Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

InCoax

Rollen innebär främst arbete med Management SW (även kallad CLM, Coax Link Manager) - att paketera och releasea produkten, att arbeta med kommunikationen mellan CLM och in:xtnd (dvs SOAP/XML) samt databashantering. Felsökning baserat på interna felrapporter eller rapporter från kund. Samt i viss mån också arbete med kommunikationen mot CLM i in:xtnd produkten inklusive databashantering. Eftersom teamet är relativt litet (1+4 personer) så kan det dock förekomma en mängd andra uppgifter, inklusive att arbeta med förstudier av kommande produkter.

Om företaget

Utrusning för infrastruktur.

Demirella Rikanovic | Kontaktperson

Ansök nu
Software developer

Gävle
Besök hemsida