Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Sustainability Manager Sosial Bærekraft | Voice

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo

Sustainability Manager for sosial bærekraft skal bidra til å utvikle virksomhetens arbeid med å sikre gode forhold for mennesker og lokalsamfunn i verdikjeden for klær, samt positive ringvirkninger av Voice handel, partnerskap og samarbeid med leverandører og produsenter i ulike deler av verden.

Med Åpenhetsloven på plass har fokuset på bærekraftige verdikjeder økt betraktelig. Voice har gjennom flere år jobbet tett med sine leverandører på dette området, men ønsker å få enda bedre innsikt og kontroll, samt å forbedre sine prosesser. Du må også sette deg inn i nye føringer fra FN, EU og Norge, deriblant EUs tekstilstrategi og due diligence direktiv (HREDD), og se hvordan disse påvirker Voice, for så å implementere nye prosesser for å overholde disse regelverkene. Vi ønsker å finne en person som tar eierskap til denne agendaen og virkelig dykker ned i organisasjonen for å forstå hvor risikoen er, og som sammen med de andre avdelingene jobber med forbedringsprosjekter på denne agendaen.

For å lykkes i stillingen har du gode relasjonelle ferdigheter. Du er selvstendig, åpen, nysgjerrig og lyttende. Samtidig jobber du strukturert og systematisk, evner å identifisere dilemmaer, samt peke på mulige veier videre.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede strategiske prosjekter innen bærekraft
 • Lede Voice sitt arbeid med sosial bærekraft, inkludert menneskerettigheter
 • Igangsette og følge opp aktsomhetsvurderinger for alle forretningsområder
 • Utvikle mål og indikatorer for sosial bærekraft
 • Innhente informasjon om, kvalifisere og følge opp Voice sine leverandører og underleverandører, samt identifisere og gjennomføre både interne og eksterne forbedringstiltak
 • Jobbe tett med supply chain og sourcing for å skape en felles forståelse for hva som skal gjøres og når
 • Være en sentral bidragsyter i vårt arbeid med å kommunisere, rapportere, dele og sikre åpenhet rundt vårt helhetlige bærekraftsarbeid
 • Jobbe tett med fagområder innenfor fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt

Jobb med skikkelig flinke folk

Fredrik Torp
Daglig leder og Partner
Amalie Worm Andersen
Senior Associate
Isabell
Partner
Henriette Leikanger
Managing Partner

Kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3 års erfaring med arbeid innen sosial bærekraft, supply chain management, risikostyring eller liknende i en NGO, offentlig eller privat virksomhet.
 • Erfaring med arbeid rundt åpenhetsloven og andre føringer innen sosial bærekraft
 • God erfaring med levering av strategi i en kompleks organisasjon
 • Forståelse for bærekraftfunksjonen og med det, selvstendig bistå andre avdelinger for å nå felles målsetninger
 • Liker å gå i dybden på bærekraftsspørsmål og samtidig evner å tenke overordnet og strategisk
 • Trives med operativt arbeid i parallelle prosesser
 • Erfaring med innhenting og sammenstilling av kvantitative data

Personlige egenskaper:

 • Effektiv og proaktiv prosjektleder
 • Systematisk og har sterk gjennomføringsevne
 • Liker å være en ambassadør for sitt fagområde
 • God til å manøvrere i en matriseorganisasjon
 • God til å få med seg sine kollegaer på felles prosjekter
 • Teamspiller som trives med å jobbe i fagmiljøer
 • Person med stor gjennomslagskraft
 • Dyktig relasjonsbygger både internt og eksternt
 • Er nysgjerrig, åpen og læringsvillig

Om selskapet

Voice Norge AS er en ledende aktør innen norsk fashion- og tekstilhandel. Selskapet omsetter for ca. 2 milliarder kroner og har ca. 200 butikker fordelt på Match, VIC, og Boys of Europe, med mer enn 1500 ansatte. Voice ble etablert i 1988 og eies av investeringsselskapet O. N. Sunde AS.

Selskapet har en helintegrert verdikjede og designer selv kolleksjoner for 13 egne merkevarer, som utgjør 90 % av selskapets totale omsetning. Mest kjent er Jean Paul, som er Norges største klesmerkevare med en omsetning på over 700 millioner kroner. Voice utvikler også merkevarene Va Vite, Henry Choice, Mario Conti, Marie Philippe, Blu, Redford, Donna, Mr. Capuchin, Wos Not Wos, Alvo, Mellowfield og Vesbar.

Mye av Voice sin klesproduksjon foregår i Asia. Valg av produsenter skjer gjennom dialog med leverandører og produsenter i Voice nettverk etter over 30 års produksjon i dette området. Fra et bærekraftsperspektiv ligger en stor del av Voice påvirkningsmuligheter i dialogen og samarbeidet med deres produsenter og underleverandører.

Om Organiseringen

For at bærekraftsarbeidet skal få størst mulig effekt, har Voice plassert avdelingen innenfor Supply Chain. Direktør Supply Chain rapporterer direkte til Administrerende direktør i Voice. Bærekraftsavdelingen ledes av Jan Thomas Hagen som har lang og bred erfaring innenfor feltet. For å møte de interne og eksterne forventningene Voice står ovenfor har han fått innvilget ytterligere to ansatte i avdelingen.

Fredrik Torp | Kontaktperson

Søk her
Voice Norge AS

Oslo
Besøk nettside