Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Åpen stillingsutlysning (BPA) Vestlandet

Ønsker du å jobbe som brukerstyrt personlig assistent, men finner ikke annonsen som passer for deg? Send oss gjerne en åpen søknad og legg ved CV. Skriv gjerne utfyllende om deg selv slik at vi lettere kan finne en stilling som passer for deg. Ved å sende inn en åpen søknad godtar du at søknaden oppbevares i tre måneder. Den kan i denne perioden bli sendt til potensielle arbeidsledere. Du informeres når du vurderes til en stilling og du vil få tilbakemelding om du går videre i prosessen eller avslås.

Å jobbe som personlig assistent

Personlig assistanse er en støtteordning tilpasset hver enkelt individs behov. Som assistent er du tilknyttet en person med BPA-ordning gjennom JAG. Som assistent kompenserer du for vedkommende sin funksjonshemming. Det er assistansemottaker/arbeidsleder som bestemmer hvilke arbeidsoppgaver assistenten skal utføre.

Arbeidsoppgaver kan bestå av:

 • Praktisk bistand (f.eks. husarbeid, handling, matlaging, etc.)
 • Personlig bistand (f.eks. måltider, hygiene, påkledning og kommunikasjon)
 • Bistand på aktiviteter/reiser

Jobb med skikkelig flinke folk

Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Gleder meg til å gå på jobb hver gang"
Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Jeg elsker jobben min! Det er den mest meningsfulle jobben noensinne!!"
Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Veldig gøy å få være en del av JAG. Imponert over alle jeg har møtt, ikke minst ledelsen som gjør en fantastisk jobb med å bygge opp en organisasjon som lever opp til verdiene som presenteres."
Personlig Assistent i JAG
Personlig Assistent
"Stortrives med å være ansatt i JAG"

Kompetanse

Ønsket kompetanse:

Alle assistansemottakere er forskjellige med ulike behov. Hos alle vektlegges personlig kjemi og personlig egnethet. Noen kan være avhengige av assistenter med kompetanse innen for eksempel helsefag, sosiale fag eller pedagogiske fag.

Krav i stillingen:

 • Plettfri vandel/politiattest
 • Gode norskkunnskaper
 • Førerkort

Som personlig assistent i JAG utgjør du en forskjell hver dag, og personlig egnethet er avgjørende.

Jobb på et sted du vil trives

 • Tariffavtale (Landsoverenskomsten for BPA)

 • Gode pensjon- og forsikringsordninger

 • Stort fokus på opplæring og kurs

 • Digital timeregistrering

 • Treningstilskudd for fast ansatte

Om selskapet

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrer etter non-profitt prinsippet. JAG har bred kompetanse på organisering av BPA-tjenester, spesielt for personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. Vi arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, og skreddersyr hver enkelt BPA-ordning.

JAG er landsdekkende og arbeidsgiver for over 800 ansatte, og det legges stor vekt på kvalitetssikring, opplæring og videreutvikling. Verdigrunnlaget i JAG bygger på Independent Living og grunnleggende menneskerettigheter, som også gjenspeiles i JAGs kulturkode.


JAGJAG står for «Jeg er som du»

JAGJAG Assistanse er en ideell BPA-leverandør

JAGDen yngste personen som har BPA i JAG er 3 år

JAGJAG har flere fagpersoner ansatt som personlig assistenter

JAGJAG har spesialkompetanse innenfor forebygging tvang- og makt

JAGJAG har spesialkompetanse innenfor medarbeidsledelse

JAGSom personlig assistent er du med på å utgjøre en forskjell

JAGJAG har egen kulturkode

Ann Helen Samuelsen | Kontaktperson

Søk her