Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Azure Data Engineer- Insights & Data, Stockholm

I rollen som Azure Data Engineer kommer du att tillhöra Skandinaviens ledare inom Data, Analytics & AI. Vi är ett stort team av experter som hjälper våra kunder att lyckas på sin resa mot datadrivet beslutsfattande. Vi brinner alla för data!

Om rollen

I rollen som Data Engineer får du möjlighet att arbeta i en teambaserad miljö tillsammans med andra kollegor specialiserade inom samma område som dig själv. Insights & Data är ett stort team av specialister, och vi erbjuder olika typer av tjänster – rådgivning, utveckling av digitala strategier och roadmaps, design och implementering av AI, Analytics och Data Management-lösningar. Naturligtvis, med stöd av molnarkitektur och cybersäkerhet.

Vi är partners med olika leverantörer av tekniska plattformar och verktyg som Azure, Snowflake, Databricks, AWS & Google Cloud. Du kommer därför att få möjligheten att aretea med en variation av teknologier och kunder. Vi arbetar inom ett brett fält, inom i stort sett alla branscher och har därför en ett brett utbud av olika projekt.

Som Data Engineer hjälper du våra kunder mot datadrivet beslutsfattande, genom att utveckla de mest optimala, tekniska lösningarna.

Din arbetsdag kommer innehålla olika arbetsuppgifter som exempelvis:

 • Förbereda data för analytisk eller operativ användning och bygga datapipelines för att sammanföra data från olika källsystem - för att underlätta analys av data i större skala

 • Strukturera, integrera, konsolidera och rensa data

 • Arbeta nära med Data Science- teamet, förbättra transparensen av data och göra det möjligt för företag att fatta mer pålitliga affärsbeslut

 • Samarbeta med erfarna kollegor och våra kunder

Vi arbetar aktivt med kunskapsdelning och kompetensutveckling. Du kommer att tillhöra ett eller flera kompetensområden där vi aktivt delar med oss ​​av lärdomar och erfarenheter. I kombination med vårt stora utbud av utbildningar, skapar vi rätt miljö för dig att utveckla den karriär du vill ha!

Vilka är vi

Capgemini Insights & Data, är ledande i Norden inom data, analys och AI. Vi är mer än 300 konsulter, fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Våra tjänster inkluderar konsulttjänster inom Dataplattformar, Visual analytics, Data Trust, Data Science & AI, Advisory Services och Solution Services. Många av den nordiska marknadens ledande experter hör hemma i vår organisation, vilket ger oss den bästa möjliga positionen för att hjälpa våra kunder att lyckas på sin resa mot ett datadrivet företag. Vi erbjuder våra kunder allt från lokala leveranser till globala transformationsprojekt, där vår omfattande storlek i Norden, ger oss kompetens och kapacitet att verkligen göra skillnad.

Vem du är

För att kunna bli framgångsrik tror vi att du kommer med tidigare erfarenhet av rollen som Data engineer.

Du behöver:

 • Minst 2 års erfarenhet av molnlösningar (Azure, AWS or GCP)

 • Minst 2 års erfarenhet av ETL-verktyg såsom Azure Data Factory

 • Erfarenhet av Data Lake eller Lakehouse Arkitektur

 • Goda kunskaper inom SQL syntax

 • Information- och Data Warehouse modellering

 • Goda kunskaper av versionshantering av kod, inom GIT GitHub, DevOps

Meriterande erfarenhet:

 • Erfarenhet av plattformsmodernisering

 • Erfarenhet av Tabular cubes och DAX

 • Databricks

 • Snowflake

 • Erfarenhet av Snowpro, Matillion or DBT

 • Data Vault modellering

 • Agil arbetsprocess

Välkommen med din ansäkan!

