Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Plan International Sweden’s MEAL team is looking for an intern for fall 2023

Are you interested in HOW to know what leads to good results in international development work? Are you interested in international work on children's rights, gender-equality inclusion and supporting civil-society’s work for children and young person's rights?

Then maybe this is the internship for you.

Plan International Sweden’s (SNO)team for Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL-team) , is looking for an intern. MEAL is an integrated part of all development cooperation work and is key to support relevant programmes with measurable goals and to make sure that programmes adapt based on what works and not. The MEAL team is a part of SNO’s _Department for Programme and Influenc e and work across the organisation with a focus on development of the methods used for measuring results and supporting learning and adaptations of the programmes, capacity development (trainings and coaching) as well as quality control of reports, external evaluations etc. We also provide technical support to the international programme’s project.

What the internship entails:

Plan International's MEAL team is looking for an intern for the autumn 2023 approximately between end of August and end of December (exact dates can be negotiated). The internship is full-time (37.5 hours per week) and can be done as a practical placement part of university studies. It is an unpaid internship. Plan International Sweden is based in Hammarbysjöstad, Stockholm and it is required to be at the office 2 days a week. As an intern you will get supervision and support in your tasks throughout the internship.

Typical task for the intern will consist of support the MEAL teams work with reading or writing reports, analysing results or support around trainings or workshops. The intern will support internal communication of programme results and/or internal work. As an intern you will get to know SNO’s overall programme work, as the MEAL team work closely with colleagues across the Programme department.

Who is the internship for :

The internship is suitable for students of social sciences with a focus on for instance political science, international development cooperation, human rights, or children's rights, and also young academics who want more practical experience. You need to be enrolled at university, do the internship as part of a programme or be enrolled at the employment service (arbetsförmedlingen) and be insured through this programme/institution

Några av våra medarbetare

Kristian Isaksson
Communications Officer/Focal Point Safeguarding
"Vi tar barns och ungas rättigheter på största allvar. Jag känner att jag gör skillnad varje dag."
Sara Granlund
Grants Controller
"Jag tycker det är både roligt och givande att arbeta på Plan. I min roll erbjuds jag varierande arbetsuppgifter med många olika kontaktytor men bäst av allt är att få arbeta för flickors lika villkor!"
Auburn Daniels
Program Manager
"Jag trivs oerhört bra med att jobba på Plan. Förutom att jag jobbar med 100 kompetenta kollegor i Sverige och hundratals andra i världen, får jag jobba med mina hjärtefrågor - mänskliga rättigheter."
Du?
Ansök idag!
Kristian Isaksson
Youth Engagement Manager
"We take children's and young people's rights very seriously. I feel that I make a difference every day."
Sara Granlund
Grants Controller
"Working at Plan is both fun and rewarding. In my role, I am offered varied tasks with many different contact areas, but best of all is to work for girls' equal conditions!"
Auburn Daniels
Program Manager
"Jag trivs oerhört bra med att jobba på Plan. Förutom att jag jobbar med 110 kompetenta kollegor i Sverige och hundratals andra i världen, får jag jobba med mina hjärtefrågor: mänskliga rättigheter."
You?
Apply Today!

Kvalifikationer

What qualifications are we looking for:

 • Strong interest for the scope of work around MEAL: working monitoring, evaluations, research and supporting the incorporation of lessons learned into programmes.
 • International experience, either through study, travels, or other types of international experience outside of Sweden is considered an asset.
 • Experience of working as a volunteer or activist within civil society, for instance with thematic as youth civic engagement, gender equality, sexual and reproductive health and rights, child-protection, gender-based violence or other human rights issues.

How to apply:

Welcome with your application! Deadline for application with CV and cover letter is 2023-04-03. If you want to know more about the internship, contact Hedvig Berntell at [email protected]

Describe why you are interested in this specific internship and what relevant experience you have that corresponds to the qualifications listed above, by giving concrete examples. Please describe how you think the internship is of value to your professional development and aligns with your academic and/or professional focus.

Vi har riktigt bra förmåner

 • Barns rättigheter och flickors lika villkor

 • Stort engagemang

 • Ärligt, tillitsfullt och transparent arbetsklimat

 • Fantastiska kollegor som trivs och utvecklas

 • Children's rights and equality for girls

 • Great commitment

 • An honest, trustworthy and transparent working env

 • Amazing colleagues who thrive and develop

Om företaget

Plan International Sverige startades 1997 och har idag runt 100 medarbetare. Vi är en självständig del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 75 länder. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. Vi arbetar för att alla barn ska ha rätt att gå i skolan, få tillgång till hälsovård, bli skyddade mot våld, övergrepp och försummelse samt att få möjlighet att delta i samhället och utveckla sin potential.

Hos oss är långsiktighet och handlingskraft viktigt, genom vårt driv och engagemang ger vi förutsättningar för barn och unga att kunna påverka sin framtid. Vi respekterar alla människor, värdesätter mångfald och utmanar ojämlikhet. Vi kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor – vill du hjälpa till?


TOMPlan International grundades 1937 och startade i Sverige 1997

TOMÖver 90 000 faddrar i Sverige (1 083 000 i hela världen)

TOMVerksamma i 75 länder

TOMAllt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter

TOMFörra året nådde Plan International 2 220 000 flickor, pojkar, kvinnor och män i 89 katastrofinsatser globalt

TOMFörra året nådde Plan International 2 118 000 flickor, pojkar, kvinnor och män i insatser för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

TOM1 392 000 fadderbarn omfattades av Plan Internationals programverksamhet under förra året

TOMPlan International Sverige fick 2006 status som ramorganisation för Sidas stöd till civila samhället och har idag ett anslag på cirka 500 miljoner

TOMTack vare ett bra samarbete blev generalsekreterare Mariann Eriksson placerad på 9:e plats av biståndsdebattens mäktigaste år 2019

EMPTYPlan International was founded in 1937 in England and 1997 in Sweden

EMPTYOver 90 000 sponsors in Sweden (1 083 000 globally)

EMPTYActive in 75 countries

EMPTYAll of our work is based on the United Nations Convention on the Rights of the Child

Hedvig Berntell | Kontaktperson

Ansök nu
Plan International Sverige

Stockholm
Besök hemsida