopivat elämänturvan tuotteet ja palvelut – turvallisuudessa, taloudessa ja terveydessä. Palvelemme asiakkaitamme paikallisesti yli 200 toimistossa ympäri Suomen.

Vaikutamme vastuullisesti ja edistämme paikallisyhteisöjen ja koko yhteiskunnan turvallisuutta sekä hyvinvointia yhteiskuntavastuun kumppaneidemme kanssa. Valtakunnallisia yhteiskuntavastuun kumppaneitamme ovat esimerkiksi Suomen Punainen Risti, Syöpäsäätiö ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Olemme yksi Suomen innostavimmista työpaikoista (Eezy Spirit). Elämänturvaamisen kulttuuri ja arvomme – rohkeus, intohimo ja hyväntahtoisuus – näkyvät työssämme ja henkilökuntamme tavassa toimia – ihan jokainen päivä. Arvostamme työntekijöitämme ja huolehdimme henkilöstömme osaamisesta, motivaatiosta ja jaksamisesta monin eri tavoin. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja vastuulliseen johtamiseen, mikä näkyy meillä korkeana työtyytyväisyytenä.

Oletko sinä elämänturvaaja? - Tule mukaan osaksi tiimiämme!


TomMe LähiTapiolassa edistämme elämänturvakulttuuriamme

TomTuemme terveyttä ja edistämme syöpätutkimusta yhteistyössä Syöpäsäätiön kanssa. Vuonna 2021 LähiTapiola oli mukana mahdollistamassa Pidä Huolta -kampanjaa, jolla kerättiin yli miljoona euroa nuorten mielenterveyden ennaltaehkäisevään työhön. Mielenterveystyö jatkuu vuonna 2022.

TomToimimme Suomen Palloliiton pääyhteistyökumppanina. Haluamme osaltamme olla mukana edistämässä lasten ja nuorten liikkumista. Olemme myös Olympiastadionin pääyhteistyökumppani, jossa toimimme sisäliikuntatilojen nimikkokumppanina.

TomLähiTapiola on Punaisen Ristin ystävätoiminnan pääyhteistyökumppani. 25 000 ystävää kaipaavaa sai tukea toiminnan kautta vuonna 2021. Yhteistyössä Punainen Risti Ensiavun, SPEKin, Suomen Palopäällystöliiton ja paikallisten kumppaneiden kanssa LähiTapiola on kouluttanut yli 130 000 alkusammutuksen ja ensiavun sankaria.

TomLähiTapiola on valittu yhdeksi Suomen innostavimmista työpaikoista vuonna 2021 suurten yritysten sarjassa. Suomen innostavimmat yritykset–tunnustuksen saavuttavat vuosittain vain parhaisiin henkilöstötutkimuksen tuloksiin yltäneet suomalaisorganisaatiot.

TOMVi på LokalTapiola främjar vår livstrygghetskultur

TOMVi understöder hälsa och befrämjar cancerundersökning i samarbete med Cancerstiftelsen. Under året 2021 deltog LokalTapiola i möjliggörandet av Pidä Huolta – kampanjen, där det insamlades över en miljon euro till förebyggande arbetet för ungdomars mentala hälsa. Förebyggande arbetet bland mental hälsa fortsätter under året 2022.

TOMVi fungerar som huvudsamarbetspartner för Finlands Bollförbund (FBF). Vi vill via samarbetet bidra till att stöda barns och ungdomars idrott och motion. Vi är samtidigt Olympiastadions huvudsamarbetspartner och fungerar som partner för stadions inomhus motionsutrymmen.

TOMLokalTapiola är huvudsamarbetspartner för Röda Korsets vänverskamhet. 25 000 som saknat vän fick stöd via verksamheten under året 2021. I samarbete med Röda Korsets Första Hjälpen, SPEK, Finlands Brandbefälsförbund och lokala partners har LokalTapiola gett Hjälteskolning till över 130 000 hjälten i förstahands-släckning och första hjälpen.

TOMLokalTapiola har blivit utvald till en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser i serien stora företag år 2021. Erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplats erhålls årligen endast av de finländska organisationer som fått de bästa resultaten i personalundersökningen.

InHunt Group Oy:n Senior Headhunterit Janne Ilomäki (050 364 0028) ja Terhi Ahokas (050 388 9600) | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

Espoo
Käy sivulla