Några av våra medarbetare

Armela
Senior Software Engineer
"Man kan välja sin egen väg och jag tycker att möjligheterna har varit oändliga!"
Petter
Projektledare AI & Machine Learning
"Capgemini gav mig tidigt utrymme, support och förtroende att utvecklas brett och snabbt inom mitt område."
Martin
Lead Developer
"Capgemini möjliggör en flexibel, utmanande och tillväxtgivande karriär, där endast du själv kan sätta gränser på hur långt du kan nå!"
Rajani
Test Lead
"Det är fantastiskt att se hur Capgemini anpassat sig till rådande situation snabbt. Mitt nuvarande projekt handlar om att implementera, anpassa och testa inköpssystem Ivalua för en av våra kunder."
Ehsan
DevOps Engineer
"Jag arbetar med DevOps-teknik för automatiseringen av applikationsleverans i en hybrid molnmiljö med fokus på GCP."
Ria
Front end-utvecklare
"Ofta har vi ett helhetsansvar och är delaktiga i hela livscykeln, det finns en stolthet i det vi bygger."
Petter
Project Manager AI & Machine Learning
"Capgemini gave me the support, trust, and time needed for me to quickly develop in my field."
Martin
Lead Developer
"Capgemini provides a flexible and challenging career that enables me to grow, you decide how far you want to go – the sky is the limit!"
Rajani
Test Lead
"It’s amazing to see how quickly Capgemini has adjusted to the new normal. In my current project, we implement, adjust and test a purchasing system in Value for one of our clients."
Ehsan
DevOps Engineer
"I work with DevOps techniques to automize an application delivery in a hybrid cloud environment with a focus on GCP."
Armela
Senior Software Engineer
"You can choose your own path at Capgemini, and the options are endless!"
Ria
Front end-developer
"We often have overall responsibility and are involved in the entire life cycle of the product we develop, and there is pride in what we create."
Marina
Data Engineer
"We have good managers. They always look out for the consultants’ best and strive to ensure we are happy"
Karin
Business Analyst/ MDM Expert
"At Capgemini there’s considerable opportunity and flexibility for developing and testing the waters, so you can be sure of finding your own path to a great career"
Maja
Business Analyst/Project Manager
"In my work, no two days are similar. All I know is that I’ll encounter problems and spend time dealing with challenges, but there are always colleagues I can ask if I get stuck"
Martin
Project Manager
"Throughout my years here I’ve been given the trust and space to test different roles, everything from ETL developer to solution architect and project manager"
Marina
Data Engineer
"Vi har bra chefer. De ser alltid till konsulternas bästa och strävar efter att se till att vi är glada."
Karin
Business Analyst/ MDM Expert
"På Capgemini finns det möjlighet att utvecklas och testa nya områden så att du kan hitta din egen väg till en strålande karriär"
Maja
Business Analyst/Project Manager
"I mitt jobb är ingen dag den andra lik. Allt jag vet är att jag kommer stöta på utmaningar och problem men att det alltid finns kollegor att be om hjälp om jag fastnar"
Martin
Project Manager
"Under mina år här har jag fått utrymme att pröva olika roller, allt från en ETL developer till solution architect och project manager"
Søren
SAP Principal Consultant
"Hos Capgemini Danmark har jeg mulighed for at være med på en unik vækstrejse med stor frihed til at udvikle mig selv, samtidigt med at vi skaber vores egen vindende kultur."
Marie
SAP Senior Applications Consultant
"Hos oss i Capgemini er læring og utvikling noe som settes høyt på agendaen. Jeg får både muligheten, og de verktøyene jeg trenger til å gå den karriereveien jeg selv ønsker og for kunne nå mine mål."
Marie
Program Manager D365
"Allt handlar om människorna. Capgemini har de bästa kollegorna, cheferna och de mest intressanta kunderna och engagemangen att arbeta med."
Karin
Karin SAP Team Manager/ Engagement Manager
"På Capgemini har du verkligen möjligheten att göra skillnad och nå din fulla potential. Jag trivs i den snabba och entreprenöriella miljö vi har och har kontinuerligt kunnat accelerera min karriär."
Søren
SAP Principal Consultant
"In Capgemini Denmark, I have the opportunity to join a unique growth journey with a high degree of freedom to develop myself while taking part in building our own winning culture."
Marie
SAP Senior Applications Consultant
"With Capgemini Learning and Development is something that is prioritized. I get the opportunity and the tools I need to take my career in the direction I want and to be able to reach my goals."
Marie
Program Manager D365
"It’s all about the people. Capgemini has the best colleagues, managers, and the most interesting Customers and engagements to work with."
Karin
SAP Team Manager/ Engagement Manager
"At Capgemini, you truly have the opportunity to make a difference and reach your full potential. I thrive in the fast-paced and entrepreneurial environment and have been able to accelerate my career."
Jenny
Senior Project Manager
"Saying yes to Capgemini as an employer is like opening a box of endless possibilities. At the same time, Capgemini is like a family where I can be myself."
Sofi
Senior Marketing Business Analyst
"Capgemini has given me the opportunity to grow based on interest and ambition. This would never have been possible if it wasn't for the support and commitment of the managers."
Andreas
Senior Software Engineer & Architect
"You don't have to change employer to find new challenges at Capgemini. There are broad opportunities to develop your career through world-leading clients in various fields but also internally."
Fanny
Backend developer
"At Capgemini, work-life balance is highly valued, and I feel that the working environment is very healthy with great flexibility to work both from home and from the office."
Jenny
Senior Projektledare
"Att säga ja till Capgemini som arbetsgivare är som att öppna en låda med oändliga möjligheter. Samtidigt är Capgemini som en familj där jag kan vara mig själv."
Sofi
Senior Marketing Business Analyst
"Capgemini har gett mig möjligheten att växa baserat på mitt intresse och det som driver mig. Det hade aldrig varit möjligt om det inte vore för support och engagemang från managers."
Andreas
Senior Software Engineer & Architect
"Man behöver inte byta arbetsgivare för att få nya utmaningar på Capgemini. Det finns breda möjligheter för att kontinuerligt utvecklas i sin karriär via världsledande kunder men även internt."
Fanny
Backend developer
"På Capgemini är work-life balance högt värderat och jag känner att arbetsmiljön är väldigt sund med stor flexibilitet att kunna arbeta både hemifrån och från kontoret."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Privat sjukvårdsförsäkring

