Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

EDRMedeso

Dina huvudsakliga ansvarsområden som Senior Application Engineer kommer att vara:

Tekniskt stöd och rådgivning: Du kommer att arbeta nära företagets kunder för att förstå deras behov och erbjuda tekniskt stöd och rådgivning. Det kan innefatta att hjälpa kunder att implementera EDRMedesos produkter och lösningar, lösa tekniska utmaningar och optimera deras användning av teknikverktyg inom produktutvecklingsprocessen.

Produktdemonstrationer och utbildning: Du kommer att genomföra produktdemonstrationer och utbildningar för att visa fördelarna med EDRMedesos lösningar och hjälpa kunder att använda dem på ett effektivt sätt.

Tekniskt projektarbete: Du kommer att delta i tekniska projekt och samarbeta med andra teammedlemmar för att implementera och optimera tekniska lösningar för kundernas specifika behov. Det kan inkludera att utveckla och anpassa programvara, utföra simuleringar och analyser, samt optimera tekniska processer.

Kundrelationer: Du kommer att bygga och underhålla starka relationer med företagets kunder och fungera som en teknisk rådgivare och partner för att hjälpa dem att uppnå sina tekniska mål.

Teknisk support: Du kommer att ge teknisk support till kunderna, besvara deras frågor och lösa eventuella tekniska problem som uppstår.

Tekniskt nätverk: Du kommer att samarbeta med andra tekniska experter och teammedlemmar inom EDRMedeso för att dela kunskap, erfarenheter och bästa praxis.

Kvalifikationer

Must have: ANSYS
Nice to have: FEA, CFD, IoT, programming, script, R&D
Years of experience: 5+
Language: Swedish
Location: Gothenburg (Commuting distance)

Om företaget

EDRMedeso är en av världens största leverantörer av ANSYS programvara för simulering.

EDRMedeso är ett teknik- och konsultföretag som erbjuder lösningar och tjänster inom produktutveckling, simulering, analys och optimering av tekniska system. Företaget fokuserar på att tillhandahålla teknisk expertis, programvara och hårdvara för att stödja företag inom olika branscher, såsom fordonsindustrin, flyg- och rymdindustrin, energisektorn, bygg- och infrastruktursektorn, och tillverkningsindustrin.

EDRMedeso erbjuder en bred portfölj av produkter och tjänster för att hjälpa företag att förbättra sina produkter och processer. Deras lösningar inkluderar bland annat CAD (Computer-Aided Design)-programvara, PLM (Product Lifecycle Management)-lösningar, CAE (Computer-Aided Engineering)-verktyg för simulering och analys, samt specialiserad teknisk expertis inom olika teknikområden.

Företaget arbetar med att stödja sina kunder genom hela produktutvecklingsprocessen, från konceptutveckling och design till simulering, analys, optimering och tillverkning. De erbjuder också konsulttjänster, utbildning och teknisk support för att hjälpa företag att maximera nyttan av de tekniklösningar de tillhandahåller.

EDRMedeso är verksamt i flera länder och samarbetar med kunder inom olika branscher för att hjälpa dem att förbättra sina produkter, optimera sina processer och öka sin konkurrenskraft på marknaden. Företaget har erfarenhet och kompetens inom olika teknikområden och arbetar kontinuerligt med att leverera innovativa lösningar för sina kunder.

Demirella Rikanovic | Kontaktperson

Ansök nu
Senior Application Engineer

Gothenburg
Besök hemsida