Oi voi! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Radiologian erikoislääkäri

  • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
  • Suomi
  • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
  • Suomi

Radiologian erikoislääkäri, tervetuloa Terveystaloon!

Terveystalossa on valtavasti mielenkiintoisia mahdollisuuksia luoda uraa niin yksityisellä kuin julkisissa palveluissa ympäri Suomen. Olet sitten hiljattain radiologiaan erikoistunut tai jo rutinoitunut erikoislääkäri, et jää missään vaiheessa yksin. Tämän varmistavat yli 4500 muuta lääkäriä kaikilta erikoisaloilta.

Radiologian erikoisalalla olemme viime vuosina keskittyneet erityisesti toimiviin ja ajantasaisiin it-järjestelmiin sekä kuvantamisen laatuun. Olemme panostaneet esimerkiksi tuki- ja tekoälyyn sekä tämän kehitystyön ansiosta saamme kuvista entistä tarkempia, parempia ja myös nopeammin käsittelyyn.

Meillä kuvantamisen tiimit ovat täynnä moniammatillista osaamista ja työtä tehdään tiiviisti osana porukkaa. Tiimissä työskentelee radiologien ohella röntgenhoitajia, jotka toteuttavat kuvat lujalla ammattitaidollaan. Kuvantamisessa on käytössä kaksoisluentajärjestelmä, jonka kautta lausunnot kulkeutuvat satunnaisesti lausuttavaksi uudelleen toiselle radiologille. Tämä antaa sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden nähdä kollegojen tapaa analysoida ja arvioida erilaisia tapauksia.

Kuten radiologian erikoisalajohtajamme Tomi Pudas mainitsee:

"Omasta työstä saa koko kuvantamisen kattavan kaksoisluennan ansiosta ikään kuin vertaisarvion ja monien paljon kaipaamaa palautetta, jonka kautta on osaajillemme löytynyt uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista. Välittäminen tarkoittaa paitsi toisistamme välittämistä, myös sitä, että välitämme oman työmme laadusta. Vaikkapa meillä kuvantamisessa välitämme siitä, että saamme oikean ja laadukkaan tuloksen. Ja jos jotakin kuvista löytyy, välitämme myös siitä, miten kerromme tuloksesta eteenpäin potilaalle. Teemme laadukasta työtä ja välitämme työstämme sekä potilaasta."

Terveystalossa tulet osaksi vahvaa työyhteisöä, jossa ovat edustettuina kaikki lääketieteen erikoisalat – ainoana yksityisenä toimijana Suomessa. Olemme sitoutuneet työskentelemään sen eteen, että meillä työskentelevät nyt ja jatkossa toimialamme parhaat asiantuntijat ja osaajat.

Haluaisitko mukaan tekemään työtä terveemmän elämän puolesta?

Mikäli kiinnostuit, jätä yhteystietosi hakulomakkeen kautta tai ole yhteydessä suoraan minuun, niin suunnitellaan yhdessä sinulle sopiva kokonaisuus.

Tuukka Ronkainen, p. 044 4942 147 / [email protected]
Terveystalon Urapalvelut

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Ali
Vastaava lääkäri
"Terveystalo on tarjonnut mahdollisuuden tehdä arvokasta ja vaikuttavaa työtä."
Ali
Chief Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

  • Kaiken keskellä ihminen

  • Lääketiede luotsaa

  • Terveydenhuollon uudistaja

  • Human being at the center

  • Steered by medical science

  • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Terveystalo

Suomi
Käy sivulla