Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Unilabs søker IT-infrastrukturanalytiker

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo

Stillingsbeskrivelse

Hos Unilabs kombinerer vi høy medisinsk kunnskap med menneskelig omsorg. Gjennom våre arbeidsmetoder skaper vi en tydelig kunde- og pasientverdi. Dette gjør vi gjennom effektiv diagnostikk, høy kvalitet og førsteklasses kundeservice til pasienter og kunder. Vi har et felles ønske om å gi de beste forutsetningene for hver enkelt, og vi tror på våre ansattes kompetanse, drivkraft og engasjement som en stor del av den merverdien vi har for samfunnet som helhet.

HVA

Unilabs IT-leveranse er fullt outsourcet og hovedoppgaven din er å være et bindeledd mellom Unilabs IT-partnere, leverandører og sluttbruker. Du sørger for at IT møter virksomhetens behov og at de sentrale forretningssystemene er dokumentert og relaterte tjenester er lett tilgjengelige gjennom selvbetjening. Du brenner for effektivisering av logistikk, program pakketering, standardisering, automasjon og selvbetjening.

Som IT-infrastrukturanalytiker innebærer dine arbeidsoppgaver følgende:

 • Arbeide tett på virksomheten og samarbeide med våre systemadministratorer
 • Gi support, delta i møter som fagekspert, både operativt og i prosjekter
 • Være operativ prosjektdeltaker ved behov
 • Pakketering av applikasjoner
 • Lisensspørsmål
 • Verifisering av nye plattformer
 • Implementering av valgt hardware
 • Overvåking av utstyrets livssyklus og tilhørende finansiering
 • Håndtering av telefoni, tilbehør/utstyr, konferanseutstyr, print, faks og selvbetjeningsportal
 • Dokumentasjon

Stillingen har hovedansvar for de norske arbeidsplassene. Siden oppdraget er nordisk, vil du jobbe tett med kollegaer både i Norge, Sverige og Finland, og jobbe på tvers av landegrensene hvor det er behov. Reise er inkludert i tjenesten.

HVEM

Hos Unilabs veier holdninger like mye som kompetanse. Vi ser etter en som er serviceorientert og har evnen til å fokusere på sluttbrukeren og deres opplevelse. Du har erfaring fra outsoursing av IT fra et kundeperspektiv hvor du jobber med langsiktige forbedringer gjennom hendelsesflyt analyser og oppfølging av SLAer. Du har bred kunnskap innen IT, med spesialistkunnskap på «admin»-nivå innenfor de fleste erfaringskravene som er listet opp under. Du er god på mulig pakketering og effektivisering som reduserer kompleksiteten og øker kvaliteten. Du har en solid teknisk bakgrunn og kan jobbe hands-on ved behov. Du er vant til å delta i prosjekter.

Erfaringskrav:

 • Active Directory / access control
 • Applikasjospakketering
 • Outsourcet IT
 • Klientmaskinvare (PC)
 • Operativsystem (Windows)
 • ITIL
 • MS Office (O365, word, excel, powerpoint, outlook)
 • Nettverk (WAN, LAN, WLAN, SD-WAN)
 • Lisensering
 • Support / Service Desk
 • Behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Ønsket kompetanse:

 • CMDB og tilhørende verktøystøtte
 • On/Off boarding
 • Erfaring fra drift med myndighetskrav
 • Erfaring med prosjektledelse

Stillingen er fast med oppstart etter avtale. Vi ønsker søknader så fort som mulig og innkaller fortløpende til intervju.

HVOR

Du vil ha base på Unilabs kontor i Oslo. Vi er en bedrift i stadig utvikling hvor arbeidet er preget av et dynamisk og utviklende miljø. Unilabs mål er å gi kostnadseffektive tjenester innen laboratoriemedisin og radiologi med optimal kvalitet, kompetanse og servicenivå som en effektiv støtte til helsevesenet og andre kunder.

Jobb med skikkelig flinke folk

Citat
Citat
"Citat"
Citat
Citat
"Citat"

Jobb på et sted du vil trives

 • Regelmessig arbeidstid

 • Godt faglig og sosialt miljø

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Et meningsfullt arbeid der du utgjør en forskjell

 • Tilhørighet i en stor internasjonal organisasjon

 • Gode muligheter for faglig utvikling

Om selskapet

Unilabs er en av Norges ledende leverandører av radiologi og laboratoriemedisin, og inngår i Unilabs konsernet. Vi er rundt 400 ansatte og våre medisinske spesialister er blant de fremste i landet. Våre tjenester kjennetegnes av høy kvalitet, sikkerhet og service, som ved siden av topp moderne utstyr bidrar til å skape trygghet for både pasienter og medarbeidere.

De største yrkesgruppene er bioingeniører, radiografer og leger med spesialistkompetanse innen radiologi eller laboratoriemedisin.

Å jobbe hos Unilabs innebærer å se viktigheten av at arbeidet vårt ikke bare handler om å produsere testresultater. Vi gir korrekte og nyttige svar til våre pasienter og helsepersonell, og på denne måten kan arbeidet vårt bidra til å endre livet til det bedre. Dette er noe vi ser på som et fantastisk privilegium og verdt å jobbe for.

TOM?Hos oss har vi alltid et stort fokus på våre tre dimensjoner:

People:Vi har en CARE BIG kultur. Vi vet at hos oss kombineres høy medisinsk kunnskap med stor menneskelig omtanke.

Purpose:Å være i starten og kjernen av alle effektive behandlingsbeslutninger. Vi vet at de ulike diagnostiske tjenestene vi tilbyr er begynnelsen på millioner av viktige behandlingsbeslutninger.

Performance:En ledende, internasjonal tilbyder av diagnostiske tjenester. Vi vet at det å være ledende innen diagnostiske tjenester krever effektiv diagnostikk, høy kvalitet og førsteklasses kundeservice.

Sandra Syrén Eriksson | Kontaktperson

Søk her
Unilabs Norge AS

Oslo
Besøk nettside