Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Sustainability Manager Klima og Miljø | Voice

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo

Stillingen som Sustainability Manager for klima og miljø vil innebære å lede virksomhetens klima- og miljøarbeid. Dette inkluderer risikovurderinger og kartlegging av klima- og miljøpåvirkning fra virksomheten. Du vil jobbe sammen med organisasjonen og identifisere områder med størst påvirkning og jobbe for å forbedre disse. Du må sette deg inn i nye føringer fra FN, EU og Norge, deriblant EUs tekstilstrategi og sustainable products initiativ, og se hvordan disse påvirker Voice, for så å implementere nye prosesser for å overholde disse regelverkene. På klimasiden skal du jobbe med aktsomhetsvurderinger, klimaregnskap og implementere målsetninger basert på science based targets for å nå klimamålene satt for virksomheten.

For å lykkes i stillingen har du gode relasjonelle ferdigheter. Du er selvstendig, åpen, nysgjerrig og lyttende. Samtidig jobber du strukturert og systematisk, evner å identifisere dilemmaer, samt peke på mulige veier videre.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede miljøarbeidet i Voice
 • Igangsette og følge opp aktsomhetsvurderinger for alle forretningsområder
 • Utvikle mål og indikatorer for miljøarbeid i Voice
 • Overvåke nye lovendringer og føringer, samt iverksette prosesser ihht disse
 • Jobbe med klimaregnskap sammen med økonomiavdelingen i Voice, samt jobbe med forbedringsprosjekter for klimareduksjon
 • Være en sentral bidragsyter i vårt arbeid med å kommunisere, rapportere, dele og sikre åpenhet rundt vårt helhetlige bærekrafts arbeid
 • Lede gjennomføringen av relevante tiltak og prosjekter for klima- og miljøområdet
 • Jobbe tett med fagområder innenfor fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt

Jobb med skikkelig flinke folk

Fredrik Torp
Daglig leder og Partner
Amalie Worm Andersen
Senior Associate
Isabell
Partner
Henriette Leikanger
Managing Partner

Kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Min 3 års erfaring med arbeid innen klima- eller natur arbeid i en NGO, offentlig eller privat virksomhet
 • God erfaring med å overvåke et regulatorisk landskap i endring og raskt kunne analysere nye risikoer
 • God erfaring med levering på strategi i en kompleks organisasjon
 • Evne til å forstå bærekraftfunksjonen og selvstendig bistå andre avdelinger for å nå felles målsetninger
 • Liker å gå i dybden på bærekraftsspørsmål og samtidig evner å tenke overordnet og strategisk
 • Trives med operativt arbeid i parallelle prosesser
 • Erfaring med innhenting og sammenstilling av kvantitative data

Personlige egenskaper:

 • Effektiv og proaktiv prosjektleder
 • Systematisk og har sterk gjennomføringsevne
 • Liker å være en ambassadør for sitt fagområde
 • God til å manøvrere i en matrise
  organisasjon
 • God til å få med seg sine kollegaer på felles prosjekter
 • Teamspiller som trives med å jobbe i fagmiljøer
 • Person med stor gjennomslagskraft.
 • Dyktig relasjonsbygger i og utenfor Voice Norge
 • Er nysgjerrig, åpen og læringsvillig

Om selskapet

Voice Norge AS er en ledende aktør innen norsk fashion- og tekstilhandel. Selskapet omsetter for ca. 2 milliarder kroner og har ca. 200 butikker fordelt på Match, VIC, og Boys of Europe, med mer enn 1500 ansatte. Voice ble etablert i 1988 og eies av investeringsselskapet O. N. Sunde AS.

Selskapet har en helintegrert verdikjede og designer selv kolleksjoner for 13 egne merkevarer, som utgjør 90 % av selskapets totale omsetning. Mest kjent er Jean Paul, som er Norges største klesmerkevare med en omsetning på over 700 millioner kroner. Voice utvikler også merkevarene Va Vite, Henry Choice, Mario Conti, Marie Philippe, Blu, Redford, Donna, Mr. Capuchin, Wos Not Wos, Alvo, Mellowfield og Vesbar.

Mye av Voice sin klesproduksjon foregår i Asia. Valg av produsenter skjer gjennom dialog med leverandører og produsenter i Voice nettverk etter over 30 års produksjon i dette området. Fra et bærekraftsperspektiv ligger en stor del av Voice påvirkningsmuligheter i dialogen og samarbeidet med deres produsenter og underleverandører.

Om Organiseringen

For at bærekraftsarbeidet skal få størst mulig effekt, har Voice plassert avdelingen innenfor Supply Chain. Direktør Supply Chain rapporterer direkte til Administrerende direktør i Voice. Bærekraftsavdelingen ledes av Jan Thomas Hagen som har lang og bred erfaring innenfor feltet. For å møte de interne og eksterne forventningene Voice står ovenfor har han fått innvilget ytterligere to ansatte i avdelingen.

Fredrik Torp | Kontaktperson

Søk her
Voice Norge AS

Oslo
Besøk nettside