Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Sustainability Manager | Protan

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Lier
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Lier

Protan søker en Sustainability Manager med et stort engasjement for bærekraft og ønsker å gjøre en forskjell. Den nye ansatte vil være ansvarlig for å videreutvikle Protans globale bærekraft- og miljøstyringssystem og bidra til å utvikle og realisere Protans strategiske mål for bærekraft/ESG. Videre vil den nye ansatte være en pådriver for bærekraft i alle ledd i Protans arbeidsprosesser og i selskapets kultur og sørge for intern og ekstern kommunikasjon om bærekraft i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig.

Da dette er en nyopprettet stilling er det viktig at den nye Sustainability Manager raskt får oversikt over de initiativene som Protan har igangsatt å prioritere dem i henhold til den nye bærekraftstrategien. Det er også viktig at den nye ansatte får en oversikt over de nye regulatoriske endringene som kommer innenfor bærekraft og raskt klarer å prioritere disse samt iverksette tiltak for å opprettholde governance også innenfor dette feltet. Det er også forventet at den nye Sustainability Manager identifiserer nye kommersielle posisjoner for Protan, som den kommersielle virksomheten kan benytte i sine anbud.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede Protans bærekraftsarbeid ved å utarbeide en ny bærekraftstrategi og implementere denne
 • Få en oversikt gjennom en vesentlighets analyse og identifisere hvilke prosjekter som skal prioriteres
 • Sette seg inn i det regulatoriske landskapet og identifisere gap i Protans virksomhet, samt fylle disse
 • Implementere målsetninger basert på science-based targets for å nå klimamålene satt for virksomheten
 • Bygge en kultur i Protan som motiverer de ansatte til å identifisere, utvikle og lede gjennomføring av globale prosjekter innen bærekraftsarbeid i samarbeid med konsernets interne nettverk
 • Samle data for å etablere klimaregnskap og utarbeide forbedringsprosjekter for å redusere klimautslipp i Protans virksomhet
 • Ansvarlig for utvikling av Protans årlige bærekraftrapport
 • Være et viktig kontaktpunkt mot relevante myndigheter og bransjeorganisasjoner

Hvem er du?
Protan har fire verdier som du naturlig identifiserer deg med og som du er opptatt av i arbeidshverdagen: Engasjement, samarbeid, kvalitet og ansvar. For å lykkes i rollen er det viktig at du er sterk på analyse, problemløsning og prosjektledelse. Du har en interesse og engasjement for strategi, bærekraft og klimaregnskap. Du er god på å bygge relasjoner og evner samtidig å være tydelig og stille krav til alle ledd i organisasjonen. Du jobber strukturert, systematisk og har høy gjennomføringsevne.

Jobb med skikkelig flinke folk

Fredrik Torp
Daglig leder og Partner
Amalie Worm Andersen
Senior Associate
Isabell
Partner
Henriette Leikanger
Managing Partner

Kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Minimum fem års erfaring med bærekraftsarbeid i en matriseorganisasjon, gjerne fra en produksjon virksomhet, som konsulent eller en NGO
 • God oversikt over krav og forventninger som stilles til norske virksomheter innenfor bærekraft
 • God erfaring med levering av strategi i en kompleks organisasjon
 • Evne til å forstå bærekraftfunksjonen og med det, selvstendig bistå andre avdelinger for å nå felles målsetninger
 • Jobbe tett med fagområder innen natur både nasjonalt og internasjonalt

Personlig egenskaper:

 • Effektiv og en god prosjektleder
 • Relasjonsbygging både internt og globalt er viktig. Rollen forventes å bygge opp et globalt nettverk på bærekraft som skal bidra til gjennomføring av strategien
 • Systematisk og har sterk gjennomføringsevne
 • Liker å være en ambassadør for sitt fagområde
 • God til å manøvrere i en matrise organisasjon
 • God til å få med seg sine kollegaer på felles prosjekter
 • Teamspiller som trives med å jobbe i fagmiljøer
 • Person med stor gjennomslagskraft
 • Dyktig relasjonsbygger både internt og eksternt

Vi tilbyr:

 • En spennende og nyopprettet stilling med et stort handlingsrom i et selskap i vekst
 • Mulighet til å være med på å bygge opp og påvirke hvordan vi jobber med bærekraft i Protan
 • Et uformelt og godt sosialt arbeidsmiljø med kollegaer som bryr seg om hverandre
 • Vi har vårt eget People&Passion-konsept der vi blant annet spiller padel, klatrer og deltar på Holmenkollstafetten

Om selskapet

Protan er et norsk industrikonsern som er verdensledende innen membranteknologi. Selskapet utvikler og tilbyr membraner, taksystemer, ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler for byggebransjen og havnæringen. Protan har hovedkontor i Lier og har et europeisk nedslagsfelt, med egeneide fabrikker i Tyrkia og Polen og salgskontorer i Norden, Tyskland og Storbritannia.

Som global markedsaktør har Protan et særskilt ansvar for hvordan de produserer og leverer tjenestene sine. Protan satser på gode ideer og innovasjon og tilbyr morgendagens løsninger for en grønnere næring. Selskapet samarbeider med organisasjoner, leverandører og kunder i miljøarbeidet sitt og jobber tett med myndigheter, interesseorganisasjoner og fagmiljøer for å skape miljøforbedringer på lang sikt.

Om Avdelingen

Protan har en flat organisasjonsstruktur med korte beslutningslinjer. Den nye Sustainability Manager vil bli plassert i avdelingen til VP People og Communications, men også jobbe tett med Supply Chain avdelingen samt Operation og Contracting. Stillingen er plassert i denne avdelingen fordi den også dekker HR, HMSK og intern kommunikasjon.

Fredrik Torp | Kontaktperson

Søk her
Protan AS

Lier
Besøk nettside