 • Digital utbildningsplattform

 • Flexibla arbetshållanden

 • Aktieplan för anställda

 • Certifieringsbonus

 • Tjänstepension

 • Kollektivavtal

 • Föräldraförmån

 • Friskvårdsbidrag

 • Private Medical Insurance

 • Digital Learning Platform

 • Flexible Work Policy

 • Employee Ownership Plan

 • Certification Bonus

 • FLEX Pension

 • Collective Agreement

 • Parental Benefits

 • Health Care Allowance

Om företaget

Marknadsledande inom Data, Analytics och AI i Norden

Capgemini, Insights & Data, är Nordens riktmärke inom Data, AI och Analytics. Våra tjänster inkluderar konsultverksamhet inom Data Platform, Analytics, Data Governance, Advisory, Data Science och CFO Office-tjänster. Många av marknadens främsta experter arbetar med oss, vilket sätter oss i bästa möjliga position att hjälpa våra kunder att lyckas i sin resa mot datadrivna beslut. Att ha totalt mer än 1000 anställda på den nordiska marknaden ger oss kompetens och kapacitet att verkligen göra skillnad för våra kunder, och erbjuda alltifrån lokala projekt till större globala utrullningar. #I&DSWEDEN

REASONS TO JOIN USIf you are looking for a reason. Here is one. We genuinely believe you can be the next big thing at Capgemini. Need more reasons? Here is a bunch:

Reason #273We work actively to be the #1 workplace within Data, AI & Analytics

Reason #98A community of 300 data enthusiasts - who share their expertise and know-how

Reason #21Be a part of leading the Nordic market within Data, AI and Analytics

Reason #54Partner with market leading technical platforms & tools such as Microsoft, Google, AWS, Snowflake, Databricks

Reason #388Work with innovative projects with well-known brands both locally in Sweden and globally

Reason #879Be part of an inclusive corporate culture where diversity is our most important guiding principle

Reason #408Join us on the journey to become the leading SAP and Microsoft Dynamics partner in the Nordics

Reason #94You will get 600 colleagues working together across borders

Reason #27We value Work-life balance and offer a flexible hybrid working model

Reason #55Grow professionally - we offer hundreds of courses

Reason #324We have been recognized as one of the World's Most Ethical Companies by Ethisphere

Reason #832We are a large company with a strong entrepreneurial spirit

#709Work with innovative projects and well-known brands

#31Get the opportunity to grow professionally. We offer more than 250 000 (!) courses and certifications

#127Partners with market-leading hyper scalers such as AWS, Azure and GCP

#91Work-life balance and use of a flexible hybrid approach

#576An inclusive corporate culture where diversity is our most important guiding principle

#433Vision to become carbon neutral by 2025 and a net zero business well ahead of 2050

Isabelle Farrell | Kontaktperson

Ansök nu
Capgemini

Stockholm
Besök hemsida