Oh oh! Mahtavaa! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Avoin haku: Psykoterapeutti

 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Koko Suomi
 • Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä
 • Koko Suomi

Psykoterapeutti, tervetuloa Mielen Fokukseen!

Fokus erikoisyksiköt kokoavat erikoisalansa parhaan osaamisen Terveystalossa. Ammattilaisemme tarjoavat laadukasta palvelua kaikille eri asiakasryhmillemme entistä sujuvammin. Tavoitteenamme on korkea laatu ja vaikuttavuus, palveluiden helppo saatavuus sekä houkuttelevuus työpaikkana ammattilaisille.

Fokus Mielen erikoisyksikkö kokoaa kaikki mielenterveyden ammattilaiset yhteen valtakunnallisesti, yhteistyötä ja verkostoitumista mahdollistaen. Fokus Mielen ammattilaisemme työskentelevät valtakunnallisesti lääkärikeskusverkostossamme, sekä lähivastaanotolla että etäpalveluna tehden vaikuttavaa työtä, jota asiakkaamme arvostavat. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden liittyä kasvavaan mielen ammattilaisten joukkoon!

Millaista työ on?

Fokus Mielen erikoisyksikössä toimit osana moniammatillista työyhteisöä ja pääset tarjoamaan sekä lyhyt- että pitkäkestoisia asiakasprosesseja monipuoliselle asiakaskunnallemme, johon kuuluu kaiken ikäisiä yksilöitä sekä pareja ja perheitä. Toiveesi mukaisesti työskentely onnistuu sekä lähi- että etätyönä. Moniammatillinen työskentely-ympäristömme mahdollistaa asiakkaan ohjaamisen oikealle ammattilaiselle oikeassa hoidon vaiheessa, jolloin sinä voit keskittyä omaan erikoisosaamiseesi asiakkaan parhaaksi.

Työterveysasiakkaillemme tarjoamme mielen hyvinvoinnin polun, joka sisältää ennaltaehkäisevän digitaalisen palvelukokonaisuuden lisäksi myös Käypä hoito -suositusten mukaisen lyhytpsykoterapian. Vaikuttavuusseurantamme mukaan oikea-aikainen psykoterapiajakso lyhentää sairauspoissaolojen kestoa selvästi, ja digitaaliset hoitopolut lisäävät potilaiden aktiivisuutta omahoidossa ja helpottavat ammattilaistemme työarkea.

Työterveyden lyhytpsykoterapia-asiakkaiden lisäksi asiakaskuntaan kuuluvat myös vakuutusyhtiöiden ja itsemaksavien asiakkaiden psykoterapiaa sekä halutessasi myös KELA-psykoterapioita. Moni ammattilaisemme toimii myös työnohjauksen kentällä. Teemme yhteistyötä myös julkisen sektorin kanssa.

Työskentelemme jatkuvasti moniammatillisen yhteistyön eteen sekä mielen ammattilaisten että lääketieteen eri erikoisalojen kesken, jotta voimme aidosti hoitaa potilaan kokonaisterveyttä. Pyrimme alueellisesti ja valtakunnallisesti vahvistamaan ammattilaistemme verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä mahdollistamalla muun muassa kokoontumisia, koulutuksia sekä vapaamuotoisempia kohtaamismahdollisuuksia.

Tarjoamme sinulle

 • laajan kollegaverkoston ja moniammatillisen työyhteisön
 • toimivat tukipalvelut sekä ammatillisen käytännönläheisen tuen
 • mahdollisuuden painottaa työtä oman kiinnostuksen ja ammattitaidon mukaan
 • ison konsernin hyvät työkäytännöt ja turvallisen työympäristön

Haluamme, että meillä työskentelevät nyt ja jatkossa toimialan parhaat asiantuntijat ja osaajat. Työnantajana meille on tärkeää urapolkujen mahdollistaminen, hyvä esihenkilötyö sekä ammattitaidon kehittäminen jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.

Odotamme sinulta

 • Valviran oikeutta käyttää psykoterapeutin nimikettä
 • erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
 • sujuvaa suomen kielen osaamista. Arvostamme myös valmiutta työskennellä englannin ja ruotsin kielellä
 • positiivista ja omaa työtä kehittävää otetta
 • halukkuutta sitoutua Terveystalon toimintatapoihin ja prosesseihin
 • kykyä sekä itsenäiseen työhön, että yhteistyöhön laajan osaajaverkoston kanssa

Kasvatamme osaajiemme joukkoa mielellämme niin lasten, nuorten, aikuisten kuin perheidenkin parissa työskentelevien psykoterapeuttien osalta. Arvostamme kokemusta yksilötyöskentelystä sekä lyhytpsykoterapeuttisesta työskentelystä, mutta myös perehdytämme siihen tarvittaessa.

Haluatko mukaan?

Hakumme on auki toistaiseksi ja avoimia paikkoja täytämme jatkuvasti sopivien henkilöiden löytyessä. Mikäli olet kiinnostunut työstä Terveystalolla, jätäthän hakemuksen ja olemme sinuun yhteydessä!

