Oi voi! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Avoin haku: Psykoterapeutti

 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Suomi
 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Suomi

Psykoterapeutti, tervetuloa Mielen Fokukseen!

Fokus erikoisyksiköt kokoavat erikoisalansa parhaan osaamisen Terveystalossa. Ammattilaisemme tarjoavat laadukasta palvelua kaikille eri asiakasryhmillemme entistä sujuvammin. Tavoitteenamme on korkea laatu ja vaikuttavuus, palveluiden helppo saatavuus sekä houkuttelevuus työpaikkana ammattilaisille.

Fokus Mielen erikoisyksikkö kokoaa kaikki mielenterveyden ammattilaiset yhteen valtakunnallisesti, yhteistyötä ja verkostoitumista mahdollistaen. Fokus Mielen ammattilaisemme työskentelevät valtakunnallisesti lääkärikeskusverkostossamme, sekä lähivastaanotolla että etäpalveluna tehden vaikuttavaa työtä, jota asiakkaamme arvostavat.

Me keskitymme työssämme olennaiseen, terveyteen. Meillä jokainen on oma arvostettu itsensä, oman alansa huippuosaaja ja tärkeä osa työyhteisöä. Taistelussa terveemmän elämän puolesta meistä jokainen on tärkeimmän tekijä.

Millaista työ on?

Fokus Mielen erikoisyksikössä toimit osana moniammatillista työyhteisöä ja pääset tarjoamaan sekä lyhyt- että pitkäkestoisia asiakasprosesseja monipuoliselle asiakaskunnallemme, johon kuuluu kaiken ikäisiä yksilöitä sekä pareja ja perheitä. Toiveesi mukaisesti työskentely onnistuu sekä lähi- että etätyönä. Moniammatillinen työskentely-ympäristömme mahdollistaa asiakkaan ohjaamisen oikealle ammattilaiselle oikeassa hoidon vaiheessa, jolloin sinä voit keskittyä omaan erikoisosaamiseesi asiakkaan parhaaksi.

Työterveysasiakkaillemme tarjoamme mielen hyvinvoinnin polun, joka sisältää ennaltaehkäisevän digitaalisen palvelukokonaisuuden lisäksi myös Käypä hoito -suositusten mukaisen lyhytpsykoterapian. Vaikuttavuusseurantamme mukaan oikea-aikainen psykoterapiajakso lyhentää sairauspoissaolojen kestoa selvästi, ja digitaaliset hoitopolut lisäävät potilaiden aktiivisuutta omahoidossa ja helpottavat ammattilaistemme työarkea.

Työterveyden lyhytpsykoterapia-asiakkaiden lisäksi asiakaskuntaan kuuluvat myös vakuutusyhtiöiden ja itsemaksavien asiakkaiden psykoterapiaa sekä halutessasi myös KELA-psykoterapioita. Moni ammattilaisemme toimii myös työnohjauksen kentällä. Teemme yhteistyötä myös julkisen sektorin kanssa.

Työskentelemme jatkuvasti moniammatillisen yhteistyön eteen sekä mielen ammattilaisten että lääketieteen eri erikoisalojen kesken, jotta voimme aidosti hoitaa potilaan kokonaisterveyttä. Pyrimme alueellisesti ja valtakunnallisesti vahvistamaan ammattilaistemme verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä mahdollistamalla muun muassa kokoontumisia, koulutuksia sekä vapaamuotoisempia kohtaamismahdollisuuksia.

Miksi meille töihin?

Terveystalo on inhimillinen työntekopaikka, jossa sinä voit keskittyä olennaiseen. Meillä jokainen on oma arvostettu itsensä, oman alansa huippuosaaja ja tärkeä osa työyhteisöä. Hyvän ja arvostavan työntekopaikan sekä laadukkaan perehdytyksen ja innostavien tehtävien lisäksi tarjoamme sinulle:

 • laajan kollegaverkoston ja moniammatillisen työyhteisön
 • toimivat tukipalvelut sekä ammatillisen käytännönläheisen tuen
 • Mahdollisuuden keskittyä työssäsi olennaiseen, siihen missä olet hyvä ja missä haluat vielä kasvaa. Meillä sinun on mahdollista painottaa työtä oman kiinnostuksesi ja ammattitaidon mukaisesti.
 • Turvallisen, osaavan ja mukavan terveystalolaisen työyhteisön – niin etänä kuin kivijalassakin.
 • Inhimillisen työntekopaikan, jossa elämääsi jää työn ohessa tilaa niille kaikista tärkeimmille asioille. Tuemme työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista muun muassa joustavin työjärjestelyin sekä etätyömahdollisuuksien avulla. Emme vain siksi, että se on tutkitusti toimivaa, vaan ennen kaikkea siksi, että se on inhimillistä.
 • Työntekopaikan, jossa voit luottaa siihen, että kaikki toiminta perustuu tutkittuun tietoon sen vaikuttavuudesta ja joka on tutkitusti terveyspalvelualan ammattilaisten suosikki (Universumin ammattilaistutkimus 2020, 2021, 2022 ja 2023).

Haluamme, että meillä työskentelevät nyt ja jatkossa toimialan parhaat asiantuntijat ja osaajat. Työnantajana meille on tärkeää urapolkujen mahdollistaminen, hyvä esihenkilötyö sekä ammattitaidon kehittäminen jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.

Mitä toivomme sinulta?

Tehtävän pätevyysvaatimuksena on Valviran oikeus käyttää psykoterapeutin nimikettä. Odotamme hakijoiltamme myös erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä sujuvaa suomen kielen osaamista. Arvostamme myös valmiutta työskennellä englannin ja ruotsin kielellä. Työssäsi tarvitset myös kykyä sekä itsenäiseen työhön, että yhteistyöhön laajan osaajaverkoston kanssa sekä halukkuutta sitoutua Terveystalon toimintatapoihin ja prosesseihin.

Kasvatamme osaajiemme joukkoa mielellämme niin lasten, nuorten, aikuisten kuin perheidenkin parissa työskentelevien psykoterapeuttien osalta. Arvostamme kokemusta yksilötyöskentelystä sekä lyhytpsykoterapeuttisesta työskentelystä, mutta myös perehdytämme siihen tarvittaessa.

Haluatko mukaan?

Hakumme on auki toistaiseksi ja avoimia paikkoja täytämme jatkuvasti sopivien henkilöiden löytyessä. Mikäli olet kiinnostunut työstä Terveystalolla, jätäthän hakemuksen ja olemme sinuun yhteydessä!

Tervetuloa Terveystaloon!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Ali
Vastaava lääkäri
"Terveystalo on tarjonnut mahdollisuuden tehdä arvokasta ja vaikuttavaa työtä."
Ali
Chief Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Terveydenhuollon uudistaja

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin yli 8 miljoonaa, joista noin kolmannes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen.

Terveystalo on savuton työpaikka.


Vilma Vahtermo-Lintu | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
Terveystalo

Suomi
Käy sivulla