Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Exjobb inom framtidens fjärrkyla

Vill du ha ett spännande exjobb inom framtidens fjärrkyla i Linköping? Fortsätt läs - då kan vi ha en utmaning just för dig!

I Linköping förser Tekniska verken kunder med fjärrkyla i 5 olika nät utspritt över staden och totalt producerades ca 100 GWh under 2022. Klimatförändringarna med stigande temperaturer och fler värmeböljor gör tillsammans med ökade krav på komfortkyla i olika verksamheter att efterfrågan på fjärrkyla förväntas växa i framtiden. Idag är det främst process- och komfortkyla till industrier och kontor som utgör kundbasen men kommande krav på ex. vårdboende och ökad efterfrågan i flerfamiljshus gör att produkten väntas gå en ljus framtid till mötes.

Distributionsnätet och produktionen är till stor del uppbyggd utifrån kraftvärmeverket KV1 där både distributionspumpar och kylmaskiner finns. Produktionen har stor flexibilitet med tillgång till såväl frikyla och värmedriven kyla (absorptionskyla) som eldriven kyla.

En utmaning för fjärrkylan i Linköping är den stadsomvandling som kommer ske när nya resecentrum och Ostlänken byggs. Nya bostäder och kontorslokaler ska byggas på den plats som KV1 ligger på idag vilket gör att en ny anläggning behöver byggas för att fortsätta leverera kyla till kunderna. För att möta denna utmaning efterfrågar Tekniska verken ett examensarbete som kan svara på följande frågeställning:

 • Hur ska fjärrkyla produceras i framtiden för att möta miljökrav, hållbarhetsdirektiv och fortfarande vara en lönsam affär för TvAB?
  • Vilka tekniker finns idag och vad kommer på 5 års sikt?
  • Vilka förutsättningar kräver en ny produktionsanläggning?

Frågeställningen ovan förväntas resultera i en framåtblickande tekniköversyn med tydlig koppling till de lokala förutsättningarna i Linköping. Arbetet innebär en systemanalys med tillhörande tekniska och ekonomiska beräkningar.

Vilka erfarenheter tar du med dig till oss?
Examensarbetet passar dig som läser en teknisk högskole- eller civilingenjörsutbildning. Kunskaper i energiteknik och energisystem är meriterande.

Vill du veta mer?
Är du intresserad av examensarbetet och vill ha mer information, välkommen att kontakta Energistrateg Niklas Olsson. Du når Niklas på [email protected] alternativt tfn 013-20 93 70.

Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att söka redan idag.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energistrateg
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt."
Andreas Björk
Projektledare
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flexibel arbetstid med frihet under ansvar

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


-TOM

-…bygger världens mest resurseffektiva region.

-…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten.

-…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

-…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

-…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

-…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

-…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Niklas Olsson | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska verken

Linköping
Besök hemsida