Oi voi! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Yleislääkäri, Tervola

 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Tervola
 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Tervola

Julkinen sektori on Terveystalolle tärkeä kumppani. Kehitämme yhteistyössä asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita toimintatapoja ja toteutamme vaikuttavaa hoitoa ihmisille ympäri Suomen. Terveystalon julkiset palvelut liiketoiminnon asiakkaita ovat kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit ja valtiohallinto. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 272,2 miljoonaa euroa. Julkisissa palveluissa työskentelee yhteensä yli 2600 henkilöä, joista suurin osa on henkilöstöpalveluiden lääkäreitä ja hammaslääkäreitä.

Terveystalon kumppanuusratkaisut vastaa useista kokonais- ja osaulkoistuksista sekä erikoissairaanhoidon ja suun terveydenhuollon kumppanuuksista.

Nyt haemme

YLEISLÄÄKÄRIÄ

Tervolan terveyskeskukseen osaksi osaavaa joukkoamme joko osa- tai kokoaikaiseen työsuhteeseen huolehtimaan kanssamme asiakkaidemme terveydestä ja hyvinvoinnista.

Tervolan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Terveystalo, Kumppanuusratkaisut. Kunnassa on noin 2900 asukasta ja se sijaitsee Lapin maakunnan lounaisosassa.

Terveystalo Tervolan terveyskeskus on pieni, mutta erinomaisesti toimiva perusterveydenhuollon vastaanottopalveluja tuottava yksikkö, jossa työskentelee päivittäin kolme lääkäriä ja ammattitaitoinen hoitohenkilökunta. Terveyskeskuksessa toimivat äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, fysioterapia, laboratorio, röntgen, mielenterveyspalvelut, hammashoitola, työterveyshuolto sekä vuodeosasto. Asiakastietojärjestelmänä käytössä on Pegasos.

Terveysasema on auki arkisin ma-pe klo 8-16 eli työskentely tapahtuu virka-aikana.

Tehtävässä on kattava perehdytys. Tämän lisäksi tukenasi ovat myös lääkäriverkostomme paikallisesti ja valtakunnallisesti. Meillä työskennellessäsi tarjoamme sinulle monipuolisen työn kehittyvässä organisaatiossa, sähköiset työkalut työsi tueksi, mahdollisuuden kehittää osaamistasi ja osaavan, moniammatillisen tiimin tuen. Mahdollisuuden osallistua sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin. Alan johtavana toimijana tarjoamme myös ison talon edut ja näköalapaikan terveydenhuoltoalan kehitykseen. Meillä saat nauttia kannustavasta työyhteisöstä.

Tervolan terveysasemalla on mahdollista suorittaa seuraavia palveluja:
Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen sisältyvä terveyskeskuskoulutusjakso

- Yleislääketieteen erikoislääkärikoulutukseen sisältyvät 27 kuukauden eriytyvä terveyskeskuskoulutus ja vapaavalintainen, terveyskeskuksessa suoritettava koulutusjakso (1.8.2020 voimaan astunut yliopistojen yhteinen erikoislääkärikoulutuksen opinto-opas ja vastaavat jaksot aikaisemmissa Oulun yliopiston opinto-oppaissa).

Yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK) sisältyvä terveyskeskuskoulutusjakso

- Yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK) sisältyvä muu palvelu enintään kuuden kuukauden ajalta. Sopimus ei kuitenkaan sisällä YEK:n vähintään yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutusjaksoa (palvelua), josta on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksissa 56/2015 (muut. 55/2020 ja 1240/2022).

Terveydenhuoltolain 60 §:n mukainen erikoislääkärikoulutusten yhdeksän kuukauden terveyskeskuskoulutusjakso.

Lääketieteen peruskoulutukseen sisältyvä terveyskeskusharjoittelu mukaan lukien terveyskeskuksissa suoritettavat amanuenssuurit.

Tarjoamme sinulle

 • monipuolisen tehtävän nopeasti kehittyvällä toimialalla
 • kilpailukykyisen palkkauksen
 • työsi tueksi ammattitaitoisen ja sitoutuneen moniammatillisen työyhteisön sekä laajan kollegaverkoston
 • mahdollisuuden kehittää osaamistasi ja rakentaa urapolkuasi
 • ison konsernin hyvät työkäytännöt ja edut

Saatat olla etsimämme henkilö, jos

olet ennakkoluuloton ja kiinnostunut monipuolisesta terveyskeskustyöskentelystä pienessä maakuntaterveyskeskuksessa.

Tehtävässä menestymistäsi tukevat:

 • aiempi kokemus terveyskeskustyöskentelystä
 • ennakkoluuloton asenne
 • hyvä paineensietokyky

Haluatko mukaan?

Ota rohkeasti yhteyttä, lisätietoja antaa aluekoordinaattori Mari Matinlompolo puhelimitse 050 433 3863 tai sähköpostitse [email protected].

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Terveystalo

Tervola
Käy sivulla