Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Lead Platform Engineer

 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo
 • Søknadsfrist: Snarest
 • Oslo

Teknologiene og løsningene rollen vil komme i kontakt med og bør ha erfaring med eller innsikt i er:

 • Linux
 • K8s-plattform som AKS, EKS eller OpenShift
 • Erfaring med noen av følgende er et stort pluss: Ansible, Helm, Flux eller ArgoCD
 • Infrastructure as Code ved bruk av teknologier som Terraform, ARM eller Bicep
 • Public Cloud (Azure)
 • Overvåkningsplattformer, Prometheus eller lignende

Kompetanse og arbeidserfaring som er essensiell for rollen som Platform Engineer:

 • Erfaring fra smidig utvikling ved bruk av kontinuerlig integrasjon og distribusjon, gjerne erfaring med container-teknologi
 • Erfaring med design og/eller distribusjon av Public Cloud-teknologier som Azure
 • Erfaring med overvåking av skymiljø og moderne overvåkingsplattformer
 • Erfaring med CI/CD-pipelines og distribusjon og administrasjon av mikrotjenester
 • En dyp forståelse av Linux-operativsystemet og trygg på å arbeide via kommandolinjegrensesnitt

Kompetanse

Analytisk

 • Foretar rasjonelle vurderinger basert å tilgjengelig informasjon og analyse
 • Bryter informasjon ned til komponenter, mønstre og sammenhenger
 • Viser forståelse for hvordan et saksområde kan være en del av en mye større sammenheng

Struktur

 • Arbeider selvstendig på en systematisk, metodisk og ryddig måte
 • Setter klart definerte mål for seg selv og for andre
 • Setter og følger høye standarder for kvalitet og sikkerhet

Utviklingsorientert

 • Tar eierskap til eget fagområde og driver dette videre i samspill med relevante aktører
 • Motstandsdyktig og uredd. Oppnår klare avtaler og forpliktelser fra andre, evner å få de med på utviklingen
 • Proaktiv og kommuniserer på en overbevisende måte med mennesker på ulike nivå

Jobb på et sted du vil trives

 • Raus og positiv kultur

 • Muligheter for personlig og faglig utvikling

 • God balanse mellom jobb og privatliv

 • Flat organisasjonsstruktur med romslig «takhøyde»

 • Vi har det morsomt sammen og jobber sammen mot mål

 • Vi er opptatt av å levere resultater!

Om selskapet

Siden 2001 har Tribia vært en ledende aktør og leverandør av samhandlingsløsninger for prosjekter innen bygg og anlegg. Vi er i dag markedsleder i Norden med vår BIM collaboration løsning - hvor prosjekter samler, kvalitetssikrer og kommuniserer bygginformasjon i èn løsning gjennom alle prosjektets faser. Vi digitaliserer og forbedrer prosjektgjennomføringen!

Vi er 80 ansatte som utvikler, leverer og eier produktene Interaxo Project, Interaxo Field og Interaxo BIM Data, som inngår i vår BIM collaboration løsning. Alle jobber engasjert og smidig med å realisere vår visjon:

"Sammen skal vi skape prosjektlykke"

TRIBIAS VERDIER-

EKTEVi er ærlige, pålitelige og til å stole på, overfor hverandre, kundene og omverdenen. Det skal være hyggelig, personlig og givende å møte oss og jobbe med oss

SMIDIGVi er fleksible, løsningsorienterte og bruker vår samlede kompetanse og bransjekunnskap for å løse kundens behov og utfordringer

ENGASJERTVi tar initiativ, byr på oss selv, har det gøy og utfordrer hverandre og omverdenen. Vi ser på utfordringer som nye muligheter, og vi strekker oss langt for å overgå forventninger og flytte grenser

Vibeke Morthaug | Kontaktperson

Søk her
Tribia AS

Oslo
Besøk nettside