Työskentele mahtavien kollegoiden kanssa

Tuija
Johtava psykologi
"Me haluamme huolehtia myös mielen hyvinvoinnista. Työmme tavoite on mahdollistaa hoitoon pääsy heti, kun apua tarvitaan, ja tukea ihmisten luontaista kykyä selviytyä vaikeuksista."
Tuija
Lead Psychologist
"We also want to care for mental well-being. Our work is aimed at being able to provide help right away when needed, and to support people’s natural ability to cope with difficulties."
Ilari
Digikehityksen johtaja
"Tavoitteemme on parantaa digitaalista käyttäjäkokemusta tehostaen ammattilaisten työtä, tukien päätöksentekoa automatisaatiolla, nopeuttaen hoitoon pääsyä ja tukien yhteiskunnan hyvinvointia."
Ilari
Digital Development Director
"Our goal is to develop digital user experience to ease professionals’ work, support decision-making with automation, provide quick access to care and support the well-being of our society."
Emil
Ylilääkäri
"Työssäni palkitsevaa on mahdollistaa pitkiä potilassuhteita, joissa löydämme syyn vuosien oireilulle. Jatkossa voimme hyödyntää digisovelluksia varmistaaksemme yhä kattavamman ja ennakoivamman hoidon."
Emil
Senior Physician
"It’s rewarding to create long lasting patient relationships where we discover the root causes for their symptoms. In the future, we can use digital apps to enable more comprehensive & preventive care."
Inkeri
Johtava työterveyshoitaja
"Työni on nykyään entistä enemmän ennaltaehkäisevää, ja yhdessä muiden työterveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalialan asiantuntijoiden kanssa teemme tiedosta terveyttä."
Inkeri
Lead occupational Nurse
"Nowadays, my work is more and more preventive, and together with other experts of occupational health, well-being and social work we draw on data to foster health."

Meillä on loistavat edut

 • Kaiken keskellä ihminen

 • Lääketiede luotsaa

 • Yhteiseksi hyväksi

 • Human being at the center

 • Steered by medical science

 • For the common good

Tietoa yrityksestä

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin
neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista.
Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com


Työtä terveemmän elämänTyömme ytimessä on halu luoda hyvinvointia. Tahdomme olla terveydenhoitoalan edelläkävijöitä, joten kehitämme jatkuvasti ajatteluamme, osaamistamme sekä työskentelytapojamme. Meillä pääset osaksi huippuosaajien moniammatillista yhteisöä, jossa autamme toinen toisiamme onnistumaan. Arvojemme mukaisesti pidämme ihmisen kaiken keskellä.

TyöyhteisöOlemme huippuosaajien yhteisö, jossa kaiken keskellä on ihminen. Vaikka suhtaudumme työhömme vakavasti, emme ole totisia emmekä pönötä. Meillä jokainen saa tuoda näkemyksensä esiin ja ottaa vastuuta.

MoniammatillisuusMeillä on osaajia koodaajasta huippukirurgiin. Kokoamalla moniammatillisen tiimin potilaan ympärille, kukin tiimin jäsen voi tehdä erityisosaamistaan vastaavaa työtä. Meillä kenenkään ei tarvitse osata kaikkea, vaan lähellä on usein toisen asiantuntijan apu.

KehittyminenTerveystalo kasvaa ja kehittyy, ja tämä luo kasvunpaikkoja myös sinulle. Meillä saat vastuuta ja tilaa kehittää asiantuntemustasi. Pääset työskentelemään innostavien ja osaavien ihmisten kanssa. Haastamme itseämme ja toimintatapojamme, ja kokeilemme rohkeasti uutta.

EdelläkävijyysTeemme tiedosta terveyttä. Panostamme kehitystyöhön, ja rohkaisemme kaikkia terveystalolaisia innovoimaan. Kehitämme vaikuttavaa terveydenhuoltoa asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyväksi tiedon ja teknologian avulla. Viemme osaamistamme myös uusille markkinoille.

Work for a healthier lifeAt the core of our work is the desire to create well-being. We want to be pioneers in the healthcare industry, constantly developing our thinking, skills and ways of working. At Terveystalo, you will join a multi-professional community of top professionals where we help one another to succeed. Our values, are based on putting the human at center.

Work communityWe are a community of top professionals who put the human at center. While we take our work seriously, we have fun at work. Everyone’s opinion is heard, and everyone is given responsibility. We work for the common good in all situations, help each other out and promote diversity, inclusion and equality, so that every Terveystalo employee can thrive

Multi-professionalismWe are a team of experts ranging from programmers to top surgeons. By assembling a multi-professional team around the patient, each team member can focus on their own specific skills. With us you don’t need to be the master of all domains as another expert will be standing by to help. We believe that by combining the efforts of the top specialists

DevelopmentTerveystalo is growing and developing, and this will, in turn, create opportunities for growth for our employees as well. You will have room to develop your expertise through responsible tasks and get to work with inspiring and highly competent people. We challenge ourselves and our practices, and boldly test new initiatives by putting ideas into p

PioneersWe draw on data to foster health. We invest in development and encourage all Terveystalo employees to be innovative. With data and technology, we are enhancing the impact of healthcare for the benefit of our customers and the society at large. We export our know-how also to new markets.

Vilma Vahtermo-Lintu | Yhteyshenkilö

Olen kiinnostunut
Terveystalo

Koko Suomi
Käy sivulla